avaa rajat rakkailleen Suomelle ja Venäjälle

Kansalaisaloite Suomen hallitukselle ja eduskunnalle Suomen rajan avaamisesta Venäjän kansalaisille

Me, Suomessa asuvat Suomen ja EU:n kansalaiset, olemme menettäneet yhteydet perheisiimme ja läheisiimme Venäjällä koronarajoitusten vuoksi jo yli viiden kuukauden ajaksi.  Pyydämme avaamaan rajan niille Venäjän kansalaisille, joilla on lähisukulaisia Suomessa (muitakin kuin isä, äiti ja alaikäiset lapset) tai huolenpitoa vaativaa omaisuutta, kiinteistöjä, Suomessa.

Arvoisat ministerit ja kansanedustajat, pyydämme, että Venäjän kansalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti muiden Suomen naapurimaiden rajayhteisöjen kanssa Venäjän rajaliikenteessä. Suomi sallii läntisellä ja pohjoisella maarajalla ruotsalaisten rajanylityksen perhe- ja sukulaissuhteiden, kiinteistöjen ja vapaa-ajan asuntojen asioiden hoitamiseksi sekä muiden välttämättömien asioiden hoitamiseksi. Monilla suomalaisilla on läheisiä sukulais- ja ystävyyssuhteita Venäjällä. Näiden suhteiden hoitaminen on tärkeää ja edesauttaa maidemme välisten monivuotisten hyvien suhteiden ylläpitoa tavallisten ihmisten tasolla.

Venäjän kansalaisilla on Suomessa kiinteistöjä, osakehuoneistoja ja vapaa-ajan asuntoja, jotka vaativat huolenpitoa. Talojen LVI- ja muu tekniikka vaatii huolenpitoa. Pihat ja puutarhat, työvälineet, laiturit ym. vaativat hoitoa. Omaisuuden rapistuminen huolestuttaa ja myös naapureiden suhtautuminen käyttämättömiksi jääneisiin kiinteistöihin herättää kummastusta. Hoitamatta jääneet pihat ja puutarhat kiinnittävät asiattomien henkilöiden kiinnostusta ja vaarantavat turvallisuutta.

Venäjän kansalaisten pääsyn sulkeminen Suomeen on ristiriidassa Suomen harjoittaman ihmisten yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa ja on myös avoimen yhteiskunnan hengen vastaista. Yhdenvertaisuus, oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, liikkumisvapaus, omaisuuden suoja, vastuu ympäristöstä sekä oikeus perhesuhteisiin kuuluu kaikille. Koronapandemian vuoksi käyttöön otettuja poikkeustoimia tulee soveltaa kohtuullisesti ja kokonaisharkinnan mukaisesti siten, että kohtuutonta haittaa ei aiheuteta lähialueiden ihmisten totuttuun elämään.

Hyväksymme yleiset ehdot, samat kuin Ruotsin ja 1. luokan maiden kansalaisilla. Koronaviruksen tilanne on samanlainen kuin Venäjällä, sekä läheisyys ja sukulaisuus ovat samalla tasolla kuin Ruotsin kansalaisilla.

Pyydämme, että rajaliikenne sallittaisiin Venäjän kansalaisille samoin ehdoin kuin muille naapurivaltioille.

Se on turvallista, sillä läheisemme suostuvat eristäytymään koteihimme ja omiin koteihinsa Suomessa kahdeksi karanteeniviikoksi sekä testattavaksi koronaviruksen varalta viranomaisohjeiden mukaisesti.

Me, Suomen kansalaiset, Venäjän kansalaiset, joilla on omaisuutta Suomessa ja Suomen kansalaisten sukulaiset pyydämme avaamaan rajan tietyillä ehdoilla ja allekirjoitamme pyyntömme käsitellä tämän aloitteen mahdollisimman pian Suomen hallituksessa ja eduskunnassa.

Мы, граждане Финляндии и Евросоюза, потерявшие связь с близкими и своими домами.
Просим открыть границы для членов семей граждан Финляндии, с постоянным гражданством в России (не только муж и жена, дети) но всех родственников и владельцев собственной недвижимости на территории Финляндии.

Уважаемые министры Финляндии просим, Вас не дискриминируйте русских граждан - весомая часть граждан Финляндии в родственных связях с Россией, не лишайте людей близких родственников - время так быстротечно. У многих граждан России есть дома в Финляндии, которые нуждаются в уходе, это беспокоит и расстраивает граждан Финляндии (соседей по домам), но так как нет возможности въезда, дома разрушаются.
Это изначально, противоречит основам законов Финляндии и менталитета финских граждан - закон о равноправие, права на личную свободу, свободы передвижения, и менталитета - близость семейных уз, забота о доме и близлежащей территории.

Мы согласны на общие условия, такие же как для Граждан Швеции и стран 1 категории, ситуация по коронавирусу у нас аналогична, а близость и родственность на таком же уровне, как и у шведских граждан.

Почему это безопасно для Вас:
Наши близкие, Согласны изолироваться на 2 недели в наших домах, и своих личных домах на территории Финляндии.
Согласны пройти тест на коронавирус по приезду.

Мы Русские граждане обладающие недвижимостью на территории Финляндии и родственники граждан Финляндии, просим ПРИоткрыть границы, на определённых условиях и подписываемся под просьбой рассмотреть эту просьбу на ближайшем собрании министров Финляндии!

Подписано гражданами Финляндии, другими гражданами ЕС пострадавших от закрытия границ России 


suomen ja venäjän kansalaiset    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että suomen ja venäjän kansalaiset voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.

Emme näytä tätä tietoa julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…