Ei jättikoulua puistoon Nokialla

Me allekirjoittaneet katsomme, että Penttilän puisto pitää säilyttää urheilu- ja virkistysalueena, eikä sinne tule sijoittaa 1000 oppilaan koulua.

Näkemyksemme on, että Kankaantaan koulu, Nokianvirran koulu ja Nokian lukio tulee säilyttää nykyisillä suurikokoisilla tonteillaan. Näiden koulujen sijainti yhdyskuntarakenteessa ja liikenneverkolla on erittäin hyvä. Penttilän puiston liikenneverkko sen sijaan on ahdas, eikä siihen kohdistuvia liikenteellisiä vaikutuksia ole tutkittu.

Korjauskelpoiset ja kaupunkikuvassa merkittävät Kankaantaan koulu sekä lukion päärakennus tulee säilyttää. Suuret tontit myös mahdollistavat tarvittavat laajennusosat.

Katsomme myös, että 1000 oppilasta on yhdessä koulussa on liian suuri yksikkö.


Siina Kaara-Phair    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Luotatko nykyhallituksen kykyyn ratkaista maan talousongelmat?