Lasten ja nuorten psykiatrisiin palveluihin saatava resursseja

Ennen koulujen henkilökuntaan kuului oma terveydenhoitaja. Joissakin kouluissa oli oma psykologi. Perheneuvoloissa työskenteli useita psykologeja sekä vähintään yksi psykiatri per alue.

Nämä palvelut on ajettu alas. Perheneuvolat ovat jonoutuneet. Työntekijät, joita palkataan resurssien puutteeseen vedoten jatkuvasti liian vähän, eivät kykene purkamaan jonoja. Heidän työsuhteensa ovat pahimmillaan puolen vuoden mittaisia, minkä jälkeen työsuhteen jatkuminen on epävarmaa. Jatkuvuutta ja työrauhaa ei ole. Kouluissa terveydenhoitaja käy muutamana tuntina viikossa. Opettajille on kasautunut kohtuuton tehtävä toimia paitsi opettajina, myös lasten ja perheiden hoivaajina ja terapeutteina. Lasten ja nuorten psykiatriseen sairaalahoitoon pääsy viivästyy, sillä paikkoja ei ole tarpeeksi.

Lapsen hätää on kuultava. Nuorten hyvinvointiin on saatava resursseja. Vaadimme, että Jokelan tragedian johdosta asetettu neljän ministeriön tutkimusryhmä ottaa asiakseen selvittää perusteellisesti lasten ja nuorten psykiatrisen avun tila Suomessa. Vaadimme, että resursseja lisätään ensi tilassa.

Muokkaus 1.8.2008:
Vein adressin eduskuntaan 7.12.2007. Adressin luovutti kanssani Stakesin tutkijaprofessori Marjatta Bardy. Luovutustilaisuudessa olivat paikalla kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto, Anneli Kiljunen, Erkki Virtanen, Hannakaisa Heikkinen, Håkan Nordman, Sirpa Asko-seljavaara sekä Sari Palm, eli edustaja jokaisesta keskeisestä eduskuntaryhmästä. Kävimme hyvää ja toivoa herättävää keskustelua adressin sisällöstä.

Toimitan tähän päivään mennessä tulleet uudet nimet eduskuntaan. Koska nimiä kuitenkin yhä kertyy, jätän adressin vielä voimaan ja toimitan nimiä edelleen perille kevään loppupuolella. Asiahan ei vanhene.
Valoisaa kevään odotusta kaikille!
Melina Voipio