Oulun tulee luopua Kallioparkista

Oulun tulee luopua Kallioparkista

Kasvihuoneilmiö etenee huolestuttavan nopeasti. Kaikki voitava on tehtävä sen estämiseksi. Emme pidä mielekkäänä, että kaupunki jatkaa Kallioparkin suunnittelua unohtaen ilmastomuutoksen seuraukset. Kallioparkin rakentaminen on vastoin kestävän kehityksen periaatetta eikä edusta järkevää suunnittelua ympäristön, yhteiskunnan eikä asukkaiden viihtyvyyden kannalta. Kallioparkki lisää keskustaan suuntautuvaa yksityisautoilua ja aiheuttaa sisääntuloväylille uusia ruuhkia, joista syntyy lisää päästöjä ja kasvihuonekaasuja. Yksityisautoilun suosiminen heikentää edellytyksiä julkisen liikenteen kehittymiselle, mikä edelleen lisää ympäristöongelmia.

Kallioparkki on kallis ja riskialtis ratkaisu, koska rakentaminen saattaa aiheuttaa lähistöllä sijaitsevien rakennusten rakenteisiin vaurioita, joiden korvaaminen tulisi hyvin kalliiksi. Liikenteen lisääntymisestä keskustassa aiheutuu uusia, kalliita investointitarpeita, kun sisääntuloväylien liikenteen sujuvuutta on pakko parantaa. Kallioparkin rakentaminen haittaa keskustatoimintoja pitkän ajan myös rakennusaikanaan.

Kaupungin tulee teettää Kallioparkki –hankkeesta tieteellinen ympäristövaikutusten arviointi. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksenkin mielestä on tärkeää tarkastella myös sellaista vaihtoehtoa, että kalliopysäköintiä ei rakenneta.

Kallioparkin sijasta kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä voidaan kehittää parantamalla voimakkaasti joukkoliikennepalveluja mm. vakinaistamalla City-bussiliikenne, kevyen liikenteen uusilla reiteillä sekä halvemmilla pysäköintiratkaisuilla ydinkeskustan ulkopuolella.

Oulussa 17.12.2007
Oululaiset kaupunginvaltuutetut: Mikko Viitanen, Veikko Ervasti, Juha Tapio, Kerttu Hakala, Taina Enbuske, Erkki Pulliainen