Apua Kuninkaantammen pysäköintitilanteeseen

Nykytilanne (Maaliskuu 2022):

Helsingin Kuninkaantammen alueen kaavoituksessa ja rakentamisessa on alimitoitettu autopaikoitus suhteessa asuntojen määrän. Pysäköintitilan puute alueella on yleisesti tiedossa oleva ongelma. Talonyhtiöissä ei ole läheskään kaikille asunnoille autopaikkoja ja osassa yhtiöistä vain alle puolella asunnoista on oma autopaikka.

Talonyhtiöiden ulkopuoliset autopaikat:

Painotalo Edita (osoitteessa Kuninkaantammenkierto 3, Helsinki) on tehnyt kädenojennuksen asukasyhteisön puoleen ja vuokraa yksityishenkilöille paikkoja eteläiseltä osalta parkkialueestaan. Alue on toistaiseksi täynnä lumiongelman takia.

EE27980E-8F99-4CA0-9858-719D9190D881.jpeg

Pohjoisosa alueesta on näillä näkymin ainoa alue, missä olisi teoriassa enää tilaa pitkäaikaispysäköinnille tulevaisuudessa kun entisen SYKE:n pieni parkkialue poistuu lopulta käytöstä.

4109A69E-DA1C-4514-BABD-45E511E3B224.jpeg


Eteläinen parkkialue alkaa olla täynnä:

F673EC6E-B8F3-4628-A269-83DCA7E8D0D5.jpeg

Pohjoinen (yritysten) puoli:
34534BFC-B8B8-4107-9C90-E9E1B251551D.jpeg

Pyyntö:

Tämän pysäköintitilanteen varjolla pyydämme, että Edita vapauttaisi mahdollisuuksien mukaan myös parkkialueen pohjoispuolen paikkoja yksityisautoilijoiden vuokrattavaksi (siltä osin kuin niitä on vielä vapaana) seuraavista syistä:

  1. Paikat vähenevät koko ajan: Edita on pian ainoa pitkäaikaisparkkialue kun SYKE:n pieni parkkialue poistuu käytöstä. Editan eteläinen osa on jo lähes täynnä.
  2. Autopaikkojen tarve lisääntyy, koska asukasmäärä lisääntyy koko ajan sillä alue on vasta noin puoliksi rakennettu. Facebook-ryhmissä tulee säännöllisesti kyselyitä mistä autopaikkoja voi vuokrata.
  3. Alueella tapahtuu rikoksia: Ilmaispaikoille pysäköidyille autoille on tehty ilkivaltaa ja jopa varkauksia (mm. katalysaattori viety).

Kiteytettynä: tarpeellisuus ja turvallisuus.

Yksin ja ainostaan Helsingin kaupunki vastuussa huonosta pysäköintitilanteesta ja kaavoitus alueelle on jo tehty. Siksi avunpyyntö ohjaantuu taas Editalle, vaikka se on jo tuonut suurta apua vuokraamalla paikkoja eteläpuolelta parkkialuettaan.

Tämän lisäksi Editan tiloissa toimii päiväkodin lisäpiste, joka on huomionarvoinen yhteisöllisyyden osoitus.

Jatkaen tätä yhteisöllistä toimintatapaa, parkkialueen pohjoispuolen paikkojen vapauttaminen olisi uusi kädenojennus Nordic Morning Groupilta kohti asuinalueen yhteisöä, joka tilanteessaan kipeästi tarvitsee lisää pysäköintitilaa.

Pyydämme Editaa ystävällisesti harkitsemaan tätä pyyntöä, jos se olisi mahdollista toteuttaa.

(Allekirjoitukset adressiin on kerätty Kuninkaantammen asukasyhteisöjen facebook-ryhmistä.)

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Petri Rantanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…