Behåll Degerö Småbarnsskola

Stiftelsen Sedmigradsky har meddelat att de kommer att stänga stiftelsens daghem Degerö småbarnsskola 30.6.2016.

Stiftelsen motiverar stängningsbeslutet med att antalet barn är för lågt för tillfället. I och med att förskolan blev obligatorisk förlorade Degerö småbarnsskola hösten 2015 flera barn. Stiftelsen anser inte heller att det i framtiden kommer att börja fler barn i Degerö småbarnsskola. I själva verket skulle Degerö småbarnsskola vara fullsatt redan nästa höst 2016.

 

Degerö småbarnsskola är ett litet och hemtrevligt dagis med plats för 14 barn. Dagiset satsar på hållbart tänkande och har Grön Flagg. På Degerö småbarnsskola jobbar en fantastiskt engagerad personal som ser varje barn. Dagiset har en exceptionellt fin egen naturlig gård och nära till den kulturhistoriskt värdefulla Turholmsparken. Det här möjliggör fina naturupplevelser för barnen t ex i form av Mulle.

 

Degerö småbarnsskola är också det enda svenskspråkiga alternativet på Degerö till det kommunala dagiset Pilten.

Då det nya bostadsområdet Kronobergsfjärden blir färdigt kommer det att ha flyttat 11 000 nya invånare till Degerö. Redan nu har de första husen byggts. Det betyder att invånarantalet på Degerö nästan fördubblas. Det här ökar ytterligare trycket på såväl de svenskspråkiga som finskspråkiga daghemmen i området.

Detta är en stor förlust för daghemmets nuvarande och kommande barn samt personalen och föräldrarna. I och med nedläggningen försvinner ytterligare ett finlandssvenskt rum som värnar om den finlandssvenska kulturen. 

Vi undertecknande ber att Stiftelsen Sedmigradsky omprövar sitt beslut.