Äventyra inte våra barns framtid! Lastemme tulevaisuus on pelissä!  

Söderkulla skola har många utmanande år bakom sig. Eftersom inomhusluften i tegelbyggnaden orsakat hälsoproblem för såväl elever som personal, har skolan varit utplacerad i olika byggnader i kommunen. Med hjälp av Hem och Skola, skolpersonal, aktiva föräldrar och en politisk vilja fick eleverna äntligen hösten 2018 flytta in i paviljonger på skolgården på Lärdomsvägen. Dessa utrymmen trodde vi då att skulle få användas ända tills den nya skolbyggnaden står klar år 2024. Vi föräldrar har trott att Söderkulla skola äntligen slipper använda tegelbyggnaden nästa år, då Sipoonlahden koulu blir färdig och de resterande finskspråkiga eleverna kan flytta in dit och en paviljong blir ledig.
Nu visar det sig att kommunen har nya planer som kastats fram utan att fråga varken föräldrarnas eller personalens åsikter i frågan. Svenska utbildningssektionen i Sibbo föreslår att Söderkulla skolas verksamhet flyttar till Sipoonlahden koulu från och med höstterminen 2020. Vi föräldrar är yttersta besvikna över att utbildningssektionen ens föreslår andra alternativ än att hela Söderkulla skola skulle få båda paviljongerna i sitt bruk. Att förslaget dessutom dykt upp några veckor innan beslutet ska fattas är orimligt och gör det svårt för oss att kunna påverka.
Eleverna har efter många röriga år anpassat sig till paviljongerna och vardagen. De börjar äntligen känna sig hemma där och inte som pjäser som flyttas hit och dit. Trygghet är något som vi föräldrar ser som oerhört viktigt för välmående, inlärning och den sociala utvecklingen. Vi önskar att eleverna ska få fortsätta i de utrymmen de nu använder och det blir slut på det ständiga flyttandet.
Vi har förstått att de nya utrymmena i Sipoonlahden koulu är skapta för en annan sorts pedagogik än den som tillämpas i Söderkulla skola. Inlärningsutrymmena är planerade och personalen utbildad för öppna inlärningsmiljöer, vilket Söderkulla skola inte är bekant med. Sipoonlahden koulu har ett stort och stadigt ökande elevantal. Att tillfälligt placera Söderkulla skola i denna omgivning ser vi orsaka problem som minskad trivsel, otrygghet och allmänt kaos såväl för personal som elever. Inte heller Sipoonlahden koulu är för ett dylikt beslut.
Vi förstår att detta också är en ekonomisk fråga. Vi är rädda för ett beslut som baserar sig endast på kortsiktigt sparande där kvaliteten blir lidande och följderna olyckliga för barnen och skolpersonalen. Kommundirektören har sagt till YLE att han vill se Sibbo som ”en grön oas invid huvudstadsregionen”. Genom att oplanerat tvinga in Söderkulla skola i det stora skolkomplexet lutar det snarare mot en mer storstadslik utveckling. Varför och med vilka följder?

Såväl skolpersonalen som eleverna har visat en enorm flexibilitet under de senaste åren men gränsen kommer emot även för dem. Låt oss investera i framtiden som är här och nu. Söderkulla skola behöver båda paviljongerna för att inte tvingas att vistas i den ohälsosamma tegelbyggnaden. Den kan inte heller vara ett alternativ.
Oroliga föräldrar!


Lastemme tulevaisuus on pelissä!  

Söderkullan ruotsinkielisellä koululla, Söderkulla skola, on takanaan monta haasteellista vuotta. Vanha tiilirakennus sisäilmaongelmineen on aiheuttaneet terveyshaittoja niin oppilaille kuin henkilökunnalle ja siitä syystä koulu on joutunut käyttämään eri rakennuksia ympäri kuntaa. Vanhempainyhdistyksen, aktiivisten vanhempien ja poliittisen tahdon ansiosta oppilaat saivat syksyllä 2018 vihdoin muuttaa Opintielle sijoitettuihin paviljonkeihin. Näiden tilojen uskottiin silloin säilyvän koulun käytössä kunnes uusi koulu valmistuisi vuonna 2024.

Me vanhemmat luulimme myös, että ensi vuonna voisimme kokonaan luopua tiilirakennuksen käytöstä kun Sipoonlahden koulu valmistuisi ja kaikki suomenkieliset oppilaat saisivat muuttaa omiin tiloihinsa Neiti Miilintielle. Näin toinen paviljonkeista vapautuisi Söderkulla skolanin käyttöön.   Nyt Sipoon kunta on tuonut pöytään uusia suunnitelmia kysymättä vanhempien tai henkilökunnan näkemyksiä asiasta.

Ruotsinkielinen koulutusjaosto ehdottaa, että Söderkulla skola muuttaisi Sipoonlahden koulun tiloihin sykystä 2020 alkaen. Me vanhemmat olemme äärimmäisen pettyneitä siihen, että koulutusjaosto edes ehdottaa muuta vaihtoehtoa kuin sen, että Söderkulla skola saisi jäädä paviljonkeihin. Se, että tämä ehdotus on tullut esille vain muutamia viikkoja ennen päätöksentekoa, on kohtuutonta ja tekee meidän mahdollisuuksista vaikuttaa päätöksentekoon todella huonoiksi.  

Oppilaat ovat monen pirstaleisen ja sekavan vuoden jälkeen soputuneet paviljonkeihin ja arkeen siellä. He tuntevat itsensä vihdoin kotoisaksi eivätkä enää koe olevansa pelinappuloita, joita siirretään sinne ja tänne. Me vanhemmat näemme koulussa koetun turvallisuuden tunteen erittäin tärkeänä asiana lastemme hyvinvoinnin, oppimsen ja sosiaalisen kehityksen kannalta. Toivomme hartaasti, että oppilaat saavat jäädä nykyisiin tiloihin ja että jatkuva muuttaminen loppuisi.  

Olemme ymmärtäneet, että Sipoonlahden koulun uudet tilat on luotu erityyppisen kasvatustieteen soveltamiseksi kuin mitä Söderkulla skolassa on käytetty. Oppimistilat on suunniteltu ja henkilökunta koulutettu käyttämään avotiloja, eikä tämä ole tuttua Söderkulla skolalle. Sipoonlahden koulun oppilasmäärä on suuri ja tasaisesti ksavussa.

Tilapäinen Söderkulla skolan sijoittaminen tähän ympäristöön aiheuttaisi näkemyksemme mukaan ongelmia kuten viihtyvyyden huonontumista, turvattomuutta ja yleistä kaaosta niin oppilaiden kuin henkilökunnan kannalta. Sipoonlahden koulu ei myöskään kannata tällaista ratkaisua.  

Ymmärrämme, että tämä on myös taloudellinen kysymys. Pelkäämme päätöstä, joka perustuu ainoastaan lyhytaikaiseen säästämiseen. Päätös, joka ei huomioi laadun huonontumista ja jonka seuraamukset ovat kohtalokkaat lapsillemme. Kunnanjohtaja on sanonut YLElle, että hän haluaa nähdä Sipoon vehreänä keitaana pääkaupunkialueella (kirjoittajan vapaa käännös ruotsin kielestä).Söderkulla skolan pakottaminen suureen koulukeskukseen viittaa ennemmin suurkaupunkimaiseen kehitykseen. Miksi ja millä seurauksilla?  

Niin henkilökunta kuin oppilaat ovat viime vuosina osoittaneet suunnatonta joustavuutta mutta myös heillä ja heidän jaksamisellaan on rajansa. Investoikaamme tulevaisuuteen, joka on tässä ja nyt. Söderkulla skola tarvitsee molemmat Opintien paviljongit, jotta tiilirakennuksen epäterveellisten tilojen käytöstä vältyttäisiin. Sekään ei saa olla vaihtoehtona lapsillemme.  

Huolustuneet vanhemmat!

 

Linn Zilliacus-Wester

Stella Wallenius

Johanna Heinonen

Marika Ståhl-Railila


Marika Ståhl-Railila    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Marika Ståhl-Railila näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…