Rädda järnvägsbron-Säilyttäkää rautatiesilta

Rädda järnvägsbron!- Säilyttäkää rautatiesilta

Det har kommit till vår kännedom att de ansvariga myndigheterna har planer på att riva järnvägsbron och därigenom radikalt ändra den östra infarten till Kristinestad.
Enligt Finlands grundlag, 20 §, har vi alla ansvar för miljön och kulturarvet. Med denna åsiktsyttring vill vi som undertecknat adressen utnyttja vår rätt och skyldighet att påverka alla de beslut som rör denna viktiga kulturmiljö.

Infarten från öster in till Kristinestad är vacker och unik tack vare viadukten, den gamla ”järnvägsbron” från början av 1900-talet. Vägen fram till och efter järnvägsbron är inte snörrät utan böjer sig i en lätt kurva. Ända från Kvarnbacken, över järnvägsbron och förbi gamla järnvägsparken sänker sig vägen i en väl avvägd höjdförändring. Och där öppnar sig vyn med stadsfjärden, stenbron och den karaktärsfulla stadssilhuetten framför oss.
För alla nulevande generationer invånare i staden, alla sommarboare och alla dem som har sin förankring här har denna miljö ett omistligt estetiskt och historiskt värde.

Därför vädjar vi:
Bevara vägsträckningen, bevara nivå- och höjdförhållandena, låt oss få behålla järnvägsbron och hela den miljöhelhet som östra infarten i sin nuvarande utformning utgör och som kan räddas med varsamt underhåll

Adressen överlämnas till Vägförvaltningens företrädare den 14 januari 2009.


Säilyttäkää rautatiesilta!

Tietoomme on tullut, että tiehallinto suunnittelee rautatiesillan purkua ja sitä myötä radikaalia muutosta kaupunkiin sisääntuloon.
Suomen perustuslain 20§ mukaan meillä kaikilla on vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Adressin allekirjoittajat haluavat käyttää oikeuttaan ja velvollisuuttaan osallistua päätöksentekoon, joka koskee meille tärkeää kulttuuriympäristöä.

Kristiinankaupunkiin sisääntuloreitti idästä päin on ainutlaatuisen kaunis, kiitos rautatienylikulkusillan. Silta on peräisin 1900-luvun alusta ja on varhaisimpia teräsbetonisiltoja Suomessa.
Tie rautatiesillalle ja sillalta ei ole viivasuora, vaan kaartuu hiljalleen aina Myllymäeltä(Krimonmäki)lähtien. Rautatiesillan ylittävä ja vanhan rautatiepuiston ohittava tie laskeutuu hiljalleen kohti kaupunkia. Avautuva näkymä kaupunkiin yli kivisillan ja kaupunginlahden on ainutlaatuinen ja vailla vertaansa.
Kristiinankaupungin nykyisille asukkaille, kesäasukkaille ja kaikille, joilla on siteitä kaupunkiin tämä näkymä edustaa huomattavia kauneusarvoja ja kuvastaa historiallisia vaiheita.

Me allekirjoittaneet vetoamme tiehallintoon: Säilyttäkää tielinjaus, säilyttäkää korkeusvaihtelut. Antakaa meidän pitää rautatiesilta ja kokonaisuus, joka itäinen tuloreitti nykyisessä muodossa on. Pitäkää silta kunnossa, säilyttäkää näkymä ja huolehtikaa puistoympäristöstä!

Adressi tullaan luovuttamaan Tiehallinnon edustajalle 14.tammikuuta 2009.Facebook
Tuleeko korkeakoulutuksen olla maksutonta?