EI JOOGAA SEURAKUNTAAN!

EI JOOGAA SEURAKUNTAAN!  

Me allekirjoittaneet olemme huolestuneita uushenkisyyden vaikutusten lisääntymisestä kirkossamme, mistä uusimpana selkeänä osoituksena ”kristillisen” joogan soluttautuminen kirkon toimintaan.

Piispa Seppo Häkkinen nosti kirkon kasvatuksen ja perheasiantoimikunnassa vuonna 2015 pitämässään puheessa esille huolen siitä, miten uushenkisyys ujuttautuu kirkon sisään. Perinteisen kristillisyyden tila kaventuu, ja samalla uushenkisyys työntyy sisään evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Hän kehotti meitä rohkeasti puolustamaan Kristus -keskeistä uskoamme ja pysymään tunnustuksessamme.  

 ”KRISTILLISEN” JOOGAN ONGELMAT  

1.      Henkien ero: Kun aiemmin joogaa harjoittaneet ihmiset tulevat uskoon, he jättävät joogan, koska tuntevat henkimaailman eron. Tätä on vaikea todentaa tieteellisesti, mutta tästä on paljon ihmisten henkilökohtaisia todistuksia. Yksilöllisiä kokemuksia henkimaailmasta ei voida sivuuttaa ja tehdä turhaksi.  

2.      Kalteva pinta eli slippery slope: ”Kristillinen” jooga houkuttelee pidemmälle. Henkilö aloittaa sen parissa, mutta tahtoo opiskella lisää.  

3.      Juurinäkökulma: Mistä jooga on peräisin? Juuret ovat joka tapauksessa olemassa.   Jooga on hindulaisuuden ydin. Ilman sitä ei ole hindulaisuutta. Jooga ei ole koskaan kristillistä. Se on hindulaisuuden harjoittamisen keskeinen väline.   Joogassa jokainen asento on osoitettu tietylle hengelle.   Joogan syvin päämäärä on vapautua jälleensyntymisen kehästä ja sulautua osaksi maailman sielua. Tässä prosessissa palvotaan lukuisia persoonallisia henkiolentoja eri asentojen ja kosmisten energiavirtojen hallinnan avulla.   On selvää, että ei ole olemassa ”kristillistä” joogaa, koska jooga on hindulaisen ihmis- ja jumalakuvan läpäisemää, ja toteuttamista sen kaikissa muodoissa. Mikäli jooga voisi olla kristillistä, siitä kerrottaisiin Raamatussa ja Jeesuksen opetuksissa. Raamatussa kuitenkin varoitetaan vakavasti pakanakansojen jumalien palvonnasta.    

4.      Ontologinen ja kosmologinen perustelu: Jooga antaa erilaisia vastauksia olemassaoloa koskeviin ontologisiin kysymyksiin kuin kristinusko. Käsitys jumalasta, elämästä ja ihmisyydestä on täysin erilainen kuin kristinuskossa.     Uushenkisyydessä ihminen on osa kosmista tietoisuutta, jumalallinen, pohjimmiltaan hyvä, mutta ei ole löytänyt täyttä potentiaaliaan. Sen näkemyksen mukaan ei ole olemassa maailmasta erillistä persoonallista jumalaa, vaan jumala on persoonaton kosminen energia.   Joogaa harjoittava alkaa hahmottaa todellisuutta sellaisten rakenteiden kautta, jotka eivät ole kristillisiä, esim. chakrat. Ihmisen ajatellaan olevan tasapainossa, kun kundaliinivoima virtaa vapaasti chakrojen kautta.  

Kirkon tehtävä määritellään kirkkolaissa: ”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.

Kirkon tehtävänä ei ole mukautua yhteiskunnan muuttuvien tilanteiden mukaan tarjoten kansalle ”leipää ja sirkushuveja”:  

Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. (Room 12:2)  

Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? (Jaak 4:4).  

Pappien pyhä velvollisuus on julistaa ja opettaa sanaa ja varoittaa eksytyksestä! Kirkon tulee myös pohtia, mitä uushenkisyydestä uskoon tulleille tarjotaan. Kirkon tehtävä ei ole järjestää joogaa. Uushenkisyyden vallatessa yhä enemmän alaa kirkoissa monet aktiivikristityt pohtivat kirkosta eroa.  

Lisätietoa aiheesta:  

New agesta kristityksi, Sarastus Hietanen

https://www.youtube.com/watch?v=-WSS4Y_gNf4&feature=youtu.be  

Mitä ajatella joogasta? Pekka Huhtinen ja Soili Haverinen

https://www.youtube.com/watch?v=exS9GcFjMCE


Heli Tiusanen ja Maria Repo    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Heli Tiusanen ja Maria Repo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…