Den bästa lätttrafiklösningen för Skärgårdvägen skulle vara en breddad väg - Saaristotielle paras kevyenliikenteen ratkaisu olisi levennetty tie

Den bästa lätttrafiklösningen för Skärgårdvägen skulle vara en breddad väg

(suomeksi alempana)

Nagus del av Skärgårdvägen har fått medel för utveckling av lätttrafikled. I pengarna ingår planering, samt två kilometer långa lätta körfält från Prostvik färjstranden till Nagucentrum.

Vi är alla tacksamma för att en mycket farlig och populär cykelrut äntligen utvecklas. Initiativet gick igenom under ledning av Lotta Laaksonen, Mai Kivelä och Merja Kyllönen i förra höstens statsbudget och utvecklingen av cykelbanan fick ett anslag på 800 000 euro!

För närvarande är de lätta trafiklederna i Pargas dåligt underhållna på vintern. Människor ska kunna röra sig säkert till fots och på cykel, även vintertid.

Vi Nagoborna vill dock ta ställning till hur genomförandet planeras. Vi vill att säkerheten på Skärgårdvägen ska förbättras så att vägen breddas. Då skulle vägen betjäna alla användargrupper. För tillfället talar vi främst om utvecklingen av turismen, men vår uppfattning är att säkerheten på Skärgårdvägen måste utvecklas så att den är säker för alla - både turister och invånare, den måste kunna användas av jordbruksmaskiner samtidigt som färjtrafiks impulserna kommer måste det vara möjligt att förflytta sig på vägen med cykel, till fots eller till och med med invamoped även på vintern säkert. Vårt förslag är att bredda vägen och göra ett vibrerande spår för att markera kanten.

 • Vägen är så smal, om till exempel en större olycka är framme kan utryckningsfordon och andra fordon inte passera och vägen kan vara avstängd i flera timmar. På grund av detta skulle en breddad väg vara viktig och hålla trafiken igång om olyckor inträffar på vägen
 • Den breddade vägen betjänar alla användargrupper på en mängd olika sätt, från funktionshindrade till lantbrukare, av den anledningen föreslår vi en breddad väg med vibrerande mitt- och kantlinjer för att möjliggöra vinterunderhåll och för att hålla den lätta trafikleden i gott skick även i vinter
 • Vi har många hjort- och rådjurskrockar, på den breddade vägen finns det mer tid och utrymme att undvika
 • Breddningen sker på sina ställen upp till 15m från vägkanten, en bank, ett lätt körfält, en bank och ett dike
 • Mycket skog och ekologiska områden blir under den separata cykelvägen
 • En breddad väg skulle förmodligen bli snabbare och billigare att genomföra. Som motivering till exempel att staten redan har löst in nödvändig yta och då behöver inte detta steg i processen göras längre och breddningen av skärgårdsvägen är nödvändig i alla fall, t ex på grund av grupperingsproblem och trängsel
 • Det behövs gruppering av körfält när stora köer på runt hundra bilar kommer åt båda hållen och det finns utmaningar och farliga situationer i trafiken när man ska gruppera sig
 • Räcken medför en extra risk när breda jordbruksmaskiner kör på motorvägen
 • Nu vill man börja bygga utan att finansieringen är helt ordnad. Pargas stad är inte involverad i projektet. Både staten och staden måste medverka och när finansieringen är klar ska bygget ske i korta drag. Om staden är med i projektet är chansen större att få till exempel EU-medel
 • Den nu organiserade finansieringen på 800 000 räcker bara till två kilometer, och planerna för dess efterdyningar är öppna
 • Det är viktigt för folkhälsan att människor börjar röra på sig, även för ortsborna, inte bara turister
 • Det finns ett lika stort behov av utveckling av trafikflödet på södra och norra sidan av Skärgårdsvägen.

För breddare Skärgårdsvägen Lotta Laaksonen

 Saaristotielle paras kevyenliikenteen ratkaisu olisi levennetty tie

Saariston Rengastien Nauvon osuus on saanut rahoituksen kevyenliikenteen kehittämiseen.  Raha pitää sisällään suunnittelua, sekä kaksi kilmometriä valmista kevyenliikenteen väylää Lossirannasta Nauvon keskustaan päin.

Olemme kaikki kiitollisia siitä, että erittäin vaarallista ja suosittua pyöräreittiä vihdoin kehitetään.  Aloite meni läpi Lotta Laaksosen, Mai kivelän ja Merja Kyllösen ajamana viime syksyn valtionbudjetissa ja pyörätien kehittäminen sai 800 000euron määrärahan!

Tällä hetkellä kevyenliikenteen väylät Paraisilla on huonosti hoidettuja talvisin.  Ihmisten on päästävä liikkumaan turvallisesti kävellen ja pyörällä myös talvella.

Kuitenkin me Nauvon asukkaat haluamme ottaa kantaa siihen miten toteutusta suunnitellaan. Haluamme että Saaristotien turvallisuutta kehitetään niin, että tie levennetään.  Silloin tie palvelisi kaikkia käyttäjäryhmiä.  Tällä hetkellä puhutaan lähinnä turismin kehittämisestä, mutta näkemyksemme on että Saaristotien turvallisuutta pitää kehittää niin että se on turvallinen kaikille - niin turisteille, kuin asukkaille, sinne pitää mahtua maatalouskoneet yhtä aikaa lossijonon kanssa, tiellä pitää voida liikkua pyörällä, kävellen tai vaikka invamopon kanssa myös talvella turvallisesti. Ehdotuksemme on, että tie levennetään ja siihen tehdään täristävä uritus merkitsemään reunaa.

 • Tie on niin kapea, jos tapahtuu esimerkiksi isompi kolari, hälytysajoneuvot ja muut kulkuneuvot eivät pääse ohi ja tie voi olla useita tunteja poikki.  Tämän vuoksi levennetty tie olisi tärkeä ja pitäisi liikenteen toiminnassa mikäli tapahtuu onnettomuuksia tiellä
 • Levennetty tie palvelee kaikki käyttäjäryhmiä monipuolisesti invalideista maanviljelijöihin, tämän vuoksi ehdotamme levennettyä tietä, jossa olisi täristävät keski- ja reunaviivat, jotta talvikunnossapito mahdollistuisi ja kevyenliikenteen väylää pidettäisiin kunnossa myös talviaikaan
 • Meillä on paljon kauris ja peurakolareita, levennetyllä tiellä on enemmän aikaa ja tilaa väistää
 • Levennys on paikoin jopa 15m tien reunasta,  penkka, kevytväylä, penkka ja oja
 • Erillisen pyörätien alle jää paljon metsää ja luomupeltoa
 • Levennetty tie olisi todennäköisesti nopeampi ja edullisempi toteuttaa. Perusteluna mm, että valtio on jo lunastanut tarvittavan alueen ja silloin tätä vaihetta prosessista ei tarvitse enää tehdä ja Saaristotien leventäminen on joka tapauksessa tarpeen, mm ryhmittymisongelmien ja ahtauden vuoksi
 • Ryhmityskaistoja tarvitaan, kun isojen lossijonojen liki sadan auton letkoissa tulee molempiin suuntiin ja liikenteessä on haasteita ja vaarallisia tilanteita kun pitäisi ryhmittyä
 • Kaiteet tuovat lisäriskiä leveiden maatalouskoneiden ajaessa maantiellä
 • Nyt halutaan aloittaa rakentamaan ilman että rahoitus on järjestetty loppuun.  Paraisten kaupunki ei ole osallinen projektiin. Valtion ja kaupungin tulee molempien osallistua ja kun rahoitus on saata valmiiksi rakennetaan pätkissä.  Jos kaupunki on mukana projektissa, on parempi mahdollisuus saada esimerkiksi EU:n rahoitusta
 • Nyt järjestetty rahoitus 800 000 riittää vain kahteen kilometriin ja sen jälkiin suunnitelmat ovat auki
 • Kansanterveydelle tärkeää, että ihmiset alkavat liikkumaan, myös paikkakuntalaisille, ei vain turisteille
 • Saaristotien etelä ja pohjoispuolella on yhtäläinen tarve liikenteen kulun kehittämiselle

Leveämmän Saaristotien puolesta Lotta Laaksonen

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Lotta Laaksonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…