Ei kompostointilaitosta Kempeleeseen #2

31.1.2018 Tilannetiedote:

29.1.2018 julkaistussa Lakeuden puhdistamon tiedotteessa ilmoitetaan VRJ:n vetävän hakemuksensa pois Oulun seudun ympäristötoimesta. Näin ollen katsomme adressin tehneen tehtävänsä ja allekirjoitusten kerääminen lopetetaan. Kiitämme kaikkia allekirjoittaneita. Lakeuden keskuspuhdistamo kuljettaa tällähetkellä lietteen biokaasutukseen ja vuoden 2017 puolella muodostetut aumat hoidetaan nykyisellä alueella vielä loppuun. Alueen asukkaat jatkavat kuitenkin tilanteen seuraamista.

poisveto.png

 

Haluatko osallistua ryhmäkanteeseen? Lisätietoja voit kysyä sähköpostitse osoitteesta Haisevakempele@luukku.com

 

TILANNETIEDOTE!

15.12.2017 julkaistulla tiedotteella Lakeuden keskuspuhdistamon Hannu Roikola ilmoittaa 1.1.2018 alkaen jäteveden puhdistamolta biokaasutukseen. Jatkossa siis jäteliete suljetaan kontteihin ja kuljetetaan pois alueelta 2-4 kertaa viikossa.

Huomionarvoista asiassa on kuljetusmäärä, VRJ:n lupahakemuksessa arvioitiin liikenteen määräksi 9,5 kuljetusta päivässä Niittyrannantiellä, ja biokaasutukseen siirryttäessä kuljetusmäärä on huomattavasti pienempi, 2-4 kertaa viikossa.

Tämä ei tarkoita VRJ:n hakemuksesta luopumista, vaan jatkamme edelleen VRJ:N hakemuksen vastustamista. Ratkaisu on ehdottomasti hyvä tilanteeseen, mutta tämä toiminta alkaa ja jatkuu toistaiseksi.

 Ilmoitus Lakeuden puhdistamolta on luettavissa tästä: https://kempeleenvesihuolto.fi/sivusto/wp-content/uploads/20171215lkpoytiedote.pdf

 

Muistathan ilmoittaa aina kaikki Lakeuden keskuspuhdistamon aiheuttamista hajuhaitoista sähköisellä lomakkeella: http://kempeleenvesihuolto.fi/jatevesi/hajutarkkailun-palautelomake/

 

ALKUPERÄINEN TEKSTI:

VRJ:n ympäristölupahakemus ei ole vielä saanut päätöstä Oulun ympäristötoimessa. Hakemukselle annettiin asukkaille ja muita asiaa koskeville reilun kuukauden mittainen muistutusten jättöaika helmikuussa 2017. Asiaa ei ole silti vielä käsitelty ja päätöstä tehty. Laajennuksen aiheuttama haittavaikutukset tulevat koskemaan koko kempeleen kunnan aluetta koska lupaa haetaan yli neljäkertaiselle käsittelymäärälle. Haittavaikutukset sisältää haju-, melu-, ja liikennehaittoja.

Alueen asukkaat vastustavat edelleen laajennuksen rakentamista. Laajennus lisää raskasta liikennettä Sarkkirannatiellä aiheuttaen vaaraa kevyelle liikenteelle ja vaikeuttaa tien kunnossapitoa. Tie on jo tällä hetkellä huonossa kunnossa. Niittyrannantien turvallisuusselvitys (3.4.2017) paljasti tien turvallisuudessa selkeitä puutteita kevyen liikenteen suhteen: raskas liikenne aiheuttaa tärinäongelmaa korotetuissa ylityskohdissa, näkyvyys tiellä on heikkoa useissa kohdissa. Niittyrannantien loppuosalle asetettu 30km/h nopeusrajoitus ei tunnu raskasta liikennettä koskevan lainkaan. Turvallisuuselvityksen aikana ajoneuvojen nopeudet vaihtelivat 34-83km/h välillä keskinopeudenkin ollessa 49km/h.

Nykyisen laitoksen toiminta on aiheuttanut vakavaa hajuhaittaa loka-marraskuussa 2017, alueella on tehty töitä vastoin annettuja tuuliolosuhteiden ohjeita. Laajennuksen aiheuttama haittavaikutukset tulevat koskemaan koko kempeleen kunnan aluetta koska lupaa haetaan yli neljäkertaiselle käsittelymäärälle. 

Lakeuden puhdistamon tuottama jäte kelpaisi myös Ouluun Gasumin hyödynnettäväksi jolloin avoin aumakompostointi Niittyrannassa jäisi kokonaan tarpeettomaksi.

Aumakompostoinnin teko ja käsittely ovat eniten hajuhaittoja tuottavia työvaiheita, ja työvaihteita kertyy vuoden aikana runsaasti: 

  1. Aumoja tehdään läpi vuoden 2-3 viikon välein eli vuodessa noin 25 kertaa. Aina haisee 1-2 viikkoa
  2. Aumoja käännetään 4 kertaa vuodessa ja aina löyhkää 1-2 viikkoa
  3. Aumoja kuskataan pois ainakin 2 kertaa vuodessa ja aina silloin löyhkää
  4. Auman elinkaari puoli vuotta.

Osa Kempeleen kunnan valtuutetuista on allekirjoittanut valtuustoaloitteen joka kannattaa Lakeuden keskuspuhdistamon tuottaman yhdyskuntajätteen siirtämistä biokaasutuotantoon.