EI Casinopuiston kaavoitukselle ja hotellihankkeelle! NEJ till planering av hotellprojekt i Casinoparken!

Terveisiä vaan taas Hangosta! Me saadaan taas uusi hotelli. Vai sittenkin tonttimaata rakentaa loma-asuntoja?

Casinopuisto on osa kansallista kaupunkipuistoa rajautuen Puistovuorien yhteen eteläisimmistä osista Suomen mannerta. Historiallinen miljöö pistihuviloineen on ainutlaatuinen kokoinaisuus Hangon historiassa - ja peräti koko Suomen historiassa.

Nyt tämä historiallinen alue on tarkoitus kaavoittaa hotelliksi - tai ehkäpä sittenkin asunnoiksi? Jos historia pitää paikkaansa, veikkaamme jälkimmäistä.

Tämä ei enää sovi. Meillä on jo Hangossa keskeneräinen hotelliprojekti sekä muutama epäonnistunut. Näistä ”hotelleista” on sittemmin syntynyt yksityisiä asuntoja.

Ei taas uudelle ”hotellihankkeelle” - Hankoa on mahdollista kehittää myös muutoin.

KIITOS!

Hälsningar från Hangö igen! Vi får igen ett nytt hotell. Eller en ny tomtmark att bygga semesterbostäder på?

Casinoparken är en del av en nationell stadspark som gränsar till Parkbergen som hör till de sydligaste delarna i den finska kontinenten. Den historiska miljön med de vackra spetsvillorna är en unik helhet i Hangös historia - och rentav i hela Finlands historia.

Nu är tanken att detta historiska område skall planeras till hotell eller kanske ändå till bostäder? Om det går som förut så tippar vi på det sist nämnda.

Det här går inte längre. Vi har redan ett halvfärdigt hotellprojekt i Hangö samt några misslyckade sådana. Dessa "hotell" har sedan blivit privata bostäder.

Nej till ett nytt "hotellprojekt" igen - Hangö kan utvecklas på annat sätt

TACK!

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Susann Nyberg näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…