Digiturva kasvatusta suomessa nuorille ja vanhuksille

Me allekirjoittaneet haluamme ilmaista tukemme digiturva koulutusten lisäämiselle ja edistämiselle yhteisössämme. Digitaalisen maailman nopea kehitys asettaa haasteita kaikenikäisille, erityisesti vanhuksille ja nuorille. Kuitenkin me uskomme, että yhdessä voimme edistää digiturvan tietoisuutta ja taitoja kaikissa ikäryhmissä. Digitaalisten laitteiden ja internetin käyttö on tullut osaksi jokapäiväistä elämäämme, ja tämä trendi on voimistumassa. Vanhempi väestö ja nuoret ovat erityisen alttiita digitaalisiin uhkiin, kuten huijauksiin, identiteettivarkauksiin ja kiusaamiseen verkossa. Siksi on elintärkeää tarjota koulutusta, joka auttaa näitä ryhmiä suojaamaan itseään digitaalisessa ympäristössä. Me vaadimme seuraavia toimia: Digiturvakoulutuksen laajentaminen: Kannatamme digiturvakoulutusten tarjoamista kaikille ikäryhmille. Näitä koulutuksia tulisi olla saatavilla niin vanhuksille kuin nuorille, jotta he voivat oppia tunnistamaan digitaaliset uhkat ja suojelemaan itseään verkossa. Yhteistyö eri sukupolvien välillä: Kannustamme yhteisöä tukemaan vanhempien ja nuorten välistä yhteistyötä digiturvakoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä voi edistää ymmärrystä ja tietoa digitaalisten uhkien torjumisessa. Resurssien kohdentaminen: Pyydämme paikallisia viranomaisia ja yhteisöjä tarjoamaan tarvittavat resurssit ja tuen digiturvakoulutusten järjestämiseen. Tämä voi sisältää rahoituksen, koulutusmateriaalien tarjoamisen ja ammattilaisten kouluttamisen. Digiturva on yhteinen asia, joka koskettaa meitä kaikkia. Me allekirjoittaneet uskomme, että yhdessä voimme tehdä yhteisöstämme turvallisemman ja auttaa kaikkia ikäryhmiä hyödyntämään digitaalista maailmaa ilman pelkoa tai epävarmuutta. Kiitos tuestasi digiturva koulutusten puolesta!


Digiturvaaja Arttu    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Digiturvaaja Arttu voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…