Ambulanssit välittömään lähtövalmiuteen myös Varsinais-Suomessa

Ambulanssien välitön lähtövalmius koko Varsinais-Suomen
alueelle säästäisi ihmishenkiä!Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston vahvistaman ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaan ensihoitopalvelu
järjestetään VSSHP:n alueella monituottajamallilla, eli osin omana toimintana, osin yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen kanssa ja osin ostamalla palvelu muilta, kuten yksityisiltä palveluntuottajilta. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on päättänyt ensihoidon järjestämistavan sairaanhoitopiirin eri osissa 1.1.2014 alkavalle jaksolle.

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos on nyt kilpailuttanut ostopalveluna hankittavan osuuden ensihoitopalvelusta em.
järjestämistapaa koskevan päätöksen ja ensihoidon palvelutasopäätöksessä esitettyjen valmiuksien mukaisesti.

Hankinta on jaettu yhdeksään palvelukokonaisuuteen, joihin kuhunkin valitaan palveluntuottaja erikseen. Joillekin alueille tarjous pyydettiin sekä välittömällä lähtövalmiudella että 15 minuutin varallaololla.  Näissä tapauksissa hyväksyttävään tarjoukseen tuli sisältyä hinta kummallekin vaihtoehdolle. Tilaajalla on oikeus päättää, kummalla toimintamallilla palvelu lopulta toteutetaan.

Me,
adressin allekirjoittajat vaadimme, että ensihoitopalvelu tulee olla tasapuolista koko Varsinais-Suomen alueella ja kaikki yksiköt tulee ollavälittömässä lähtövalmiudessa.

Mitä 15 minuutin viive käytännössä tarkoittaa? Voit miettiä kuinka pitkä aika se on, kun soitat yöllä ambulanssinjollekin läheiselle tai vaikka osut kolaripaikalle ensimmäisenä ja hälytät apua.  Mikäli johtokunta nyt päättää valita palvelun tuottamiseksi varallaoloyksiköt, vakavan sairaskohtauksen saanut, autokolarissa vakavasti loukkaantunut tai elottomaksi mennyt henkilö joutuu odottamaan 15 minuuttia pidempään ammattitaitoista ensihoitoa.

Varallaoloyksiköissä ensihoitajat voivat päivystää yöaikaan kotoaan käsin, ja vasta hälytyksen tultua siirtyä asemalle,
kunhan ambulanssi saadaan liikkeelle 15 minuutissa.

Vakavia sairaskohtauksia ja onnettomuuksia sattuu myös yöaikaan. Kuinkahan monta nuorten ajamaa autokolaria on Varsinais-Suomessa ajettu juuri noiden yön tuntien aikana? Välitöntä apua tarvitsevat ovat aina jonkun lapsia, siskoja ja veljiä, äitejä, isiä, joita ei haluta menettää.


Myös Varsinais-Suomessa on siirryttävä koko maakunnan alueella kohti laadukasta ja parempaa ensihoitopalvelua.

Ensihoito on tiimityötä ja parhaimmat tulokset potilaan selviytymisen kannalta saadaan, kun koko hoitoketju on
vahvana mukana ensimmäisestä minuutista alkaen.


(Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta kokoontuu ylimääräiseen
kokoukseen keskiviikkona 9.10.2013 päättämään tästä asiasta.)

 

Me,
adressin allekirjoittajat vaadimme ambulanssien välitöntä lähtövalmiutta koko Varsinais-Suomen
alueelle kellon ympäri!

 

VSSHP:n ensihoitopalvelun henkilöstön sekä alueella ensihoitoa tarvitsevien puolesta adressin julkaisee,

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n pj., Taija Niiniviita

  


Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n pj.    Ota yhteyttä adressin tekijään