Ambulansseja ei saa vähentää Pirkanmaalta

Adressi on suljettu ja luovutettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja Arto Satoselle.

PSHP:n valtuusto on päättänyt säilyttää ensihoidon palvelutason entisellään Pirkanmaalla! Kiitos kaikille allekirjoittaneille!

 

----

 

Adressi suljetaan huomenna 29.9. n. kello 12:00 ja luovutetaan kello 12:30 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja Arto Satoselle. Valtuuston kokous alkaa kello 13:00.

 

----

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus esittää valtuustolle viiden (5) ambulanssin vähentämistä Pirkanmaan alueelta. Ambulanssit vähennettäisiin Lempäälä-Vesilahdesta, Kangasala-Sahalahdesta, Kuhmoisista, Mänttä-Vilppulasta ja Tampereelta.

 

Me adressin allekirjoittaneet vaadimme, että leikkauksiin ei lähdetä ensihoidon kustannuksella, vaan säästökohteet on etsittävä jostain muualta, missä ne eivät suoraan vaikuta ihmisten terveyteen, henkeen ja turvallisuuteen. Adressi suljetaan 29.9. ja luovutetaan samana päivänä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksessa.

 

Vain yhdeksässä Pirkanmaan 23:sta kunnasta voimassa oleva palvelutaso toteutui täysin tai lähes täysin palvelutasopäätöksen mukaisesti. Nykyisellä ambulanssimäärällä 14 kuntaa jäi alle tavoitteen. On vastoin terveydenhuoltolakia, että järjestelmällisesti pyritään asettamaan ihmiset eriarvoiseen asemaan. Kuntien valtuuttamat luottamushenkilöt eivät voi heikentää kuntalaisten ensihoitoa entisestään ja näin kärjistää kuntien välisiä eroja jättämättä huomiotta terveydenhuoltolain ja sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitoasetuksen edellyttämän tasavertaisuusperiaatteen.

 

Yhdenkin ambulanssin vähentäminen heikentää samalla myös naapurikuntien ensihoitovalmiutta. Korvaavat yksiköt kuormittuvat enemmän ja ovat myös useammin ja pidempään poissa omalta alueeltaan hoitaessaan poistetun yksikön alueen tehtäviä. Tehtäväaikojen ja kuljetusmatkojen pidentyessä yksiköt ovat aiempaa enemmän varattuina.

Päivystyspisteiden keskittäminen vie terveydenhuollon kiireelliset palvelut kauemmaksi kansalaisista - esimerkiksi synnytysyksiköitä vähennetään, jolloin matkasynnytykset lisääntyvät. Näiden päätösten yhteydessä ensihoidon merkitystä palvelujen turvaamisessa on nimenomaisesti korostettu, joten ensihoitoon kohdistuvat leikkaukset ovat ristiriidassa sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisen kehityksen kanssa.

Nyt haettu säästö on 1.3 miljoonaa euroa eli alle 3€ vuodessa jokaista pirkanmaalaista veronmaksajaa kohti. Säästöpäätöksiä tehtäessä pitää muistaa, että hätätilapotilaan hoito aloitetaan jo tapahtumapaikalla ja mikäli varsinainen hoito tai kuljetus viivästyy, ei kalleimmallakaan tehohoidolla voida korjata syntyneitä vaurioita.

Adressin ovat laatineet pirkanmaalaiset ensihoitajat

Henri Backman
Antti Hietala
Sanna Kauppinen
Erik Lydén
Mikael Nyholm
Minna Soukkio
Katri Tuhkanen
Janne Välimaa
Taru Välimaa

--------

Edit 12.9: Korjattu säästön määrää yhtä pirkanmaalaista kohti / v, aiemmin "alle 2€"

--------

Adressi mediassa

Aamulehti 15.09.2014 - Adressi ambulanssien puolesta on kerännyt yli 1500 nimeä
http://www.aamulehti.fi/Pirkanmaa/1194927272217/artikkeli/adressi+ambulanssien+puolesta+on+kerannyt+yli+1+500+nimea.html

KMV-lehti 16.09.2014 - Jo 2300 nimeä ambulanssien puolesta
http://www.kmvlehti.fi/Uutiset/1194927265773/artikkeli/jo+2300+nimea+ambulanssien+puolesta.html

Tamperelainen 18.09.2014 - Jo 2500 haluaa pitää ambulanssit
http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/238494-jo-2-500-haluaa-pitaa-ambulanssit

Keskisuomalainen 19.09.2014 - Lähes 3000 vastustaa ambulanssien vähentämistä Pirkanmaalta
http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/nimia-kerataan-ambulanssivetoomukseen/1898463

--------

Aiheesta kirjoitettua

Aamulehti 9.9.2014 - Neljä paikkaa voi menettää ambulanssinsa
http://www.aamulehti.fi/Pirkanmaa/1194926121950/artikkeli/nelja+paikkaa+voi+menettaa+ambulanssinsa.html?utm_source=leiki&utm_medium=aamulehti&utm_campaign=kontekstuaalinen

KMV-lehti 10.9.2014 - Menettääkö Mänttä ambulanssin?
http://www.kmvlehti.fi/Uutiset/1194926453240/artikkeli/menettaako+mantta+ambulanssin.html

Jämsän Seutu 11.9.2014 - Sairaanhoitopiiri esittää: Ambulanssi pois Kuhmoisista
http://www.jamsanseutu.fi/Uutiset/1194926595285/artikkeli/sairaanhoitopiiri+esittaa+ambulanssi+pois+kuhmoisista.html