Ei kemikaalivarastoa Valkoon!

Me allekirjoittaneet vaadimme että Alfa Terminal Oy:lle ei myönnetä lupaa kemikaalivarastolle Loviisan Valkon satamassa.

Vaadimme että Valkon alueen osayleiskaavaan ei tule satamaan T/kem merkintää. T/kem merkintä on tarkoitettu suuronnettomuusvaarallisille kohteille ja sallii merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan ja varastoitavan laitoksen.

Kemikaalivarastoa suunnitellaan keskelle 1500 asukkaan Valkon kylää. Lähimmät asukkaat ovat noin 600 m päässä. Lähes kaikki kylän asukkaat jäävät Tukesin määrittelemän Seveso-konsultointivyöhykkeen sisään. Alueella sijaitsee myös päiväkoti, koulu ja hoitolaitoksia, jotka Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan tulisi Seveso-konsultointivyöhykkeellä sijaita riittävän etäisyyden päässä laitoksesta huomioiden realistiset evakuointimahdollisuudet. Tämä ei tunnu mahdolliselta Valkon alueella.

Valko sijaitsee noin 5 km Loviisan keskustasta, Loviisanlahden suulla. Kemikaaleja suunnitellaan kuljetettavaksi maanteitse, meriteitse ja raiteitse. Junarata kulkee läpi Loviisan keskustan. Kuljetukset maateitse kulkisivat myös keskustan suuntaan, Valkontietä pitkin, joka on ainoa tie Valkosta pois. Meriteitse vahingot vaikuttaisivat koko Loviisanlahdelle, myös Loviisan keskustan alueelle.

Kuljetukset raiteitse ja maanteitse menevät läpi Valkon ja Loviisan pohjavesialueiden. Tukesin mukaan T/kem merkittyä tuotantolaitosta ei saa sijoittaa pohjavesialueelle ilman erityistä syytä.

Vaarallisen kemikaalin varasto on merkittävä riski asukkaiden terveydelle, ympäristölle ja koko luonnonkauniin asuinalueen houkuttelevuudelle. Valkon kylä tulee säilyttää viihtyisänä ja turvallisena asuinalueena, joka toivottaa tervetulleeksi myös uudet asukkaat ja lapsiperheet. Kaupunki saa kehittyä, mutta ei Valkon asukkaiden kustannuksella. Kaupungin kehitystoimilla ei saa vahingoittaa Valkon asukkaiden kiinteistöjen arvoja tai alueen imagoa turvallisena asuinpaikkana.

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Milla Kaukiainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…