Bevara de svenska småskolorna i Karleby!

Vi, undertecknade vill bevara samtliga svenska småskolor i Karleby. De
beräkningar som gjorts visar klart och tydligt att det blir dyrare att
bygga en skola för 240 elever än att upprätthålla befintliga skolor. Det
tar 10 -15 år innan man når inbesparningar. I början är kostnaderna t.o.m. högre. Karleby stad får 2,4 M€ i statsbidrag tack vare att staden är tvåspråkig. Det torde räcka till att upprätthålla småskolorna i Karleby.


Det livslånga lärandet börjar från grundskolan. Därför är det viktigt att det sker i en trygg omgivning.


Me, allekirjoittaneet haluamme säilyttää kaikki pienet ruotsinkieliset koulut Kokkolassa. Laskelmat joita on tehty, osoittaa selvästi että uuden 240 oppilaan koulun rakentamiskustannukset ovat korkeammat kuin se, että ylläpidetään nykyiset pienet koulut. Ennekuin saamme uuden koulun kustannustehokkaaksi, menee 10–15 vuotta. Aluksi kustannukset ovat jopa huomattavasti kalliimmat. Kokkolan kaupunki saa 2,4 M€ korotettuja valtionosuuksia koska kaupunki on kaksikielinen. Tämä summa kattanee kustannukset jotka pienet koulut aiheuttavat Kokkolassa.


Elämän pituinen oppiminen alkaa jo esikoulussa ja alakoulussa, siksi on tärkeää että oppiminen tapahtuu turvallisessa ympäristössä