Ratkaisu Tampereen opiskelija-asunnottomuuteen!

Mielestämme kaupungin tulee jatkossa sitoutua asuntotakuuseen. Tämä tarkoittaa, että Tampereen kaupunki kantaa viime kädessä vastuun asunnon löytämisestä uudelle opiskelijalle. Myös asunto-olojen kehittämisestä annetun lain valossa asunnottomuuden torjunta on kuntien vastuulla.

Tampereella opiskelija-asuntotilanne on poikkeuksellisen vaikea syksyisin. Tästä syystä tamperelaiset opiskelijajärjestöt ovat tarjonneet hätämajoitusta asunnottomille opiskelijoille jo vuosia. 2000-luvun aikana hätämajoituksessa on ollut keskimäärin 75 opiskelijaa joka syksy. Vastaavaa tilannetta ei ole muissa yliopistokaupungeissa. Lukuvuosien aikainen opiskelija-asunnottomuus on todellisuutta Tampereella.


Käytännössä asuntotakuun toteutuminen edellyttää:

– kaupungin asuntotoimeen nimetään opiskelija-asumisesta vastaava virkamies

– seudullisesti tulee varmistaa, että tarjolla on nykyistä enemmän vuokra-asuntoja opiskelijoille

– Tampereen kaupungin hallinnoimia tai omistamia vuokra-asuntoja tulisi syksyisin varata asunnottomille opiskelijoille

– viimeisenä vaihtoehtona kaupungin tulisi kantaa vastuu tilapäismajoituksen järjestämisestä asunnottomille opiskelijoille

– asuntopoliittisen ohjelmaan kirjataan asuntotakuu


PETITION: Solution to student housing problems in Tampere!

On our opinion the City of Tampere should commit itself to a housing guarantee. This means that the City of Tampere would carry the ultimate responsibility of finding accommodation for new students. In accordance with the law concerning the development of housing conditions, the prevention of homelessness is the municipalities responsibility.

In Tampere, the housing situation has been exceptionally difficult during past autumns. For this reason, local student unions have offered temporary accommodation for homeless students for several years now. During the 2000s there have been on average 75 students per autumn in need of temporary accommodation. The situation is not comparable to any other Finnish cities with universities. During academic terms, student homelessness is a reality in Tampere.

The fulfillment of housing guarantee would require the following actions:

- appointing an officer responsible for student housing within The City of Tampere Housing Department

- ensuring on a regional level that more rental apartments are available for students

- reserving a share of rental apartments owned or governed by The City of Tampere for homeless students during autumns

-as a last option, The City of Tampere should carry the responsibility for organising temporary accommodation for homeless students

-housing guarantee should be written into the official agenda for housing policies of The City of Tampere (asuntopoliittinen ohjelma)For more info turn to Juho Järvenpää (juho.jarvenpaa at uta.fi) at Tamy governing board.

QUICK INSTRUCTIONS FOR SIGNING THE PETITION:

Etunimi * FIRST NAME
Sukunimi* LAST NAME
Paikkakunta* CITY
Oletko opiskelija ARE YOU A STUDENT >> answer: yes / no
Saako nimesi julkistaa netissä? MAY YOUR NAME BE PUBLISHED ON THE INTERNET?
Kyllä / YES Ei / NO
Allekirjoita adressi SIGN THE PETITION
FIELDS MARKED WITH* ARE COMPULSORY.


Juho Järvenpää    Ota yhteyttä adressin tekijään