Vastalause koskien tuulivoimaloiden rakentamista Kemiönsaarelle

Vastalause koskien tuulivoimaloiden rakentamista Kemiönsaarelle/

Protest mot byggande av vindkraftverk på Kimitoön

Kemiönsaaren kunta suunnittelee rakennusluvan myöntämistä n. 100 tuulivoimalalle kuudelle eri alueelle Kemiönsaarelle. Yli 30 niistä sijoitetaan Nordanå-Lövböle-alueelle. Tuulivoimalat ovat suurimmat, mitä Suomessa on rakennettu. Niistä tulee n. 200 metrin korkuisia. Ne tulevat näkymään suuressa osassa saaristoa. Melun ja varjojen seuraukset eivät ole ennakoitavissa ja tuulivoimalat pilaavat sekä luontoa että asumista saaressa. Olemme sitä mieltä ETTEI kunnan tulisi myöntää rakennuslupaa näille tuulivoimaloille. Niiden vaikutus ympäristöön tulee näkymään sukupolvia eteenpäin ja ne tulevat tuhoamaan niitä arvoja, jotka tänään houkuttelevat ihmisiä Kemiönsaareen. On muita vaihtoehtoisia energiamuotoja, kuten biopolttoaineet, aurinkoenergia ja maalämpö, jotka ovat suositeltavampia kuin ympäristöä hallitsevat teollistetut tuulivoimalat.

Kimito kommun planerar bevilja byggnadslov för cirka 100 vindkraftverk på sex olika områden på Kimitoön. Mer än 30 av dem placeras på området Nordanå-Lövböle. Möllorna kommer att bli de högsta som byggts i Finland, ca. 200 m höga. De kommer att synas i stora delar av skärgården. Konsekvenserna av buller och reflexer är oförutsägbara och de kommer att förstöra både naturliv och boende i områdena. Vi anser att kommunen INTE bör tillåta byggandet av dessa vindkraftverk. Deras inverkan på miljön kommer påverka miljön för kommande generationer och förstöra de värden som lockar folk till Kimito idag. Vi anser att alternativa energikällor, såsom biobränsle, solenergi och jordvärme, är mindre skadliga än industrialiserade vindkraftverk, som helt dominerar sin omgivning.

 


Joachim von Flittner    Ota yhteyttä adressin tekijään