Ei edistetä tuulivoimaa Konnevedelle

kansi3.jpg

Ei edistetä tuulivoimarakentamista Konnevedelle.

Perustelut:

1. Tuulivoimarakentamista koskeva sääntely ei ole ajantasainen. Nykyiset melumallinnuksen ohjeet (2014) johtavat melutason ja suojaetäisyyden aliarviointiin. Ohjeet on laadittu huomattavasti nykyisiä tuulivoimaloita pienemmille voimaloille. Ohjeistus ei myöskään ota huomioon tuulivoimaloiden välistä minimietäisyyttä, joka Suomen olosuhteissa tulisi olla 8 x roottorin halkaisija. Liian lähelle toisiaan rakennetut voimalat aiheuttavat turbulenssia takana olevalle voimalalle ja melu lisääntyy. Näin on arvioinut mm. melumallinnusohjeita laatinut DI Hannu Nykänen. https://www.jarviradio.fi/haastattelussa-meluasiantuntija-di-hannu-nykanen/

Varoittavat esimerkit tuulivoimaloiden aiheuttamista meluhaitoista löytyvät Saarijärven Soidinmäeltä, Luhangalta ja Leppävirralta. Meluhaitat työllistävät kunnan viranomaisia ja aiheuttavat oikeuskuluja.  

2. Nykyisistä tuulivoimahankkeissa käytettävistä suurista, yli 300 m korkeista, tuulivoimaloista ei ole vielä riittävästi kokemusta ja tietoa.

Tiedämme hyvin vähän mm. tuulivoimaloiden vaikutuksista Suomen luontoon. Luonnonvarakeskus ja 14 tuulivoimayhtiötä on aloittanut selvityksen tuulivoiman vaikutuksista mm. suteen, metsäpeuraan ja maakotkaan. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan metsästäjien kokemuksia tuulivoiman vaikutuksista metsästykseen. Hanke päättyy vasta vuonna 2027.

https://luke.fi/fi/uutiset/luonnonvarakeskus-selvittaa-tuulivoiman-vaikutuksia-metsaelaimistoon

3. Etelä-Konneveden kansallispuisto on Keski-Suomen suosituin kansallispuisto. Vuonna 2022 puistossa vieraili 34 200 kävijää. Metsähallituksen mukaan puiston vahvuuksia ovat huikeat näköalapaikat sekä monipuolisuus. Etelä-Konneveden aavat vesistömaisemat sekä alueen erämaisuus ovat puiston helmiä. Korkeat ja korkealle maastoon rakennetut tuulivoimalat ovat jyrkästi ristiriidassa näiden Konnevedellä luonnostaan olevien vahvuuksien kanssa.

https://www.metsa.fi/vapaa-aika-luonnossa/kayntimaarat/kayntimaarat-maastossa/

https://yle.fi/a/3-12609262

Kunnan on huolehdittava ensisijaisesti kuntalaisten edusta ja odotettava, että Suomeen laaditaan erillinen tuulivoimalaki tai muu rakentamista säätelevä lainsäädäntö ja ohjeistus, mikäli halua tuulivoimarakentamiseen kunnassa ilmenee.

Lisäksi ehdotamme, että kunta asettaa 2 km suojaetäisyyden tuulivoimaloiden ja asutuksen välille. Kunnan velvollisuus on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista ja taata asukkaille perustuslain turvaama turvallinen ja terveellinen asuinympäristö. Vähintään 2 km suojaetäisyyden ovat asettaneet mm. Pyhäjoki, Kuusamo, Oulainen, Karijoki, Simo, Ii, Vaala, Pedersöre ja Kajaani. Lisäksi eräät kunnat ovat päättäneet ettei niiden alueelle rakenneta tuulivoimaa lainkaan.

https://yle.fi/a/74-20013262

Me asukkaat olemme perustaneet kotimme ja elämämme Konnevedelle. On meidän tahtomme elää pienessä kunnassa ja luonnonrauhassa.

Konnevesi on kunta, jossa lasten on hyvä ja turvallinen kasvaa. Ympäristö antaa meille jokaiselle elinkaaren alusta loppuun saakka mahdollisuuksia harrastaa, liikkua ja voimaantua luonnossa. Luonnon äänimaisema auttaa palautumaan ja sallii meille tarvittavan levon. Pimeys kuuluu talven kaamokseen.

Ympärivuorokauden haittoja aiheuttavan teollisen toiminnan tuominen asuinympäristöömme tuntuu väärältä ja oikeuksiemme vastaiselta. Meillä on oikeus elää rauhassa, ilman että kotiimme tunkeutuu melu ja välke, tai että keinovalo valaisee taivasta.

Kunta on enemmän kuin asukkaat – Konnevedellä on moninainen luonto eläimineen ja kasveineen. Suunnitelluilla tuuliteollisuusalueilla elää ja liikkuu laaja kasvi- ja eläinlajisto, ml. uhanalaiseksi ja silmälläpidettäviksi luokiteltuja lajeja mm. ahma, susi, huuhkaja, hömötiainen, töyhtötiainen, helmipöllö, hiirihaukka, varpuspöllö sekä karhu. Ne kuuluvat Konnevedelle ja ovat osa tämän paikkakunnan rikkautta.

Konnevedellä on meneillään hienoja hankkeita, kuten ”Kodiksi Konnevesi”. Keskitetään yhteiset voimavaramme siihen, että mahdollisimman moni löytää kotinsa Konnevedeltä. Näin pidämme kuntamme elävänä, hyvinvoivana ja myös taloudellisesti vahvana.

Hyvät päättäjät, mahdollistakaa turvallinen ja terveellinen elinympäristö sekä rauhallinen luontokokemus kaikille konnevetisille, vapaa-ajanasukkaille sekä täällä vieraileville.


Virpi Poikolainen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Virpi Poikolainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…