Joensuun Perhos-Botania säilytettävä!

Botania, Itä-Suomen yliopiston kasvitieteellinen puutarha - neljästä suuresta Sisä-Suomen ainoa - ja maan ainoa sekä maailman pohjoisin trooppinen perhospuutarha, on päätetty lakkauttaa. Tämän valtakunnallisesti merkittävän nähtävyyden ja harvinaislaatuisen opetuskohteen toiminnan jatkomahdollisuutta yliopiston ulkopuolisten tahojen alaisuudessa kuitenkin pyritään kartoittamaan.

Botania toimii monipuolisena luonnontieteellisenä opetuskohteena kaikille kouluasteille. Myös tavallisille kansalaisille se jakaa tiedonjyviä kasvien ja eläinten hämmästyttävästä maailmasta. Samalla se on ihmisten henkisten paristojen latauspaikka tarjoamalla kasvien puhdistamaa ilmaa, valohoitoa kaamosmasennukseen sekä väri- ja tuoksuterapiaa.

Botanian ylläpitoa pidetään kalliina, ja vain välillisesti se tuottaa tieteellisiä julkaisuja ja tutkintoja, joiden määrä - epäoikeudenmukaisesti - ratkaisee arvioitaessa yliopiston yksiköiden tuloksellisuutta. Botanian yhteiskunnallinen vaikuttavuus ei näin pääse oikeuksiinsa. Yliopistojen tuloksellisuuskriteerit tulee määritellä uudelleen siten, että myös yleishyödyllisten ja varsinaisia oppiainelaitoksia tukevien yksikköjen toiminta turvataan!

Botania on osa maamme luonnontieteellisten kokoelmien verkostoa, jonka ylläpidossa yliopistoilla on merkittävä rooli. Botania tulee säilyttää osittain Itä-Suomen yliopiston hallinnassa sen rahoituspohjaa useille tahoille yliopiston ulkopuolelle laajentaen.

Jo 1990-luvun lama iski myös Botaniaan. Käyttövarat ja henkilöresurssit ovat jatkuvasti vähentyneet, ja useita ulko-osastoja on jouduttu jättämään heitteille. Kohtuuttomien leikkausten sijaan Botanialle on turvattava riittävät resurssit sen ylläpitoon ja toiminnan kehittämiseen - koko Suomen hyväksi!

[Paperiversion allekirjoituspaikkoja: Botania ja Tintin Lemmikki - 14.3. adresseissa yhteensä jo noin 12 000 allekirjoitusta! Adressi pidetään voimassa vuoden 2012 loppuun!] Lisätietoa: www.uef.fi/botania

Save Butterfly-Botania (Joensuu, Finland)! www.petitions24.com/butterfly-botania (separate English version)  ---  For more information: www.uef.fi/botania/languages

Dr. Markku A. Huttunen, Scientific Curator


Markku A. Huttunen, Botanian intendentti    Ota yhteyttä adressin tekijään