Alumnit vastustavat Itä-Suomen koulun lakkauttamista

Alumnit vastustavat Itä-Suomen koulun lakkautusehdotusta

Itä-Suomen koulun alumnit ry 14.1.2024


Osana koulujärjestelmän säästötoimenpiteitä Lappeenrannassa, Imatralla ja Joensuussa ehdotetaan kaupungin viranhaltijoiden toimesta Itä-Suomen koulun yksiköiden samanaikaista lakkauttamista vuonna 2025. Esitysten perusteluissa ei tarkastella lainkaan Itä-Suomen koulun laajempaa merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle. Poliittisen päätöksenteon pohjaksi tarvitaan ehdottomasti punnittua tietoa ja asiantuntija- sekä kuntalaiskeskustelua koulun paikallisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä merkityksestä.


Ehdotus lakkauttamisesta tuli koulun väelle täytenä yllätyksenä kesken tammikuisen koulupäivän. Päätöksen perusteluksi on esitetty ainoastaan summa, jonka kaupungit teoreettisesti voisivat säästää. Ennen päätöksentekoa tulee selvittää laajemmin koulun lakkauttamisen kokonaisvaikutukset kaupunkien tulevaisuuden osaamiseen, imagoon sekä talouteen.


Itä-Suomen koulu on ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toiminut kielikoulu. Perustamisvuodesta 1997 alkaen entisessä oppilaitoksessamme, Itä-Suomen koulussa kehitetty ainutlaatuista kansainväliseen osaamiseen, kielitaitoon ja kulttuuriseen osaamiseen tähtäävää opetusta. Venäjän laaja oppimäärä on alkuopetuksesta alkaneena kieleen tutustumisena avannut oppilaille valmiuksia muidenkin kielten oppimiseen. Itä-Suomen koulussa erityisosaamista on myös venäjänkielisten lasten suomen kielen opettamisessa ja sellaisen oppimisympäristön rakentamisessa, jossa venäjänkielisten lasten omalla äidinkielellä on oma pohjansa varmistamassa vahvaa suomen oppimista. Tämä on koulun kotikunnille etu venäjänkielisten integroitumisen näkökulmasta.


Itä-Suomen koulun alumnien verkostossa on entisiä iskiläisiä, jotka ovat työllistyneet talouselämän ja Suomen valtion edustajiksi laajalti Euroopassa ja maailmalla. Alumneille kielikoulu on tuonut kielten opiskeluun erityisen linkin myös muiden vieraiden kielten opiskeluun ja kansainvälisiin tehtäviin pyrkimiseen. Paikallisesti merkitystä on puolestaan alumneilla, jotka elävät koulun kotikunnissa, ja toimivat veronmaksajina ja esimerkiksi yrittäjinä. Kansainvälisyysnäkökulmasta on koulumme kasvatteja toiminut tulkkeina Ukrainan pakolaisille, toimittanut ajoneuvoja Ukrainan armeijalle ja toiminut

erityistä kielitaitoa vaativissa maanpuolustuksen tehtävissä ja Rajavartiolaitoksessa. Suomen Venäjä-tuntemusta tunnetusti arvostetaan myös Natossa, ja onkin välttämätöntä että Venäjä-asiantuntijoita kasvatetaan maassamme myös jatkossa. Tätä lapsille tarjottua kielikoulumahdollisuutta ei ole syytä hukata opiskelumahdollisuuksia kaventamalla.
Venäjänkielentaitoisille on tarvetta jatkossakin. Pitkällä tähtäimellä on Suomen edun mukaista, etteivät Venäjän aloittaman sodan vaikutukset yltäisi venäjän kielen opiskeluun enempää eikä suomalaisten Venäjä-asiantuntijuus heikkenisi. Venäjä säilyy Suomen naapurina. Venäjän historian ja politiikan asiantuntemukselle on kysyntää myös turvallisuuskysymysten korostuessa maailmanpolitiikassa. Näihinkin kysymyksiin perehtyvät asiantuntijat tarvitsevat venäjän kieltä. Tulevaisuutta ovat tihenevät kauppayhteydet Venäjän eteläisiin naapureihin, joissa myös puhutaan venäjää. Todennäköisesti myös kauppayhteydet Venäjälle lähtevät lopulta rakentumaan uudelleen.


Allekirjoittamalla yhteisen adressin, me koulussa opiskelleet vaadimme, että kaupungit käyvät perusteellisen keskustelun koulun edustajien kanssa ja laativat laajemman selvityksen vaikutuksista. Nyt esitetty päätöksenteko on hätiköityä ja johtaa kaupunkien kannalta huonoon lopputulokseen. Itä-Suomen koulua ei saa lopettaa.


Itä-Suomen koulun alumnit ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Itä-Suomen koulun alumnit ry näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä tätä tietoa julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…