Ei liikuntapaikkojen ja kuntosalien sulkemiselle

Liikunnan terveysvaikutukset ovat merkittävät. Liikkuminen on yksi parhaimmista keinoista edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Liikunnan avulla ehkäistään sairauksia ja niihin liittyviä oireita. Liikunnalla voidaan vaikuttaa edullisesti lähes koko elimistön toimintaan. (Terveyskirjasto)

Liikunta vaikuttaa mm. verenpaineeseen, kolesteroliin, ihannepainon ylläpitämiseen, tuki- ja liikuntaelimistön terveyteen ja nivelten liikkuvuuteen. Liikuntasuositusten mukaan ihmisen tulisi liikkua runsaasti ja monipuolisesti. (Terveyskirjasto)

Kestävyysliikunta edistää sydämen, verisuonten ja keuhkojen terveyttä, sekä parantaa veren rasva- ja sokeritasapainossa. Lihaskuntoa ja liikkeiden hallintaa kehittävä liikunta, parantaa lihasvoimaa ja lihaskestävyyttä, notkeutta, tasapainoa ja lisää luun lujuutta ja siten vaikuttaa voimakkaasti kaiken ikäisten ihmisten yleiseen toimintakykyyn. (UKK instituutti)

Liikunta sopivissa määrin parantaa immuunipuolustusta. Iäkkäilläkin ihmisillä on todettu usean viikottaisen n. 45 min kestävän liikuntakerran vahvistavan puolustusjärjestelmää. Huono kestävyyskunto on arvioitu yhdeksi COVID-19-tautiin sairastumisen riskitekijäksi (lts). Vakava ylipaino on merkittävä COVID-19-taudin riskitekijä (THL)

Koronaviruksen aiheuttama uhka kansanterveydelle on merkittävä ja todellinen, ja se on syytä ottaa vakavasti. Niin kuitenkin on myös liikkumattomuuden aiheuttama uhka. (Duodecim)

Erilaiset liikuntapaikat tarjoavat ihmisille mahdollisuuden liikkua monipuolisesti, eikä ihmisten pääsyä liikkumaan tulisi estää. Liikuntapaikkojen koronaturvallisuutta on jo tehostettu ja sitä voidaan edelleen tehostaa sulkematta paikkoja kokonaan. Kävijämääriä pystytään rajoittamaan varausjärjestelmiä ja kulunvalvontaa käyttäen, ja kontakteja vähentämään esimerkiksi porrastamalla aikatauluja. 

Näiden syiden vuoksi toivomme, että liikuntapaikkoja ei suljettaisi kokonaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisesti.

Linkit lähteisiin:

https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-vaikutukset/

https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/covid-19-taudin-suhde-fyysiseen-kuntoon

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat?fbclid=IwAR0CGGu3udYjRxgWCrG5lIWzx8i1CheklO8khIsfB3-0G9KZs5mLMWg9ubIh

https://www.duodecimlehti.fi/duo12430

 


Sannimaria Sjöblom    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sannimaria Sjöblom voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…