EI GUGGENHEIM Helsingille! NO to Guggenheim Helsinki!

[Scroll down for ENGLISH]  HELSINGIN PÄÄTTÄJÄT! Äanestäkää EI Guggenheimille!

Keskiviikkona 30.11.2016 Helsingin kaupunginvaltuusto äänestää jälleen Guggenheim-museon rakentamisesta Helsinkiin.  

Vaikka kaupunginvaltuusto äänesti EI Guggenheimille toulokuussa 2012, pian tämän jälkeen julkistettiin arkkitehtuurikilpailu. Onko tämä mielestäsi demokraattista?  Yritys saada Suomen valtio rahoittamaan hanketta budjettiriihessä syksyllä 2016 epäonnistui.  

Muutamaa viikkoa myöhemmin Guggenheim-säätiö haluaa julkisia varoja yksityiseen hankkeeseen nopealla aikataululla:    

- 98 miljoonaa euroa rakentamiseen ja tontin kunnostamiseen Helsingin kaupungilta.
- 35 miljoonaa euroa lainan takaukseen Helsingin kaupungilta.
- 1,3 miljoonaa euroa vuosittain opetus- ja kulttuurministeriöltä  – mikä lankeaa Helsingin kaupugille, jos sitä ei myönnetä.
- 0,9 miljoonaa vuosittaisiin ylläpitokustannuksiin Helsingin kaupungilta.
- 3-6,5 miljoonaa vuosittain tilkitsemään mahdollista budjettivajetta, koska Helsingin kaupunki takaa kaikki riskit. Tulot ovat yliarvioituja (mm. puoli miljoonaa maksavaa kävijää vuodessa)  ja kulut karkeasti aliarvioituja. Tämä voi johtaa miljoonien eurojen alijäämään vuosittain.  

Ja tämä satsaus osuu ankarien leikkausten aikaan!     

- Puhumattakaan arvonlisäverovapaasta rakennuksesta, kun uusi Amos Rex maksaa veronsa 
- Puhumattakaan ilmaisesta tontista       
- Puhumattakaan lähes miljoonan euron vuosittaisesta Guggenheim-brandimaksusta  

Lyhyesti, hankkeen budjetointiin sisältyy suuria puutteita ja suuria riskejä Ja kaikki tämä vuosiksi eteenpäin.   

Kuka maksaa tämän kaiken? SINÄ. Ehdotus merkitsee yksiselitteisesti, että kaiken riskin kantaa Helsingin kaupunki, mikä tarkoittaa: veronmaksajat, kansalaiset, me kaikki.   

Vaikka hanke maksaa yli 100 miljoonaa euroa kansalaisille/veronmaksajille museosta tulee yksityinen. Se ei kanna minkäänlaista taloudellista riskiä, ja sen keskushallinto sijaitsee kaukana täältä!   

Ole hyvä ja allekirjoita tämä vetoomus. Kerro Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenille, että he äänestävät EI tälle kalliille, epädemokraattiselle ja riski-alttiille hankkeelle! Jos edes osa tästä rahasta menisi paikallisiin hankkeisiin ja museoille, se rikastuttaisi kaupunkia varmasti.  

Äänestäkää EI julkisten varojen väärinkäytölle!   

*Joitakin faktoja ja mielipiteitä:  

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000004882267.html  
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/tutkija-ruoskii-guggenheim-hanketta-pitaa-suomea-kylmana-ilottomana-itseaan-vapahtajana/?shared=945975-8cd2025e-1  
http://www.hs.fi/mielipide/a1479613484119  
https://www.architectsjournal.co.uk/news/finnish-architect-demands-guggenheim-helsinki-rethink/10015089.article  
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/guggenheim-helsinki-kiistellyn-hankkeen-salatut-taustat-ja-piilovaikuttajat/  
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kulttuuri/donner-guggenheimista-sk092011/  
http://www.artsjournal.com/culturegrrl/2016/11/snowballs-chance-in-helsinki-guggenheim-again-seeks-council-approval-plus-abu-dhabi-update.html
http://www.hs.fi/kulttuuri/a1478142673905  
http://www.guggenheimhki.fi/   
http://www.aibeo.com/no-guggenheim-in-helsinki
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/22/abu-dhabi-migrant-workers-conditions-shame-west

 

--------------------------  

CITY OF HELSINKI COUNCILLORS! Vote NO to the Guggenheim proposal!    

Coming Wednesday the 30th November 2016, Helsinki City Council will vote once again on a proposal to build a Guggenheim Helsinki.  

Despite the fact that the City Council voted NO to Guggenheim in May 2012, an architectural competition for the building was launched soon after. Is that democratic process? An attempt to make the Finnish state foot the bill for their project this autumn 2016 failed again.  

Now, a few weeks later, in a rush-rush vote, they want the public purse to pay for their very private affair:

- 98 Million Euros for the building and plot improvement - in cash from the City.
35 Million Euros in loans - guaranteed by the City.
1.3 Million € annually from the Ministry of Education and Culture - which falls to the City if unpaid. 
0.9 Million € annually in maintenance costs - in cash from the City
3 - 6.5 Million € annually to plug expected budget-gaps, because the City would cover all financial risks for a wholly unrealistic budget. The utopian  overestimate of income (e.g. over half a million tickets a year!), and  the gross underestimate of costs, will likely result in DEFICITS in the Millions of Euros every year.*   

And this in a time of austerity and cuts.

- Not  to mention an unprecedented exemption from VAT on the building (when  other private museums like the new Amos Anderson Rex pay their taxes!) 
- Not to mention the free grant of the plot
- Not to mention almost a million Euros, every year, just for the Guggenheim brand!  

In short, the proposal is filled with major budgeting flaws and great risks. And all this for many years to come.   

Who will pay for all of that? YOU. The proposal states clearly that all risks will be carried by the City of Helsinki, that is: the taxpayer, the citizens, us.  

Summing up: aside from costing over 100 Million Euros to citizens/taxpayers, the result would be a private museum, which carries no financial risks, and whose central management is a corporation far away!  

Please sign this petition. Tell our Helsinki City Councillors to vote NO to this highly risky, costly and undemocrat project!  If even a fraction of this money would go to Helsinki-based initiatives and museums, that would surely enrich our city!  

Vote NO to this misuse of public funds!  

*Some facts, figures and positions:  

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000004882267.html  
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/tutkija-ruoskii-guggenheim-hanketta-pitaa-suomea-kylmana-ilottomana-itseaan-vapahtajana/?shared=945975-8cd2025e-1  
http://www.hs.fi/mielipide/a1479613484119  
https://www.architectsjournal.co.uk/news/finnish-architect-demands-guggenheim-helsinki-rethink/10015089.article  
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/guggenheim-helsinki-kiistellyn-hankkeen-salatut-taustat-ja-piilovaikuttajat/  
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kulttuuri/donner-guggenheimista-sk092011/  
http://www.artsjournal.com/culturegrrl/2016/11/snowballs-chance-in-helsinki-guggenheim-again-seeks-council-approval-plus-abu-dhabi-update.html
http://www.hs.fi/kulttuuri/a1478142673905  
http://www.guggenheimhki.fi/   
http://www.aibeo.com/no-guggenheim-in-helsinki
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/22/abu-dhabi-migrant-workers-conditions-shame-west