Avoin kirje Kirkkohallitukselle

Avoin kirje Kirkkohallitukselle

Me allekirjoittaneet Suomen evankelisluterilaisen kirkon luottamushenkilöt ja aktiivijäsenet haluamme saattaa tiedoksi Kirkkohallitukselle huolemme kirkon ja eräiden kirkon taloudellisesti tukemien järjestöjen suhteesta.

Pidämme ongelmallisena, että Kirkkohallitus määrää kolehteja ja kirkko antaa taloudellista tukea sellaisille järjestöille, jotka jakavat mielipiteet ja aiheuttavat erimielisyyksiä ja pahaa mieltä.

Esimerkiksi Suomen Raamattuopiston Säätiön, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen raamatuntulkinta ja siitä nouseva toiminta poikkeavat merkittävästi Suomen evankelisluterilaisen kirkon linjauksista. Keskeisiä eroja ovat mm. se että järjestöt eivät hyväksy naispappeutta ja se, että niiden suhde homoseksuaaleihin on avoimen torjuva.

Muun muassa edellä mainittujen toimijoiden järjestämä Älä alistu -kampanja on selkeä osoitus siitä, että toimijat haluavat haastaa Suomen evankelisluterilaisen kirkon opetuksen. Näyttää siltä, että järjestöt ovat halunneet tuoda esiin hyvin yksioikoisen käsityksensä siitä, millainen elämä on Jumalan tahdon mukaista. Järjestöjen kampanja on pahoittanut monien kirkon jäsenten mielen ja aiheuttanut epäluottamusta myös kirkon nuorisotyön suuntaan.

Tässä tilanteessa näiden toimijoiden taloudellinen tukeminen kirkon taholta on ongelmallinen viesti tavallisille kirkon jäsenille – entisille ja nykyisille. Monissa herää kysymys evankelisluterilaisen kirkon ja näiden järjestöjen suhteesta, jos kirkossa kerätään tälle työlle kolehti tai kun kirkko myöntää näille järjestöille taloudellista tukea.

Pyydämme Kirkkohallitusta tarkastelemaan kolehtipyhien määräämistä aikaisempaa tarkemmin, erityisesti sellaisten järjestöjen osalta, joiden käsitykset mm. naispappien, homoseksuaalien, eronneiden ja yksineläjien kohtaamisesta poikkeavat merkittävästi evankelisluterilaisen kirkon virallisesta linjasta.

Pyydämme kunnioittavasti Kirkkohallitusta myös uudelleen harkitsemaan tämän vuoden kolehtikohteita tällaisten järjestöjen osalta.

Haluamme kiittää arkkipiispaa ja muita julkisuudessa esiintyneitä piispoja nopeasta ja yksiselitteisestä kirkon kannan esiintuonnista.
Valitettavasti tästä huolimatta monet kirkon jäsenet ovat uudelleen pettyneitä kirkon toimintaan ja kokevat, että kirkko kuitenkin tukee näitä järjestöjä rahoittaessaan niitä. Tämän vuoksi katsomme, että kaikki kirkon taloudellinen tuki tällaisille järjestöille tulee lakkauttaa kohtuullisen siirtymäajan kuluessa.


Eekku Aromaa ja Johanna Hautakorpi    Ota yhteyttä adressin tekijään