Ei pienten koulua Oinaskadun yksiköstä!

Viimeinen hätähuuto. Adressi avattu 15.-30.11.2021 väliseksi ajaksi.

Oinaskadun yksikön paikalla on tällä hetkellä tyhjä tontti, jolle edellisellä valtuustokaudella päätettiin mitä hämmentävimmällä tavalla että suurpäiväkoti ja yksikön pienentäminen 1. - 2. lk kouluksi on alueelle paras ratkaisu.

"Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti 1.12.2020 käyttötarkoituksen muuttamisesta: Oinaskadun yksikkö toteutetaan kaksisarjaisena pienten lasten kouluna (1.-2. lk) sekä 9-10 -ryhmäisenä päiväkotina sisältäen kaksi esiopetusryhmää."


Olemme ERI MIELTÄ.
Olemme myös sitä mieltä, että meitä kuntalaisia, Kinnarin ja Oinaskadun yksiköiden nykyisten sekä tulevien oppilaiden vanhempia EI ole kuultu.

Huolemme kasvaa joka hetki, ja Kinnarin yksikön ahtaudesta kasvavat välilliset ongelmat ovat lastemme maksettavana - ja kuntalaisten pian myös. Alla olevan alkuperäisen adressin perustelut eivät ole muuttuneet.
 
Vaadimme tulla kuulluksi.
Vaadimme tulla huomioiduksi.
Toivomme parasta ratkaisua lapsillemme - että nykyisestä suunnitelmasta luovuttaisiin ja uusi Oinaskadun yksikön rakennus olisi 1.-5. lk turvallinen lähikoulu.
 
Edelleen lastemme puolesta,
Kinnarin koulun vanhempainyhdistys ja vanhemmat
 

Alkuperäinen adressi avattu ja nimiä kerätty 11/2020 - 03/2021 välillä.

Järvenpään Opetuksen ja kasvatuksen palveluverkon uudistamisesta on tehty laaja esitys, joka koskee myös Kinnarin koulun Oinaskadun yksikköä.

Esityksessä Oinaskadun nykyisen koulurakennuksen tilalle rakennettaisiin uusi tila, jossa toimisi jatkossa 10-sarjainen päiväkoti, esiopetus sekä 1.-2. luokat.

Tässä yhtenä pohja-oletuksena toimii se, että Kinnarin yksikköön mahtuu 3.-6. luokat sekä yläaste hyvin. Valitettavasti tosiasia on kuitenkin se, että tälläkin hetkellä väistössä olevat ja Kinnarin yksikön "omat" oppilaat ja henkilökunta ovat tiukoilla tilojen suhteen, joka vaikuttaa suoraan tasa-arvoisen, laadukkaan opetuksen mahdollistamiseen sekä työrauhaan. Mun Jäke -kyselyssä kävi selvästi ilmi, etteivät alueen asukkaat ole positiivisella mielellä esityksestä. Samaan aikaan on tehty lapsivaikutusten arviointi Oinaskadulta väistössä oleville 1.-2. luokkalaisille mutta tuloksia Kinnarin koululta (samaan aikaan haastateltu myös henkilökuntaa) ei ole vielä julkaistu.

Me, Kinnarin koulun vanhempainyhdistys, Oinaskadun yksikön vanhempainkerho Lyhty ja kuntalaiset Oinaskadun ja Kinnarin koulujen alueilla, olemme tätä suunnitelmaa vastaan. Koemme, että lastemme etu olisi ennemminkin että Oinaskadun yksikössä säilyisi 1.-4./5. luokat esimerkiksi kaksisarjaisina ja että päiväkoti säilyisi Lampaanpolskassa (koska tilat ovat varhaiskasvatukseen sopivat ja kunnossa), ja esikoulu koululla.

Miksi?

- Oinaskadun koulu palvelee asuinalueita joissa omakoti- ja rivitaloasuminen on tälläkin hetkellä kasvussa (eli lapsiperhevoittoista) sekä myös Mikonkorven alueen perheitä.

- Oinaskadun yksi vahvuus on ollut kyläkoulumaisuus ja yhteisöllisyys. Nämä katoavat jos tämä ehdotus menee läpi; päiväkoti- ja koulumaailma ovat kuitenkin erilaisia, ja hyvä niin.

- 1.-2. -luokkien vanhemmat ja oppilaat eivät ehdi ryhmäytyä ja luoda turvallisia suhteita kun siirtyminen isompaan kouluun tulisi niin nopeasti; kolmannelle luokalle siirtyminen ei automaattisesti ole samalla luokkakokoonpanolla ja tämän myötä esim. leirikouluvarojen keräämiset alkaisivat vasta kolmannella eli kovin myöhään.

- Kummioppilastoiminta jäisi pois, mikä on koettu suureksi tueksi ja turvaksi pienille koulutaipaleensa aloittaville.

- Suuren päiväkodin sijoittaminen samoihin tiloihin ei myöskään välttämättä tue uusien koululaisten siirtymistä koulutaipaleelle vaan hidastaa siirtymää, ja nostaa kynnystä (ja mahdollista pelkoa/jännitystä) isompaan kouluun siirtymisessä.

- Vaikka koulumatkat ovat Kinnarin koululle kohtuullisen turvalliset, on niissä enemmän vaaranpaikkoja ja pituutta Oinaskadun yksikköön verrattuna. Isomman koululaisen voi luottaa kulkemaan pidemmän matkan kuin pienemmän, varsinkin kun 3. luokkalainen saa jo mennä kouluun pyörällä joka tuo omat vaaranpaikkansa liikenteeseen ja koulumatkalle.

- Nykyisellään Oinaskadun yksiköstä löytyy mm. käsityöluokat, musiikkiluokka, kirjasto ja liikuntasali. Näistä ei pitäisi luopua vaan nähdä myös mahdollisuus Kinnarin nykyisten tilojen vajavaisuutta paikkaavana; Kinnarin yksikön aineopetusta voitaisiin tarvittaessa tehdä Oinaskadun tiloja hyödyntäen. Tämä taas tukee tasa-arvoisen opetuksen mahdollistamista Kinnarin koulun jokaiselle oppilaalle.

- Liikuntasali tarvitaan myös kunnan harrastustoiminnan tukemiseksi. Tällä hetkellä tilanne on kiperä ja monilla seuroilla ja yhdistyksillä on haasteita löytää sopivia harrastuspaikkoja ja -aikoja. Liian pienille lapsille annetaan liian myöhään loppuvia salivuoroja, tilojen vähyyden vuoksi.

- Musiikkiopiston kanssa yhteistyön tekeminen (koulumusikanttitoiminta) ja sen laajentaminen olisi mahdollista, kun yksikössä olisi monipuolinen musiikkiluokka.

- Tilojen käytön tehostamisen ei pitäisi tarkoittaa sitä, että koko koulun tilat ovat käytännössä ruuhkautuneet n.9.00 - 14/15.00 välillä. Kinnarin koulussa tilanne on tällä hetkellä jopa pahempi, ja siitä kärsivät sekä henkilökunta että oppilaat. Emme halua tätä uudeksi normiksi.

- Kinnarin koulussa on tällä hetkellä 851 oppilasta, esikouluikäisiä n. 72 eli yhteensä n. 923, ja tähän päälle henkilökunta (opettajat, hallinto, keittiö, siivous, oppilashuolto ja esiopetuksen henkilökunta) n. 100. Tilat on suunniteltu juuri ja juuri tälle määrälle, käytännössä on huomattu että tilasuunnitelmien toteutus ei vastaa realiteetteja. Oinaskadun yksikön 3. ja 4. luokat eivät voi pysyvästi jäädä Kinnarin yksikköön, tiloja ei yksinkertaisesti ole ja opettajat joutuvat käyttämään aikaansa tilasuunnitteluun opetuksen suunnittelun sijasta. Se on väärin.

Säästöjen tekeminen lastemme tulevaisuuden kustannuksella on mielestämme väärä paikka, nykyisellä suunnitelmalla. Tehostaminen sekä säästäminen täytyisi tehdä pedagogista työtä tekevien ammattilaisten, tiloissa jo työsteleviä haastatellen ja tuella sekä alueen lapsiperheitä kuunnellen, eikä puhtaasti talouslaskelmia tuijottaen.

Haluamme, että Järvenpää pysyisi edelleen lapsiperheille mielekkäänä, inspiroivana ja muuttovirtaa kutsuvana kuntana. Tehdään siis hyviä päätöksiä ja rakennetaan Oinaskadun yksiköstä yhteisöä tukeva ja toimiva koulu!

Lastemme puolesta,

Kinnarin koulun vanhempainyhdistys

Oinaskadun yksikön vanhempainkerho Lyhty

vanhemmat

 


Erla Räty, Kinnarin vanhempainyhdistyksen pj    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Erla Räty, Kinnarin vanhempainyhdistyksen pj voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…