Askolan kyläkoulut Särkijärvellä ja Juornaankylässä säilytettävä

Me Särkijärven ja Juornaankylän vanhempainyhdistysten jäsenet olemme huolestuneina seuranneet Askolan uuden kouluverkkosuunnitelman malleja, joissa kunnan itäpuolelta lakkautettaisiin pahimmassa tapauksessa kaksi elinvoimaista kyläkoulua.

Mielestämme mahdollisia säästöjä tärkeämpiä arvoja ovat jokaisen oppilaan oikeus käydä koulua rauhallisessa oppimisympäristössä ja myös oikeus kohtuulliseen koulumatkaan.

Kyläkoulu ei ole vain paikka missä lapset oppivat lukemaan ja laskemaan, vaan koulu on tärkeä osa koko kyläyhteisöä. Kylän ja koulun yhteistyöstä hyötyvät molemmat ja kyläkoulu on usein koko kylän elinvoimaisuuden symboli. 

Olemmeko nyt lakkauttamassa koulujemme parhaimmistoa?

 

Me allekirjoittaneet haluamme säilyttää kylillemme tärkeät alakoulut sekä Särkijärvellä että Juornaankylässä. 

 

Asiaa kyläkoulujen tuomista eduista mm. täällä:
 
 
Esimerkkejä tulevaisuuden kouluverkosta Askolassa:
 
Pahimmassa tapauksessa kaikki maaseutukunnan oppilaat kyyditetään yhteen suureen, 700 oppilaan alakouluun!