Ei biojätteen siirtokuormausasemaa Suurmetsään

Olemme sitä mieltä, ettei

Lassila & Tikanojan ympäristölupahakemusta siirtokuormausasemalle Helsingin Tattarisuolle osoitteeseen Rattitie 3 pidä hyväksyä. Kyseiseen osoitteeseen ei tule sijoittaa siirtokuormausasemaa, koska se aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja turvallisuushaittoja alueen asukkaille koko Suurmetsän alueella.

 

Perusteluina esitämme seuraavat:

- liikenteellisesti asema ei ole kulkuväylien varressa, vaan edellyttäisi "rekkarallia" 7 päivänä viikossa taajama-alueiden halki. Liikenneonnettomuusriski lapsirikkaan asutusalueen ympärillä kasvaa merkittävästi raskaan liikenteen lisääntyessä.

- virkistyshyödyt ulkoilualueilla heikentyisivät selkeästi melu-, pienhiukkas-, pakokaasu- ja mahdollisten hajuhaittojen lisääntyessä. Terveellisen asuinalueen ja viihtyisyyden takaamisen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää!

- läheisen pohjavesialueen sekä lähdepohjaiseen Longinojaan johtavien hulevesien pilaantumisen riskit kasvaisivat merkittävästi

- rottaongelman tahallinen paisuttaminen turhauttaisi asukkaita ennestään.

 

 

Jätesiirtoaseman perustaminen taajama-asutuksen ulkopuolelle on perusteltua. Liikenneyhteyksiä paremmilla fasiliteeteilla löytyy Uudenmaan alueelta haja- asutusalueilta paljonkin. Etelä-Suomen alueen tukkurien ja kauppojen biojätteiden ensisijoittamista suosittelemme harkittavaksi sellaisten keskeisten väylien varteen, joissa ei ole kilometrin sisällä noin 5000 asukasta.

Allekirjoita tämä adressi


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Pitäisikö yleisestä asevelvollisuudesta luopua?