Dos. Leena-Maija Rossin nimitys sp-tutkimuksen yo-lehtoriksi

Helsingin yliopiston kanslerille, rehtorille ja henkilöstöjohtajalle

 

Tiedoksi:

laitosjohtaja Hannes Saarinen ja professori Tuija Pulkkinen

 

Dosentti Leena-Maija Rossi on nimitetty 1.8.2011 alkaen sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävään Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa. Rossi on tehnyt nais- ja sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin lehtorin työtä määräaikaisissa työsuhteissa seitsemän ja puoli vuotta, 1.8.2003-31.12.2010. Kevätlukukauden 2011 hän toimi oppiaineessa professorin sijaisena.

Vakituisen yliopistonlehtoraatin lisäksi Rossi sai tänä keväänä kolmivuotisen johtajan työn Suomen New Yorkin kulttuuri-insituutista elokuusta alkaen. Hän haki laitosjohtaja Hannes Saariselta työstävapaata New Yorkin tehtävää varten.

Laitosjohtaja Hannes Saarinen ei nyt, professori Tuija Pulkkista oppiaineesta kuultuaan, myönnä Rossille vapaata vedoten sukupuolentutkimuksen oppiaineen tilanteeseen. Se onkin ongelmallinen, koska kuluneen vuoden aikana rekrytoinnit on hoidettu tavattoman hitaasti. Jo kevätlukukauden 2010 lopussa oli tiedossa, että oppiaineeseen tarvitaan sekä professorin sijainen että lehtori pysyvään työsuhteeseen. Sijaisuushaku käynnistyi kuitenkin vasta loppuvuodesta 2010 ja pysyvän tehtävän haku helmikuussa 2011. Nyt laitosjohtaja toteaa Rossin tapauksen suhteen julkisuudessa, ettei halua oppiaineeseen enää sijaisia (Helsingin Sanomat 13.8.2011). Tämä on todella problemaattista ja ristiriitaista, koska yliopistotyöhön kuuluu tietty liikkuvuus ja professuurin sijaisjärjestelyt ovat edelleen käynnissä.

Rossin työstävapaan myöntämisen epääminen vaikuttaakin mielivaltaiselta ja näyttää siltä, että laitosjohtajan itsensäkin mukaan (HS 13.8.2011) lehtorin tehtävään hakeneista pätevin joutuu nyt jättämään Helsingin yliopiston. Laitosjohtajalla olisi työehtosopimuksen mukaan kaikki mahdollisuudet kiinnittää Rossi oppiaineeseen ja myöntää työstävapaa. Näin oppiaine hyötyisi Rossin kansainvälisestä kokemuksesta tämän palatessa lehtoriksi ja Rossi voisi toteuttaa yliopiston yhteiskunnallista tehtävää kulttuuri-instituutissa. Perinteisesti yliopisto on arvostanut kulttuuri-instituuttien työtä ja vapaata johtajantehtäviin on saatu, myös humanistisesta tiedekunnasta vielä vastikään alkukesästä.

Rossi on valtakunnallisessa sukupuolentutkimuksen kentässä keskeinen vaikuttaja, tutkija ja opettaja. Rossin pätevöityneisyys sukupuolentutkimuksen alalla tuli esille myös sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtoria haettaessa, jolloin Rossi valittiin työsuhteeseen pätevimpänä hakijana. On valtava menetys paitsi Helsingin yliopistolle, myös koko sukupuolentutkimuksen kentälle, mikäli Rossin työsuhde purkautuu eikä hänellä enää ole institutionaalista asemaa suomalaisessa sukupuolentutkimuksessa. Koska sukupuolentutkimus on vahvasti monitieteinen tieteenala, Rossin tutkimus- ja opetustyön vaikutukset eivät rajaudu ainoastaan sukupuolentutkimukseen. Rossin asiantuntemus on tiedeyhteisölle jo nyt korvaamaton, ja pätevöidyttyään lisää kansainvälisesti sekä yhteiskunnallisesti New Yorkin Suomen kulttuuri-instituutin johtajan tehtävässä hänen työpanoksensa turvaaminen yliopistollisella työsuhteella on enemmän kuin toivottavaa.

Tiedämme, että laitosjohtajalla on päätösvalta tässä asiassa. Toivomme kuitenkin, että Helsingin yliopisto toimii nyt henkilöstöpolitiikassaan näkemyksellisesti, ja että Rossille myönnetään yhdenvertaisuusperiaatteen ja oppiaineen sekä tiedeyhteisön pitkän tähtäimen edun mukaisesti työstävapaa, josta hän voi palata yliopistonlehtorin pysyvään tehtävään. Vaihtoehtoisesti ehdotamme, että Rossin kanssa tehdään uusi työsopimus ja vapaa myönnetään 1.9.2011 alkaen.