Asumisen Hinta Alas AHA !

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Asumisen Hinta Alas AHA !.

Joona Ilves
Helsinki

#1 Kannattaa ostaa oma asunto

31.08.2008 00:45

Tämä adressi antoi minulle voimaa ostaa oma asunto.
Eric Hällström
Adressin tekijä

#2 Kannattaa ostaa jos pystyy

31.08.2008 14:15

Adressin tarkoitus on tuoda esiin vallitseva ongelma ja esittää siihen konkreettisia ratkaisuja. Joidenkin kohdalla paras mahdollinen ratkaisu on oman asunnon ostaminen ja jos adressi auttaa sen päätöksen tekemisessä, niin hyvä niin. Kun sutta lähtee pakoon, voi vain toivoa, ettei tule karhu vastaan. Ei se asumisen hinta ole ylivelkaisillakaan mikään pieni, mutta toki lainojen kuoleentumisen jälkeen helpottaa hurjasti.

Olisi oman kehittelynsä ja adressinsa arvoinen asia yrittää vaikuttaa hintojen kohtuullistamiseen omistusasuntomarkkinoilla. Uudisrakentaminen nyky vauhdilla ja hinnoilla ei näytä tuovan riittävää kohtuuhintaista tarjontaa eikä ratkaisua ylivelkaantumiseen. Paljon väkevämpiä ja luovempia keinoja tarvittaisiin.

Oma ongelmansa ovat kahden asunnon loukkuun jäävät, joita on taas alkanut ilmaantua. Tämäkin olisi ollut ennakoitavissa suhdannesyklien perusteella, mutta sellaista (markkinointia ja hinnoittelun maksimointia häiritsevää) ennakointitietoa ei tuoda kansalaisten tietoon rakennusbisneksen hallitsemassa julkisuudessa. Olisi yhteiskunnan velvollisuus antaa tietoa, jonka avulla kuluttajat voisivat välttyä sukupolvi toisensa jälkeen joutumasta samaan ansaan.

Kaikilla ei kuitenkaan ole ikänsä, eläköitymisensä, vajaatyöllisyytensä, sairautensa, lähimmäishoitovelvoitteiden tms. syiden tähden mahdollisuutta oman asunnon ostamiseen nykyhinnoin. Monilla ei ole myöskään perintöjä pankkien vaatimiksi reaalivakuuksiksi, joten riittävän suuren lainan saantikaan ei onnistu vaikka taloudesta kaksi kävisi jatkuvasti töissä. Siksi asunnonhankkimisysteemiin tarvitaan uudistuksia.

Alkuperäinen pohjoismainen asukkaiden yhdistyksen omistama asumisoikeustalo olisi Suomeenkin paras ratkaisu mahdollistamaan turvallisen ja kohtuuhintaisen asumisen pienellä alkupääomalla niille, joille omistusasunto ei ole mahdollinen. Nykyinen Suomessa vallitseva asumisoikeusmalli, jossa omistajina ovat suuret rakennuttajayhtiöt ja asukkaat vain vuokralaisina, ei täytä tätä tarvetta pitkällä tähtäyksellä edullisesta ja pysyvästä asumisesta. Myöskään suomalaiset suurten yhtiöiden omistamat vuokratalot eivät anna asukkailleen riittävää asumisturvaa.

Tuoreimman tutkimuksen mukaan joka kolmas asukas valtion lainoittamissa vuokra- ja asumisoikeustaloissa on suurissa vaikeuksissa asumismenojen tähden. Ongelman syynä näyttää tilastokeskuksenkin numeroiden valossa olevan entistä kovempien voittopyyteiden maksattaminen vuokralaisilla ja aso-asukkaille. Tästä ilmiöstä kuten myös pitkän aikavälin kumulatiivisista kustannuksista asunnon eri hallintamuodoissa on tarkempaa tietoa sivulla www.freewebs.com/sasory

Yksilöiden ratkaisut vaihdelkoot, mutta yhteiskunnallistakin ratkaisua tarvitaan, että kaikkien ihmisten vapaus valintoihin ja taloudellisesti pysyvästi turvalliseen asumiseen tulisi todelliseksi.
marko niittynen
vantaa

#3 Tänne muutto oli virhe ratkaisu

21.11.2008 17:04

Asuin omistuasunnossa ja muuttopäätös johtui asuntoyhtiön välinpitämättömyys talossa vallitsevaan häiriköintiin.Silloin kun tein kaupat tästä asumisoikeus asunnosta en tiennyt nykyisestä hinnoittelupolitiikasta joka tuli minulle täysin yllätyksenä.Avaran hinnoittelu on mennyt äärimmäisyyteen kun meillä on vuokra noussut oston(2007) jälkeen 15%.
Ohjelman nähtyäni(MOT) olen ollut sähköpostitse yhteyksissä useaan kansanedustajaan asian tiimoilta siellä tuntuu olevan sama tietämättömyys tilanteestamme.Heidän vastauksistaan voi päätellä etteivät he oikein ymmärrä miten tähän on tultu.Tämä on erittäin hyvä, että asiat viimeinkin saavat julkisuutta sillä se on ainoa keino viedä asiaa eteenpäin.
Vuokko Kupiainen
Lappeenranta

#4 Asoasuminen kohtuuhintaiseksi

22.11.2008 14:17

Asukasedustajiston antamaan lausuntoon lokakuussa v. 2007, jonka lähetin useille päättäville virkamiehille ja poliittisille toimijoille, sain yhden vastauksen. Kansanedustaja Tiusaselta. Hän oli tehnyt kesäkuussa v. 2007 kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle "Asumisoikeustalojen lainakannan ongelmat". Mutta laihoin tuloksin. Nämä meidän lausuntomme eivät ainakaan johtaneet mihinkään.
Toivottavasti tämä kansalaisadressi tuottaa paremman tuloksen. Nimiä saisi olla paljon enemmän. Miten saataisiin tieto kaikille taloyhtiöiden puheenjohtajille, jotta nimilistat saataisiin kiertoon? Meidän taloyhtiössä ilmoitustaululla ollut nimilista tuotti hyvän tuloksen. Jo vajaassa viikossa melkein jokainen asukas kirjoitti nimen adressiin. Asia koetaan tärkeäksi. Myös MOT ohjelma havahdutti monet.
Kalevi Heinonen
Imatra

#5 Katsoin TV-ohjelman

04.12.2008 20:23

Mihin vastikemaksujen kertymä käytetään ? Asukasyhdistys, mihin hukattiin ?
Jarkko Pesonen
Joensuu

#6 Tämä adressi osoittaa ymmärtämättömyyttä taloudesta

17.02.2010 13:00

Ei näin. Taloudesta mitään ymmärtämättömät hölmöt vaativat lisää säädöksiä kun säädöksistä nimenomaan pitäisi päästä eroon. Tässä adressissa ehdotetun säännöstelyn puuttuminen on nostanut hinnat sille tasolle, mitä ihmiset ovat valmiita maksamaan. Koska sijoittajat ovat huomanneet ihmisten asuntojentarpeen vuokrien nousun myötä, ovat myöskin asuntoihin sijoittaminen ja uusien asuntojen rakentaminen lähteneet jyrkkään nousuun. Näin markkinat sopeutuvat palvelemaan ihmisiä paremmin.

Mikäli tällainen idioottimainen säädös toteutuu, johtaa se asuntopulaan, sillä se tekee uusien asuntojen rakentamisesta kannattamatonta. Nykyinen korkea hintataso johtuu siitä, että poliitikot eivät ole kaavoituksessa sallineet markkinoiden tuottaa lisää asuntoja. Helsingin kaupunki omistaa esimerkiksi satoja hehtaareja viljapeltoja ja tuhansia hehtaareja metsiä. Jos nämä myytäisiin yksityisille, Helsinkiin tulisi muutamassa vuodessa kymmeniätuhansia asuntoja lisää ja näin asuntojen yleinen myyntihintataso ja vuokrataso laskisi.

Ei ihme, että maassa on talous heikoissa kantimissa kun kaltaisenne ihmiset pääsevät vaikuttamaan asioihin.
Eric Hällström
Adressin tekijä

#7 Jarkko Pesosen perustelut ontuvat pahasti ja vinkkeli on kapea

17.02.2010 18:57

Jarkko Pesonen Joensuusta kirjoitti tällä palstalla 17.2. ja väitti vapaan hintahurjastelun rajoittamisen johtavan asuntopulaan. Valitettavasti Suomesta poistettiin vuokrasäännöstelyn rippeetkin jo 1990-luvun alkupuolella ja siitä on seurannut mieletön vuokrien nousu ja entistä pahempi asuntopula. Hillitön hinnoittelun vapaus ei ole tuonutkaan tarvetta vastaavasti edullisia asuntoja tarjolle kuten Jarkko olettaa tapahtuvan hillitsemättömillä markkinoilla.

Jarkko katsoo, että vuokrien nouseminen nykytasolle on terve ilmiö sillä vielä on riittänyt niitä, jotka ovat maksaneet, mitä vaaditaan. Tuollainen juuri on voittojaan maksimoivan ja epäsosiaalisesti laskelmoivan myyjän tai kenottelijan logiikka: Otetaan kaikki mitä irti saadaan. Se juuri on johtanut hintojen hirmuiseen nousuun kun ihmiset ovat pakon edessä asunnon saadakseen tehneet toinen toistaan kovempia tarjouksia ja hinta taso määräytyy koviman tarjouksen tehneen, yleensä varakkaimman maksukyvyn mukaan. Viis muista.

Mitä tulee rakentamisen vauhtiin tällä hetkellä, se on ennätyksellisen alhaalla. Ne vähät lisät, mitä on saatu uusien kohteiden käynnistyksiin, on tehty valtion kasasta rakennuttajille lahjoitettujen tukien avulla. Ei ihmisten asuntojen tarve saanut rakentamista liikkeelle. Rakennuttajat vallan tarkoituksellisesti säätelevät tarjontaa pitääkseen hinnat korkealla.

Jarkko on oikeassa siinä, että rakentamiselle on kaavoitettu maata liian hitaasti. Sitä ei kuitenkaan voi pitää varmana, että maiden myyminen yksityisille johtaisi edullisten asuntojen tarjontaan. Asiaan vaikuttaa myös se millä hinnalla ja millä ehdoilla myynti tapahtuu. Edullisimmat asunnot ovat edelleen kaupungin mailla.

Nykyisen systeemin tuottamista ongelmista ei kannata syyttää meitä asukkaita, jotka tämän keinottelun kustannukset joudumme maksamaan ja adressia keräämään voidaksemme edes jotenkin vaikuttaa päätöksiin. Varsinaiset päätökset tehdään aivan muualla. Sielläkö lienevät myös ne "hölmöt", joille Jarkko oli tekstinsä osoittanut.

Juha Saarimäki
Jokela

#8 Pientaloasumisen kustannukset alas

01.04.2010 00:10

Omakotiliitto on 70 000 jäsentalouden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Liitto on puolueista riippumaton toimija, jonka tarkoituksena on edistää pientalovaltaista elämänmuotoa, mitä kaikkea se pitääkin sisällään. Liitto on asumisen ja erityisesti pientaloasukkaiden asialla.

Liitto tekee työtä sen puolesta, että asumisen kustannukset saadaan pienemmiksi. Eduskunnassa käydään tuon tuosta kansanedustajia tapaamassa, vuosittain aamukahvitapaamisen merkeissä. Viime syksynä liitto luovutti kiinteistöveroadressin eduskuntaryhmien puheenjohtajille. Kiinteistöverohan on asumisen verottamista jos mikä. Liitto on selvittänyt Suomen kovimmat kiinteistöverokunnat.

Pientaloasumisen kustannusten nousu on suuren luokan tulevaisuuden uhka, joka paitsi tekee pientaloasukkaiden arjen vaikeaksi, niin myös vaikeuttaa pieni- ja keskituloisten haaveiden toteutumista omasta talosta. Asumisesta ihmisen pitää saada voimia arjessa jaksamiseen; jos asumisesta tulee taakka alati nousevien kustannusten takia, niin siitä kärsii välillisesti koko yhteiskunta.

Hetemäen työryhmän loppuraporttia odotetaan kauhun sekaisin tuntein. Juoksuhautoja jo kaivetaan.

Kaikki pientaloasukkaat, siitä vain mukaan Suomen Omakotiliiton toimintaan. Jo pelkkä jäsenyys tarkoittaa tuen antamista liitolle taistelussa asumisen kustannusten nousua vastaan. Ilman toiminnallisia resursseja ei voi olla työtäkään tavoitteiden saavuttamiseksi.

Katso lisää www.omakotiliitto.fi

Juha Saarimäki


Matti Oinonen
Vieras

#9

03.06.2010 01:33

Hyvä juttu, asumiskulut ovat kestämättömiä ja

hallitus jauhaa valheitaan.

Sirkka Oinonen
Vieras

#10

03.06.2010 01:35

Maksan vuokraa vanhasta rotiskoasunnosta 618 euroa.

Miten tälläinen on mahdollista, puolet tuloista vuokraan.

Jari Leskinen
Vieras

#11 Kallista on

04.06.2010 08:09

Onhan se ihan järjetöntä että esim. nuoret eivät pääse itsenäistymään koska ei ole mahdollisuutta muuttaa pois vanhempien luota.

annliss

#12 AHA asumisen hinta alas!

07.06.2010 16:18

AHA-

Mari
Vieras

#13 Ja jengi vielä maksaa!!! *¤#"^*#

18.06.2010 09:49

Hinnat raivostuttaa niin, että komenttini olisi painokelvoton!!!

Juha Nuutila
Valkeakoski

#14 Kysyntä ja tarjonta

20.06.2010 03:46

Komppaan Jarkko Pesosta. Lisäksi asumistuki nostaa vuokra-asuntojen hintoja. Asumistuki on suora tulonsiirto vuokranantajalle.

39,5 neliön as. hinta: vuokra+vesi=542 €
Vieras

#15 Myös Kunta-asunnot alias KAS-vuokra-asunnot...

28.06.2010 22:37

saisi lopettaa vuokrien korottamiset ainakin täällä Rovaniemellä koska suurin osa asunnoista huonokuntoisia eikä niitä nähtävästi aiota kunnostaa tulevaisuudessakaan..

Ilmankos asunnot tyhjenee eikä saada uusia asukkaita..

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

29.06.2010 16:59


Eric Hällström
Adressin tekijä

#17 Re: Myös Kunta-asunnot alias KAS-vuokra-asunnot...

29.06.2010 17:03

#15: 39,5 neliön as. hinta: vuokra+vesi=542 € - Myös Kunta-asunnot alias KAS-vuokra-asunnot...

 Hyvä! Toit esiin uuden seikan, asuntojen huonon kunnon, joka voi välillisesti myös nostaa asumisen hintaa eikä vain laskea, kuten usein luullaan.#18 Asumiskustannukset, kestäväkehitys ja voittojen maksimointi

06.07.2010 00:54

Kaikilla ihmisillä pitäisi mielestäni olla oikeus ihmisarvoiseen elämään, mihin kuuluu myös jonkinlainen säädyllinen asumus.

Täällä ollaankin jo keskusteltu "vapaiden markkinoiden" ja järkevän säännöstelyn suhteesta, mutta luonnon kantokykyä kukaan ei ole vielä nostanut esille.

On kuitenkin erittäin vahvaa tieteellistä näyttöä, siitä että kaikki ihmiskunnan hyvinvointi on loppupeleistä luonnon tarjoamista resursseista kiinni ja asuminen on käsittääkseni yksi eniten luonnon resursseja tuhlaavista ihmisen toiminnoista liikenteen ohella.

Kuitenkin Suomenkin ilmasto-oloihin voitaisiin asiantuntijoiden mukaan rakentaa passiivi- tai jopa nollaenergia taloja vain 5 - 10 % lisäinvestoinneilla rakennusvaiheessa. Lyhyt näköisinä näin harvoin tehdään, vaan uudistaloja rakennettaessa viimeisetkin pennit käytetään siihen, että saadaan mahdollisimman isot ikkunat, joista lämpö vuotaa harakoille jne. Ja pitkän tähtäimen asumiskustannukset kasvavat.

Eli, jos adressi ottaisi selkeämmin kantaa myös pitkän tähtäimen "asumisen hinnan saamisesta alas" kokonaisvaltaisesti ajatellen, eli luonnon kantokyky huomioiden, pitäisin asiaa ehdottomasti kannatettavana! Lyhyen tähtäimen taloudellinen edullisuus on vain näennäistä edullisuutta, mikä nähdään kaikessa käsiin hajoavassa krääsässä ja jo rakennusvaiheessa homehtuneissa rakennuksissa...

ps. Pieni ihminen ja jopa "pienet" valtiot ovat todella heikoilla säätelemättömillä markkinoilla, joilta puuttuu oikeusvaltion asettamat rajoitukset 'bisnekselle'. Tämän osoittaa esimerkiksi vuosikymmeniä jatkunut Somalian rannikon riistokalastaminen ja käyttäminen kaatopaikkana.

"Sekasortoisen tilan vuoksi sitä on käytetty monella tapaa hyväksi, muun muassa rannikolla on tuotu kaatopaikkajätettä ja mereen ongelmajätteitä. Ulkomaisten troolareiden salakalastus on pääosin loppunut Puntmaan alueella riehuvien merirosvojen vuoksi[4][5]."

fi.wikipedia.org/wiki/Somalia

Eric Hällström
Adressin tekijä

#19 Re: Asumiskustannukset, kestäväkehitys ja voittojen maksimointi

09.07.2010 06:18

#18: - Asumiskustannukset, kestäväkehitys ja voittojen maksimointi

Kiitos Jukka kaukokatseisuuden vahvistamisesta AHA-keskustelussa. Ihmisten ja muun luonnon etujen yhteensovittaminen on niin välttämätöntä, että sekin näkökulma tulee varmasti mukaan AHA-adressiin ja myös vaalikoneen kysymyksiin. Lyhytnäköisyys, tilapäisyys ja pikavoittojen tavoittelu ohjaavat edelleen liian vahvasti asuntopolitiikkaa. Kirjoituksesi on jo nyt mukana siinä aineistossa, johon adresissa viitataan. Toivottavasti saat verkostosi laajasti mukaan vahvistamaan AHA-liikkeen sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista visionäärisyyttä.

 

Kalervo Antero Nieminen
Vieras

#20 Vuokrat alas

09.07.2010 21:05

On syytä! Kaupunkien ja kuntien asunnot on ala-arvoisen kalliita vuokrata! Ja tää niiden rahan kierrättäminen kuluttaa enemmän kuin saavat!

Vuokran suuruus pitäisi olla suhteessa tuloihin siis 20% tuloista olisi vuokra ei penniäkään yli saa hyväksyä!!!! Me ei tarvita vuokratukee!!!!

Vuokratuki Mikä se on? ellei meidän verorahojen antama tulo yksityisille yrittäjille joilla on vuokralaisia! Joka Lasketaan sinun tuloksi?!

Oma maa ei saisi olla niin kallis asua ettei kaikilla SUOMALAISILLA OLE SIIHEN VARAA! MIKSI?

Satu Saari
Vieras

#21 #21 VUOKRAT ALAS!!!!!

11.07.2010 11:50

Pääkaupunki seudulla kolmioiden vuokrat jopa 1400e kuukaudessa, kuntoluokitus saattaa hyvinkin olla tyydyttävä!! Tuolla summalla maksaisi jo omaa asuntolainaa pois,mutta kaikilla ei ole mahdollista ostaa omaa asuntoa,tai ottaa lainaa,niin joudummeko tosiaan maksaa tuota summaa jotta perheen ei tarvitse asua pienessä kaksiossa?!

Mika
Vieras

#22 :)

12.07.2010 09:56

"Vuokran suuruus pitäisi olla suhteessa tuloihin siis 20% tuloista olisi vuokra ei penniäkään yli saa hyväksyä!!!!"

 

Mites tommosessa järjestelmässä sit määriteltäs se mimmonen asunto hakijalle annettas? Vai ajattelitko että vierekkäisistä samantasoisista asunnoista joutuisi maksamaan eri määrän?

yksi jolla hermo menee, ei jaksa työtä tehä

#23 Re: Kannattaa ostaa oma asunto

12.07.2010 15:02

#1: Joona Ilves - Kannattaa ostaa oma asunto

 kannatti

ostin home talon, nyt on kymmenn vuotta laki jauhanu, maksut nouseet, ulsootto jauhaa lapset ja sossu kisaa.

omakotitalo oli korjattu, nyt on lattiat rutussa, lahonnu!

vuokra asuntoa ei kaupungilta saa,

kun on kierteessä varaton/ eis iis pelkästän asuntolaina- maksumerkintänä. 

Vieras
Vieras

#24 Re: Myös Kunta-asunnot alias KAS-vuokra-asunnot...

24.07.2010 12:30

#15: 39,5 neliön as. hinta: vuokra+vesi=542 € - Myös Kunta-asunnot alias KAS-vuokra-asunnot...

=( halvalla pääset vielä verrattuna pks:n hintoihin. Tuommoiset viedään täältä käsistä --> halpoja.

vappu

#25 Re: Kannattaa ostaa oma asunto

24.07.2010 12:39

#1: Joona Ilves - Kannattaa ostaa oma asunto

Tosiaan kannattaa, jos vain jostain saa alkupääoman.

Helsingissä kaupungin asuntojen neliövuokra on n.10 e / neliö, niille onnekkaille, jotka onnistuvat kaupungin asunnon saamaan, joukkoon ei kuulu yksineläjät, perheettömät nuoret.

Jos ei ole töitä ( vakituista työpaikkaa) on aivan turha haaveilla minkäänlaisesta asunnosta.

Kuinka paljon mahtaa olla nuoria, jotka asuvat kavereiden "nurkissa" tai vanhempiensa luona, koska rahaa omaan asuntoon ei yksinkertaisesti ole.

Eikö asunto, oma koti, ole yksi kansalaisen perusoikeuksista?

 

Kommentoi adressia
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…