Ei biojätteen siirtokuormausasemaa Suurmetsään

Olemme sitä mieltä, ettei

Lassila & Tikanojan ympäristölupahakemusta siirtokuormausasemalle Helsingin Tattarisuolle osoitteeseen Rattitie 3 pidä hyväksyä. Kyseiseen osoitteeseen ei tule sijoittaa siirtokuormausasemaa, koska se aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja turvallisuushaittoja alueen asukkaille koko Suurmetsän alueella.

 

Perusteluina esitämme seuraavat:

- liikenteellisesti asema ei ole kulkuväylien varressa, vaan edellyttäisi "rekkarallia" 7 päivänä viikossa taajama-alueiden halki. Liikenneonnettomuusriski lapsirikkaan asutusalueen ympärillä kasvaa merkittävästi raskaan liikenteen lisääntyessä.

- virkistyshyödyt ulkoilualueilla heikentyisivät selkeästi melu-, pienhiukkas-, pakokaasu- ja mahdollisten hajuhaittojen lisääntyessä. Terveellisen asuinalueen ja viihtyisyyden takaamisen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää!

- läheisen pohjavesialueen sekä lähdepohjaiseen Longinojaan johtavien hulevesien pilaantumisen riskit kasvaisivat merkittävästi

- rottaongelman tahallinen paisuttaminen turhauttaisi asukkaita ennestään.

 

 

Jätesiirtoaseman perustaminen taajama-asutuksen ulkopuolelle on perusteltua. Liikenneyhteyksiä paremmilla fasiliteeteilla löytyy Uudenmaan alueelta haja- asutusalueilta paljonkin. Etelä-Suomen alueen tukkurien ja kauppojen biojätteiden ensisijoittamista suosittelemme harkittavaksi sellaisten keskeisten väylien varteen, joissa ei ole kilometrin sisällä noin 5000 asukasta.