Arolan koulun toimintaa jatkettava

arola1_-_1_(1).jpg

Me allekirjoittaneet vaadimme että Arolan koulun lopettaminen poistetaan Mäntsälän kunnan Mäntsälä 2026 toimenpideohjelmasta ja koulu saa jatkaa toimintaansa normaalisti. Perustelemme vaatimuksemme seuraavasti:

  1. Arolan koulu on elinvoimainen ja terve 100-vuotias koulu.
  2. Kyläkoulu on merkittävä kylän vetovoimaa lisäävä ja elinvoimaa ylläpitävä tekijä.
  3. Arolan koulun lopettamisesta esitetyt säästöt ovat kyseenalaisia.
  4. Perheiden ja lasten mielipidettä ja päätöksen vaikutusta lapsiin ei ole selvitetty.
  5. Mäntsälä 2026 suunnitelma ei huomioi koronavirusepidemian tuomaa kasvupotentiaalia.

Lue tarkemmat perustelut alta tai kuuntele ne addressin lopussa olevalta 45 minuuttia pitkältä videolta.

Kirjailija-käsikirjoittaja Kirsti Manninen (Enni Mustonen) kertoo alla olevalla videolla Arolan koulun historiasta ja miksi se pitää hänen mielestään säilyttää.

1. Arolan koulu on elinvoimainen ja terve 100-vuotias koulu.

Arolan koulu täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja on yhä elinvoimainen ja terve noin 60 oppilaan kyläkoulu 1.–6. luokkalaisille. Koulu sijaitsee Arola-Jokelanseudun kylässä Etelä-Mäntsälässä Järvenpään rajalla, 42 km päässä Helsingistä ja 15 km päässä Mäntsälän kirkonkylästä.

Koulussa on kolme luokanopettajaa ja yksi osa-aikainen tuntiopettaja. Koulu koostuu kolmesta rakennuksesta. Päärakennuksessa jossa on myös äskettäin kunnostettu ruokala ja opettajanhuone ovat luokat 3.–6. Päärakennuksen toisessa päässä oleva talonmiehen asunto vapautui keväällä 2020 ja sinne voi remontoida kustannustehokkaasti koulun käyttöön esim. uudet teknisen työn tilat, pesutiloja ja muuta luokkatilaa.

Koulun vieressä olevassa tilavassa piharakennuksessa on 1.–2. luokkalaisten oma luokkatila. Koulun mäellä olevassa lähes 100-vuotiaassa komeassa koulurakennuksessa on pieni liikuntasali ja äskettäin avaraksi ryhmätilaksi remontoitu entinen teknisen työn luokka. 

Koulun toiminnassa toteutuvat luontevasti uuden opetussuunnitelman ihanteet. 

laaja-alainen-osaaminen.png

Koulu kannustaa oppilaita tutkimaan ja oppimaan yhdessä yli luokkarajojen. Keväisin ja syksyisin koko koulu leikkii usein lipunryöstöä, kymmentä tikkua laudalla ja purkkista ja talvisin sään salliessa välituntisin koko koulu laskee yhdessä pulkkamäkeä.

Koulu innostaa oppilaita liikkumaan. Välituntisin pihalla ei seisoskella vaan pelataan pallopelejä, leikitään hippaa ja keinupolttopalloa tai sään salliessa luistellaan ja rakennetaan lumilinnoja. Useimmat oppilaat pystyvät kulkemaan itse kouluun kävellen, pyöräillen ja talvisin jopa hiihtäen. Arolan koulun oppilaat ovatkin pärjänneet erinomaisesti kunnan välisissä turnauksissa ja urheilukilpailuissa.

Koulu inspiroi toimimaan. Koulun aktiivinen oppilaskunta järjestää pitkin vuotta erilaisia teemapäiviä ja viikkoja ja koulun oppilaat ovat olleet menestyneet yrittäjyyskilpailuissa.

Koulusta ollaan tekemässä kulttuurikoulu, jossa kylän kulttuurialan työntekijät osallistuvat koulun toimintaan mm. opettamalla videoiden ja nettisivujen tekoa, mutta koronavirusepidemian toiminta on nyt tauolla.

arola1_-_1.jpg

2. Kyläkoulu on merkittävä kylän vetovoimaa lisäävä ja elinvoimaa ylläpitävä tekijä.

Mäntsälällä on koronavirusepidemian ansiosta ainutlaatuinen mahdollisuus muuttua muuttotappiollisesta muuttovoittoiseksi kunnaksi. Oma kyläkoulu on selvitystemme mukaan ollut merkittävä syy siihen että kylälle muuttaneet lapsiperheet ovat valinneet Arola-Jokelanseudun asuinpaikakseen.

Mäntsälän aiemmista koulujen lakkauttamiskokemuksista tiedetään, että koulun lakkauttamisen myötä kylän toiminta hiipuu, kun kylälle ei enää tule uusia lapsiperheitä ja kylällä asuvat perheet ja lapset eivät enää tutustu toisiinsa luontevasti koulun kautta. Jo ennen koronavirusepidemiaa Arola-Jokelanseutu oli Hyökännummen ja Ohkolan ohella Mäntsälän harvoja muuttovoittoisia alueita. 

3. Arolan koulun lopettamisesta esitetyt säästöt ovat kyseenalaisia.

Arolan koulu on kunnan edullisimpia kouluja niin ylläpito- kuin korjauskustannuksiltaan. Koulussa ei ole löytynyt toistuvista tutkimuksista huolimatta merkittäviä korjaustarpeita ja koulua on kunnostettu jatkuvasti rehtorin hankkimilla hankerahoilla. 

Kunnanvaltuutetuille annetut laskelmat koulun lopettamisesta syntyneistä 270 000 euron säästöistä perustuvat olettamuksille, että koulun lopettamisen myötä saadaan vähennettyä kolme opettajanvirkaa ja etteivät oppilaiden kuljetuskulut kasva lainkaan vaikka oppilaita kuljetettaisiin jatkossa noin 2,5-kertainen määrä noin 2 kertaa kauemmas.

Yli puolet Arolan koulun lakkauttamisesta tulevista säästöistä (150 000 euroa) on kerrottu tulevan opettajavirkojen vähentämisestä. Arolan koulussa on tällä hetkellä kolme luokanopettajaa ja yksi 14-tuntista viikkoa tekevä tuntiopettaja (resurssiopettaja) joka on rahoitettu kunnan muualta hakemilla hankerahoilla. Eli vain luokanopettajien virkojen vähentäminen tuo kunnalle tosiasiallisia säästöjä.

Vuoden 2019-2020 oppilasluvuilla Hyökännummelle tarvitaan vähintään 1–2 uutta täyspäiväistä opettajaa jos Arolan koulun oppilaat siirtyvät sinne. Näillä näkymin oppilasmäärät pysyvät samana tai jopa kasvavat, nyt kun koronavirusepidemia on lisännyt alueen asuntojen ja tonttien kysyntää entisestään. Siksi on erittäin todennäköistä, että opettajanvirkoja saadaan vähennettyä korkeintaan yksi, jolloin opettajista tuleva säästö on korkeintaan 50 000 euroa.

Kunnan kuljetussopimukset uusitaan maaliskuussa 2020. Jo nyt kuljetusliikkeillä on suuria vaikeuksia saada kuljetettua kaikki oppilaat Arolan koulun alueelta ajoissa koululle. Polttoaineiden hintojen ennakoidaan nousevan seuraavan vuoden aikana. On täysin selvää, ettei yksikään kuljetusliike pysty sitoutumaan kuljettamaan 2,5-kertaista oppilasmäärää 2 kertaa kauemmas samalla hinnalla kuin nyt. Näin ollen väite koulukuljetushintojen samana pysymisestä on perätön. Arolan koulun oppilaiden kuljetuskulut ovat tietojemme mukaan olleet viime vuosina noin 70 000 euron luokkaa. Jos summa kasvaa edes 50 000 eurolla, kuljetuskulujen kasvu syö yhden opettajanviran lopettamisesta aiheutuvan säästön.

Lisäksi Arolan koulu on tietojemme mukaan esitetty lopetettavaksi 1.8.2021 alkaen, mikä tarkoittaa sitä, että vuoden 2021 säästöt koulun lopettamisesta ovat vain puolet siitä mitä vuosittaiset säästöt ovat laskennallisesti tai tosiasiallisesti.

4. Perheiden ja lasten mielipidettä ja päätöksen vaikutusta lapsiin ei ole selvitetty

Mäntsälän kunnanhallitus päätti 17.8.2020 hyväksyä äänin 5-4 Kunnanjohtajan esityksen Mäntsälä 2026 -ohjelman periaatelinjauksista talouden tasapainottaistoimenpiteistä. Esityksen mukaan Arolan koulu lopetetaan ja lopettamisesta syntyy 270 000 euron säästöt. Koulun lopettaminen on merkittävästi koulun oppilaiden ja heidän perheidensä elämään vaikuttava päätös, jonka vuoksi siihen pätee Hallintolain 41 § vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta kuntalaisille sekä useasta eri laista kumpuava ja STM:n ja THL:n vaatimus lapsivaikutusten arvioinnista.

Vaikka kyseessä olisi vasta strateginen linjaus, sen voidaan katsoa olevan vaikutuksiltaan tosiasiallisesti lautakuntia ja muita päättäjiä sitova ja niin voimakkaasti ohjaava päätös, että ainakin lain hengen mukaan selvitykset olisi pitänyt tehdä jo ennen ensimmäistäkään päätöstä Arolan koulun lopettamisesta.

Arolan koulun vanhempainyhdistys, Arola-Jokelanseudun kyläyhdistys ja Urheiluseura Ajo ovat tehneet kannanottoja koulun puolesta sivistysjohtajan yritettyä pienentää koulun oppilaaksiottoaluetta sekä keväällä 2018 että 2019 (Koulutus- ja sivistyslautakunta kumosi kummatkin päätökset). Viimeisin kannanotto tehtiin 25.2.2020 kun Mäntsälän oppilaaksiottoalueet yhdistettiin kahdeksi alueeksi koulukohtaisten alueiden sijaan. Koska kannanotot koskivat oppilaaksiottoalueita, joten niitä ei voi pitää riittävinä mielipiteen ilmaisuina koulun lopettamista vastaan. 

Tätä ennen Mäntsälässä kouluja lopetettaessa asiasta on keskusteltu avoimesti yli vuoden ajan ja päätökset on tehty pitkällisen harkinnan jälkeen. Mäntsälässä on tehty lapsivaikutusten arviointeja mm. kouluteiden vaarallisuutta arvioidessa.

Päätös lopettaa koulu ensisijaisesti kyseenalaisten säästölaskelmien perusteella on vähintäänkin arveluttavaa ja kuntalaisten oikeuksia polkevaa. Pahimmillaan se on laitonta. 

5. Mäntsälä 2026 suunnitelma ei huomioi koronavirusepidemian tuomaa kasvupotentiaalia

Kunnan talouden sopeuttamiseen tehty Mäntsälä 2026 -ohjelma johon säästölaskelmat perustuvat on tehty vuoden 2019 tiedoilla eikä siksi huomioi koronavirusepidemian vaikutusta ihmisten kiinnostukseen muuttaa pois kaupungeista maaseutumaisiin kuntiin.

Koronavirusepidemia on saanut tutkimusten, asuntolainatilastojen ja asuntokauppatilastojen perusteella ihmisiä harkitsemaan muuttoa maaseutumaisempaan ympäristöön. Monilla ajatus ei jää haaveeksi, vaan muuttoliike tiiviisti asutuista isoista kaupungeista kuten Helsingistä ja Espoosta pienempiin ja väljemmin asuttuihin kaupunkeihin ja kehysalueille on jo alkanut. Esimerkiksi huhti-kesäkuussa Nurmijärvellä asuntolainojen määrä kasvoi yli 37 % ja maaseutumaisiin kuntiin muutti moninkertaisesti enemmän ihmisiä kuin viime vuonna samaan aikaan. 

Mäntsälän kunnan taloudellinen ahdinko johtuu osin siitä, että kunta on ollut muuttotappioinen vuodesta 2017 alkaen. Nyt Mäntsälällä on ennenkuulumaton mahdollisuus kääntää kehityksen suuntaa.

Siksi nyt on tärkeää olla tekemättä peruuttamattomia päätöksiä ja panostaa kunnan vetovoimaan sen sijaan että sitä vähennetään lopettamalla elinvoimainen kyläkoulu, jonka lopettamisesta luvatut vuosittaiset säästöt eivät missään nimessä toteudu vuonna 2021 ja erittäin suurella todennäköisyydellä jäävät senkin jälkeen yli puolet pienemmiksi mitä kunnanjohtaja on esittänyt.

Tällä 45-minuuttia pitkällä videolla kirjailija-käsikirjoittaja Katri Manninen kertoo samat asiat omin sanoin.


Katri Manninen / Arolan koulun vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Katri Manninen / Arolan koulun vanhempainyhdistys voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…