Asumisen Hinta Alas AHA !

AHA-merkki.jpg

Miljoona suomalaista on vaikeuksissa kohtuuttomien asumiskustannusten takia. Jatkuvasti nostettavilla tonttien ja asuntojen hinnoilla, vuokrilla, vastikkeilla, veroilla ym. maksuilla  sekä väärällä kaavoituksella ja monopoleja suosivalla löperöllä lainsäädännöllä on suuri vaikutus siihen, että ihmiset joutuvat muuttamaan pois kodeistaan tai ylivelkaantumaan tai vähentämään rahan käyttöä muihin tärkeisiin asioihin ja tukeutumaan lähimmäisten tai Kelan taloudelliseen apuun. Tämän epäkohdan korjaamiseksi tarvitaan todella nopeita ja laajavaikutteisia ratkaisuja.

Me, tämän adressin allekirjoittajat haluamme, että poliitikot, viranomaiset, mediat ja muut vaikuttajat ottavat tosissaan perustuslakimme ja haasteemme asumisen hinnan alentamiseksi.
Kehotamme päättäjiä sekä päätösten valmistelijoita tutustumaan huolella kaikkiin niihin AHA-viesteihin, joita on kirjoitettu tämän adressin keskustelupalstalle, ja AHA-foorumin FACEBOOK!-sivulle. 
On säädettävä nopeusrajoitus hillitsemään tolkutonta hintahurjastelua.


Eric Hällström AHA-foorumi www.facebook.com/asumisenhintaalas    Ota yhteyttä adressin tekijään