Borgå BB skall garanteras även i framtiden! - Porvoon synnytysosasto säilyttävä!

Garantera BB i Borgå även i framtiden!

Borgå måste få hålla BB kvar! Även om det skulle finnas ett hårt tryck på besparingar inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt så kan inte BB få vara det som man i första hand sparar in på. En nära tillgång till servicen som dessutom fungerar på svenska är av största vikt för alla blivande mödrar. Befolkningsunderlaget i Helsingfors och Nyland är alldeles tillräckligt för ett decentraliserat nätverk av sjukhus där man kan föda. Nu gäller det för beslutsfattarna i HNS och i kommunerna att ta sitt förnuft till fånga.

Vi som skrivit under denna adress motsätter oss att förlossningsavdelningen i Borgå stängs!
Adressen kommer att överräckas till HNS-ledningen.

----

Porvoon synnytysosasto säilyttävä!

Säilyttäkää Porvoon synnytysosasto! Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin taloudelliset vaikeudet eivät saa ensisijaisesti vaikuttaa Porvoon synnytysosastoon. Kaikille äideille on taattava palvelujen saatavuus kohtuullisen lähellä ja molemmilla kielillä. Helsingin ja Uudenmaan väestöpohja on riittävä ylläpitääkseen hajautetun sairaalaverkoston, jossa äidit voivat synnyttää. Nyt on HUS:in päättäjien ja kuntien otettava järki käteen.

Me allekirjoittaneet vastustamme Porvoon synnytysosaston sulkemista!
Vetoomus tullaan luovuttamaan HUS:in johdolle.


Maria Grundström    Ota yhteyttä adressin tekijään