Askolan kyläkoulut Särkijärvellä ja Juornaankylässä säilytettävä


Vieras

#1

15.02.2015 08:57

Mun oma rakas käy tätä koulua ja tykkää

Vieras

#2

15.02.2015 18:26

Ei hyvää päivää!! Ono pakko sioittaa kaikki mahdolliset koululaisset saman katon alle ja sitten voidaan huonosti suurten luokkakokojen johdosta! Ono väärin että lapset mahdolliesti vaikka viihtyisivät rauhallisessa kodinomaisessa ympäristössä, mikä on lähes utopiaa tänä päivänä!Ensin säästetään ja sitten valitetaan että oppilaat voivat huonosti kaikkine puutteineen mitä jättikoulut tovat tullessaan! Ensin pikkukoulut alas, sitten säästetään isoissa kouluissa??? Vai haluavatko päättäjät tehdä huonostivoivia veronmksajia..Onko päättäjillä kuurot korvat?

Vieras

#3

16.02.2015 06:07

Askolan kunnan virkamiehet uskottelee meille että koulujen lakkautus toisi säästöjä,niin ei varmasti ole.Jos kyläkoulut lopetetaan,lasten koulumatkat pidetyvät aika harrastuksiin ja lepoon vähenee.Kylät kuolee lapsiperheet eivät muuta kyliin jossa ei ole koulua, sekö on Askolassa virkamiesten tavoite.


Vieras

#4

17.02.2015 08:16

Kannatan kyläkouluja!
Olisi järkyttävää jos meidän "kyläkoulu" Pitäjänmäessä (Helsinki) lakkautettaisiin - eipä jäisi juuri mitään eläväistä tälle kylälle.
vieras

#5

17.02.2015 09:15

Tutustuin pikaisesti Askolan kunnan sivuilta löytyviin kouluverkkomateriaaleihin. Tässä muutama ajatus mitkä ensimmäisenä herättivät huomioni.

5-6 luokat yläkouluun

Ensinnäkin tämä jostakin taas kerran esiin tuotu idea siirtää 5-6 luokat yläkoulun yhteyteen. Uudessa OPS 2014 perusteissa sanotaan näin:

 ”Perusopetus jäsentyy valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vuosiluokkien 1–2, 3–6 sekä 7–9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat opetuksellisesti eheän ja kasvatuksellisesti johdonmukaisen jatkumon.”

Miten Askolassa aiotaan hoitaa 3-6 luokkien opetuksellisesti eheä ja kasvatuksellisesti johdonmukainen jatkumo,  jos 3-4 ja 5-6 luokat opiskelevat erillään ja aivan erilaisissa oppimisympäristöissä?

Tasa-arvo ja yksilöllisyys

Alakoulutyöryhmän muistiossa esiintyy erityisen usein sanat tasa-arvo ja tasavertaisuus. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys tuntuvat näkemyksistä unohtuneen lähestulkoon kokonaan. Mitä tämä tasa-arvo sitten käytännössä tarkoittaa? Olen ymmärtänyt, että Askolan päättäjät haluavat oppilaat tasa-arvoisesti samaan kouluun ja yhtä suuriin luokkiin. Varsinkin kunnanjohtaja on usein tuonut esiin näkemyksensä että ei ole oikein että toisissa luokissa on vähemmän oppilaita kuin toisissa.

Toisaalta OPS 2014 perusteissa todetaan: ”Opetusryhmät muodostetaan siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.” Kyllä tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että luokissa voi olla eri määrä oppilaita. Ja nimenomaan silloin saavutetaan OPS 2014 tarkoittama tasavertaisuus, kun taataan oppilaalle hänen oppimiselleen ihanteellinen ympäristö. Ei suinkaan niin että joka luokassa on se 25-30 oppilasta.

Entä onko tasa-arvoista että osalle oppilaista koulumatkat tulevat olemaan suhteettoman pitkät? Miltä tuntuu ekaluokkalaisesta, joka päivittäin istuu linja-autossa Särkijärveltä, Porvoon rajalta Juornaankylän kautta kirkonkylään ja takaisin? Toki meillä Suomessa löytyy pitkämatkalaisia koululaisia mutta jos meillä on hyvät mahdollisuudet kyläkouluun, miksi kuljettaa lapsia ympäri pitäjää?

Yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja oppimisympäristö

”Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Siksi oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös tukee oppilaiden kiinnostuksen kohteiden laajentumista. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan.” OPS 2014

OPS 2014 perusteissa kautta linjan korostetaan yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta oppimisen ja kasvatuksen perustana ja tukena. Kasvatustieteilijöiden keskuudessa on puhuttu paljon yksilöllisestä oppimisesta. Nyt tutkijat (mm. Marika Toivola, Pekka Peura) ovat huomanneet, että yksilöllinen oppiminen tarvitseekin tuekseen myös yhteisöllisyyden. He ovatkin ruvenneet käyttämään termiä ihmislähtöinen oppiminen. Peura toteaa mm. ”Yhteisöllisessä oppimisessa oppilasryhmän heterogeenisuus nähdään voimavarana, ja oppilaan oikea-aikainen tukeminen tulee todennäköisemmäksi, koska oppilailla on opettajan lisäksi vertaistuki resurssinaan.”

Pienessä kyläkoulussa tämä kaikki edellä esitetty on melkeinpä itsestäänselvyys. Yhdysluokat ovat jo itsessään heterogeenisiä. Yhteistyö eri ikäryhmien välillä on sujuvaa. Opettajien yhteistyö on helpommin järjestettävissä. Kouluyhteisössä kaikki tuntevat toisensa. On itsestään selvää, että pienessä kyläkoulussa, jossa on 40-80 oppilasta ja 5-6 aikuista, yhteisöllisyys on vankemmalla pohjalla ja myös yksilöllisyys voidaan paremmin huomioida opetuksessa. Yhtenäiskoulu, jossa on 700 oppilasta ja henkilökuntaa kymmeniä, on paljon vaikeampaa ja haastavampaa rakentaa yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutteista oppimisympäristöä. Entä pystytäänkö näin isossa yksikössä huomioimaan oppilaiden yksilölliset tarpeet tasavertaisesti?

 


Vieras

#6

17.02.2015 10:40

Meneekö tuossa nyt lapsi pesuveden mukana? Päättäjät etsivät säästökohteita ja siinä sivussa lakkautetaan muutama hyvin toimiva kyläkoulu. Sitten huomataan, että säästöjä ei tullutkaan. Asukasmäärä itäpuolella laskee ja kylät hiljenee. Kenen etu?

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

23.02.2015 19:07


TIUKKA

#8 PUOLUSTUS

25.02.2015 18:50

olen keskustalaisena lähipalvelujen ankara puolustaja , mitä nuoremmasta ja mitä vanhemmasta kansalaisesta on kysymys!

lähipalvelujen, läheisyhteisön, välittämisen yhteisön puolesta on jatkuvasti toimittava tässä keskittävän politiikan kaudessa. Alueiden Suomi on arvokas Suomi meille suomalaisille.

ihminen on tärkein!


Vieras

#9 Re:

26.02.2015 09:29

#5: vieras -  

 Asiaa kirjoitit ja olen täysin samaa mieltä kanssasi.

Askolassa myös kustannukset/oppilas jo nyt Itä-Uudenmaan alhaisimpia...täysin päätön ajatus olisi lopettaa kaikella tapaa hyvin toimivat kyläkoulut. UUsimaassa  19.2 olevassa Askolan kouluverkko harvenee - jutussa sanottiin, että "sivistyslautakunnan iltakoulun työryhmien ykkössuosikki on kahden alakoulun malli, jossa satsataan Monninkylään ja kirjonkylään. Se veisi koulut kunnan itäosasta  ja lisäisi kuljetuksia, mutta päätaajamien palvelut saataisiin kuntoon."

Tämä oli mielestäni kerrassaan pöyristyttävä lausahdus! Aivan kun itäpuolella ei olisi paljon väliä! Ja miten ihmeessä päätaajamien palvelut saataisiin kuntoon sillä että itäpuolelta lakkautetaan kaksi toimivaa kyläkoulua??? Itä-puolelta tulisi kuljetuksen piiriin varmaan reilut 100 oppilasta...pelottaa ajatellakin tämän vaikutusta oppilaiden koulupäivien pituuteen yms sekä kuljetuskustannuksiin.

 


Vieras

#10

01.03.2015 06:43

Kaikki kaupungin isot koulut ovat pian homeessa. Pitäkää lapsenne terveinä.
Ihmettelen

#11 Re: PUOLUSTUS

01.03.2015 07:49

#8: TIUKKA - PUOLUSTUS 

 Mutta täällähän juuri keskustalaiset ovat ajamassa tuota yhtenäiskoulua ja lopettamassa kyläkouluja. Myös siis nämä itäpuolen kepulaiset. Ainakin näin olen ymmärtänyt heidän puheistaan.

Ihmettelen, nro 2

#12 Re: Re: PUOLUSTUS

03.03.2015 20:12

#11: Ihmettelen - Re: PUOLUSTUS 

 Samaa mietin minäkin. Eli nyt kannattaa kansalaisten olla tarkkana mitä kukin edustaja
sanoo ja miten hän toimii päättäjänä! Kaksinaamaisuutta ei nyt suvaita!!!


Vieras

#13

05.03.2015 12:05

Minulle jäi lähtömätön kaipuu ja kateus maaseudulla asuvia serkkujani kohtaan. Syynä oli vierailut heidän
pienillä kyläkouluillaan, joissa huokui lämpö ja rauha sekä toisista välittäminen.
Olin itse aloittanut kouluni suuressa, 40:n oppilaan luokassa sekä aamu- että iltavuoroissa, jotka vaihtuivat aina luokalta toisella siirettyessä, kaupungissa.
Antakaa lapsille mahdollisuus kasvaa ympäristössä, jossa on parhaat olosuhteet saavuttaa lapsen tarvitsema kasvuympäristö kasvaakseen vahvaksi ja tasapainoieksi nuoreksi ihmiseksi.
AF

#14 Nostalgiaa

07.03.2015 20:32

Tulee väkisin mieleen 90-luku, kun Kurjen Eskon (ainakin) kanssa kiersimme talosta taloon keräämässä nimiä Vahijärven koulun puolesta. Muistaakseni saimme yli kaksisataa nimeä kokoon.


Vieras

#15

08.03.2015 08:34

Kyläkoulut ovat yhteisön keskus ja sielu. Koulu on paljon enemmän kuin oppimisympäristö. Suuruuden ekonomia johtaa usein harhaan.

Vieras

#16

19.03.2015 08:46

kyläkoulut pidettävä se kuuluu aslokaan. itse en ainakaan olisi halunnut käydä muualla koulussa. minun mielestä se on kylän etu että koulut on lähellä eihän siinä ole mitää järkeä että 2 luokkalainen menee kouluun 25km päähän.

Vieras

#17

26.03.2015 21:31

Itäpuolelle askolaa ei jää mitään jos koulut lakkautetaan.
visitori

#18 Kenelle ja kosa adressi luovutetaan?

27.03.2015 09:55

Vai jääkö sähköisten adressien taivaaseen?


Vieras

#19 Re: Kenelle ja kosa adressi luovutetaan?

27.03.2015 12:55

#18: visitori - Kenelle ja kosa adressi luovutetaan? 

 Hei, adressi viedään henkilökohtaisesti Askolan kunnan sivistoimenjohtajalle, sivistyslautakunnan puheenjohtajalle tai vastaavalle viranhaltijalle. Siitä pitävät huolen Juornaankylän ja Särkijärven vanhempainyhdistykset.


Vieras

#20

31.03.2015 18:20

Koulumatka tulisi aivan liian pitkäksi. Kyläkoulut ovat tärkeitä kyläyhteisölle. Lapset pysyvät turvallisemmassa pienemmässä ympäristössä.

Vieras

#21

02.04.2015 06:07

Jotta edes jotkut asiat pysyisivät ennallaan ja lapset saisivat käydä koulua rauhassa. On hävytöntä jos lapset joutuvat kymmeniä kilometrejä kulkemaan kouluun, vaan koska päättäjät haluavat "säästää" rahaa.

Vieras

#22

02.04.2015 08:07

Veljeni lapset käyvät koulua Askolassa

Vieras

#23

02.04.2015 09:44

Koska siskoni käyvät juornaankylän ala astetta ja olen myös itse sen koulun käynyt vanhimman pikkusiskoni kanssa. koulu on tärkeä osa pientä kylää. Koulussa kuitenkin riittää oppilaita ja koulu on vihtyisä kuten pihapiirikin.