Avoimen varhaiskasvatuksen puolesta Kotkassa

Kotkan vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa on tällä hetkellä avoimen varhaiskasvatuksen kohdalla pyöreä nolla.
Kaikkia kolmea avoimen varhaiskasvatuksen yksikköä Kotkansaari, Karhula ja Karhuvuori on suunniteltu lopetettavaksi säästösyistä.
Muissa kunnissa lisätään avointa varhaiskasvatusta tms. toimintaa pitääkseen kurissa subjektiivisen päivähoito-oikeiden käyttöluvut ja samalla tarjotakseen sitä varhaisinta palvelutasoa jolla tuen voi saada ja välttyä myöhemmin mahdollisesti ajautumasta korjaavien palveluiden piiriin.
Mitä kotkalaisille kotona hoidettaville lapsille jää kunnan puolesta jos avointa toimintaa ei ole?
Onko Kotkassa suunnattu katseen kotihoidon tukemisesta päivähoitoon siirtymiseen?
Vai onko Kotkassa kotona hoidettavien lasten ryhmä, ainakin kaikki nämä 200 lasta / 140 perhettä avoimen varhaiskasvatuksen piirissä, jotka eivät ole palveluiden arvoisia?

Me haluamme että avoin varhaiskasvatustoiminta säilytetään.
Avoin varhaiskasvatus on enemmän kuin kerho tai perhekahvila, vaikka se voi olla vain sekin jos kävijä niin haluaa.
Se on 2-5 päivää viikossa perheen lasten iän ja perheen oman tarpeen mukaan toimintaa tuttujen ohjaajien kanssa.
Se on tuen mahdollisuus perheelle joka sitä tarvitsee.
Avoimessa lapselle toteutuu sosiaalisten taitojen kartuttaminen, leikkiseura, vanhemmista itsenäistymisen harjoittelu ikätason mukaisesti, ryhmässä toimiminen... Kaikki ne taidot joita varhaiskasvatuksen kuuluukin opettaa, jotka opittaisiin päivähoidossa.