Vastalause koskien tuulivoimaloiden rakentamista Kemiönsaarelle

sus

#1 vindkraft är olönsamt

13.08.2012 17:56

Byggandet av dessa stora vindkraftverk är en stor ekonomisk risk för både kommun, markägare och invånare. Ett så litet företag som efe utan omsättning kanske inte klarar det. Staten har kanske inte råd att fortsätta att subventionera denna energiform eller ändrar policy.
Kimito, varför?

#2 Dagens gissel och morgondagens gnissel

13.08.2012 23:10

Stugägare blir dubbelt lurade av profitsökande advokater från Tyskland. Advokaterna gör våra dyrköpta strandfastigheter i princip värdelösa och dessutom tar ut mer 10 falt mer pengar från staten än vad elen idag är värd på marknaden. Vi behöver Mannerheim igen!
Tuuli tuo

#3 Tuuli tuo

17.08.2012 02:25

Ette te siellä mitään Mannerheimia tarvitse! Kyllä sinne mahtuu ihan hyvin ne tuulivoimalat - Dragsvikin viereen. Siellähän se tuulikin on!
Kyllä lapset maksaa

#4 Tuuli tuo kustannuksia /virallista tietoa Ruotsista

17.08.2012 10:18

Tialstot ruotsin voimaloiden hyötysuhteista näyttävät tosian. Tuulivoimalat tekevät työnsä 5% ajasta(yli tuhat myllyä). Muut voimalat tekevät työtä yli 95% ajasta vuodessa! Valinta ei voi olla vaikea, tai?

Summering Sundsvall
Antal verk 205
Ej rapporterade 15 7,3 %
Ur drift 6 2,9 %
Installerad effekt 372 MW
Aktuell effekt 20 MW 5 %
Senast uppdaterad 2012-08-17 08:13
Stockholm:
Summering
Antal verk 565
Ej rapporterade 57 10,1 %
Ur drift 10 1,8 %
Installerad effekt 698 MW
Aktuell effekt 25 MW 4 %
Senast uppdaterad 2012-08-17 08:13
Malmö:
Summering
Antal verk 476
Ej rapporterade 36 7,6 %
Ur drift 6 1,3 %
Installerad effekt 577 MW
Aktuell effekt 13 MW 2 %
Senast uppdaterad 2012-08-17 08:13

http://vindstat.nu
Kimito, bygg inte!

#5 Varjostukset ja äänet tulevat häiritsemään / Skuggningarna och ljudet kommer att störa

28.08.2012 15:42

Katsokaa linkin takana oleva videopätkä niin siitä näkee hyvin miten varjostukset ilmenevät (äänetkin kuuluvuat hyvin) / Kolla videon bankom linken så ser man hur störande skuggningarna kommer att vara (ljudet från möllorna hörs också tydligt)

http://www.youtube.com/watch?v=ESdb8qELHAY&feature=related

Alla vielä linkki niille jotka väittävät etteivät äänet häiritse.
Här är en link om ljudet för de som säger att det inte stör

http://www.hs.fi/digilehti/kotimaa/Tuulivoimalan+melu+kiusaa+Haminassa/a1346040930274?jako=061d253695acf720cbda7a26713f8b44&ref=fb-share

Vaikka tässä tapauksessa on tekninen vika niin ongelmaa ei ole saatu korjattua neljään vuoteen ja tuskin ikinä saadaan. Vielä kun ovat rajoittaneet että myllyt ei saa pyöriä kun n. 30% ajasta ja niiden hyöty suhde on muutenkin vain 20-25% niin ei ne kyllä paljon sähköä tee.

Barösundissa on jouduttu jopa purkaamaan pieniä (reilusti alle puolet pienempiä) tuulivoimaloita melun takia.

I Barösund har man måsta riva färdiga möllor pga för högt oljud.
Tekniken är inte ännu på den nivån att det lönar sig äns och fundera på så där stora möllor som Kimito planerar. Fast det är fråga om ett tekniskt fel i det här fallet så har de int fått det reparerat på 4 år och knappast får de dem tystare någonsin. Ännu om man tänker att vindmöllornas verkingsgrad är ca 20-25% och sen ännu är de släckta 70 % av tiden så de kan inte göra mycket el

Vieras

#6 Onko siedettävä ääni 30 vuotta eteenpäin?

28.08.2012 15:53

Toinen ääninäyte / ett till exempel hurdant ljud de håller

http://www.youtube.com/watch?v=78QwBM_AD3s
Sus

#7 ekonomiska risker

31.08.2012 20:22

Vindkraftverken planeras och kommer att ägas av företaget Egentliga Finlands Energi, efe. Företaget ägs av två tyskar och är ett av de tre bolag de äger. Alla tre bolagen är skuldsatta, har ingen omsättning och inga resultat. Att bygga vindkraftverk i miljonklassen är en enorm risk och att förlita sig på statligt och EU-stöd inte så klokt, eftersom politiken kan ändras snabbt. Vem bär ansvaret om de inte klarar det? Kommunen? Markägarna?
mera sommargästskämmor

#8 Re: Dagens gissel och morgondagens gnissel

03.09.2012 22:06

#2: Kimito, varför? - Dagens gissel och morgondagens gnissel

de e bra de att dom blir värdelösa så kan fastboende köpa tomterna billigt tillbaka...

Tuuli Voimapuisto

#9 Nordanå tuulivoimapuistohanke/vindkraftsparkprojekt

07.09.2012 10:05

Joachim von Flittner
Adressin tekijä

#10 Re: Nordanå tuulivoimapuistohanke/vindkraftsparkprojekt

07.09.2012 14:08

#9: Tuuli Voimapuisto - Nordanå tuulivoimapuistohanke/vindkraftsparkprojekt 

 Tämä ao kohta on varsin mielenkiintoinen joka on päääsyt Kemiön kunnalta unohtumaan täysin

MUISTIO 14.4.2011/28.5.2011

4.2 Tuulivoima Kemiönsaarella

Tuulivoima on hyvä vaihtoehtoinen energiantuotantotapa; ei kovin tehokas eikä

taloudellisesti tukematta Suomessa kannattava, mutta ympäristöystävällinen -

varauksin.

Tuulivoima ei kuitenkaan ole itseisarvo joka täytyy voida toteuttaa sellaisenaan

muut arvot unohtaen. Nämä muut arvot voivat olla myös ympäristöarvoja kuten

suunnitellun Nordanån tuulivoimapuiston yhteydessä. Ei ole ympäristöteko

rakentaa ympäristöystävällistä energiantuotantoa, jos samalla tuhoaa luontoa tai

ympäröivää infrastruktuuria.

Tuulivoimalle on olemassa sopivia paikkoja, joissa se voidaan toteuttaa

sopusoinnussa olemassa olevan luonnon ja ihmisten rakentaman

infrastruktuurin kanssa. Nordanåssa tämä on mahdotonta.

4.3 Kemiönsaaren arvot ja vetovoimaisuus

Kemiönsaari on olennainen ja näkyvä osa Saaristomerta. Kemiönsaarella

tehtävät ympäristöratkaisut vaikuttavat ja näkyvät kauas.

Kemiönsaarella on paikallisesti merkittävä teollinen menneisyys; ei kuitenkaan

todennäköisesti tulevaisuutta. Merkittävä osa Kemiönsaaren verotuloista ja

työpaikoista syntyy tulevaisuudessa suoraan tai välillisesti vapaa-ajan

asumisesta.

Kemiönsaarella arvokasta ja ainutlaatuista on luonto, eliöstö, saaristo, meri ja

rauha. Näitä arvoja tulee suojella ja kehittää itseisarvoina. Välillisesti nämä

samat arvot ovat syy Kemiönsaaren vetovoimaisuuteen ja runsaaseen vapaaajan

asumiseen saarella.

Ympäristöä kannattaisikin kehittää herkällä kädellä näitä arvoja kunnioittaen –

tai tarvittaessa olla kehittämättä.

Jakelu 14.4.2011:

Sisäasiainministeri, Anne Holmlund

Ympäristöministeri, Paula Lehtomäki

Puolustusministeri, Jyri Häkämies

Kemiönsaaren kunta, kunnanjohtaja, Tom Simola

Kemiönsaaren kunta, tekninen johtaja, Lars Nummelin

Kemiönsaaren kunta, kaavoitusarkkitehti, Åke Lindeberg

Kemiönsaaren kunta, kaavoittaja, Juha Suominen

Kemiönsaaren kunta, Sonja Lindström

Kemiönsaaren kunta, ympäristösihteeri, Ville Wahteristo

Kemiönsaaren kunta, tekninen lautakunta

Kemiönsaaren kunta, rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta

ELY-keskus, Varsinais-Suomi

Jan

#11 Kemiönsaaren luonnon tuho

06.10.2012 02:23

Kaikki se mitä rakastamme Kemiönsaaressa on kohta historiaa mikäli muutamat häikäilemättömät taloudellisen edun tavoittelijat onnistuvat pyrkimyksissään
Joachim

#12 Näin sitä pilataan

07.10.2012 23:12

Näin Kemiön tuulivoimalat tulevat näkymään saaristossa
Här ser man hur långt Kimitos vindmöllor kommer att synas

https://sites.google.com/site/nordanaatuulivoimapuistohanke/vindkraftsverks-synlighet-oever-skaergaardshavet
Kimmo Paavola

#13 Ympäristöministeriön suositus

08.10.2012 21:20

Ympäristöministeriöhän suosittelee ettei alle kahden kilometrin päähän asutuksesta tule voimaloita rakentaa meluhaittojen vuoksi. Ymmärtääkseni nämä suunnitellut voimalat tulisivat huomattavasti lähemmäs asutusta, jolloin vaadittaisiin erityisen tarkat tutkimukset ympäristöhaitoista. Onko tällaisia suoritettu?
Pettynyt Kemiöön

#15 Mallia Muoniosta myös saaristoon

09.10.2012 20:46

Veronmaksaja

#16 Re: Ylimitoitetut tukiaiset tuulivoimasta pois

09.10.2012 20:52

#14: Veronmaksaja - Ylimitoitetut tukiaiset tuulivoimasta pois 

 Juuri näin: Tu­ki on oi­keas­taan vain suo­raa tu­lon­siir­toa si­joit­ta­jil­le, ei­kä se pa­ran­na py­sy­väl­lä ta­val­la työl­li­syyt­tä. Kun tu­ki lop­puu, työ­pai­kat ka­toa­vat kuin tuh­ka tuu­leen.

Jos tuu­li­voi­ma­teol­li­suut­ta ha­lu­taan pe­rus­tel­la kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ter­meil­lä, voi­ma­lat on si­joi­tet­ta­va yli puo­len­tois­ta ki­lo­met­rin pää­hän asu­tuk­ses­ta (ku­ten Raa­hen Kop­sas­sa teh­tiin) ja rii­sut­ta­va nii­den yli­mi­toi­te­tut tuet.

Tuu­li­voi­maa kan­nat­ta­vat oli­si­vat var­mas­ti val­mii­ta mak­sa­maan säh­kö­las­kus­saan suu­rem­paa hin­taa tuu­li­voi­ma­säh­kös­tä, kun tie­tä­vät, et­tä se on tuo­tet­tu il­man ve­ro­ra­ho­ja ja et­tä se on ys­tä­väl­lis­tä niin luon­nol­le kuin ih­mi­sil­le­kin.

Jan

#17 Kemiön mafia

10.10.2012 02:18

Kemiön päättäjät ja kunnanjohto ovat järjestelmällisesti pyrkineet vaientamaan tuulivoiman vastustajat.Pienen ydinjoukon häikäilemätön diktatuuri kukoistaa Kemiönsaarella.
Joachim

#18 Nyt 88 kpl tuulimyllyä

10.10.2012 23:02

Nyt suunnitelmissa on jo 88 kpl jättimyllyä
Jan

#19 Ahneudella ei ole loppua

15.10.2012 02:48

Kemiönsaaren luonnontuhoamista suunnitellaan kaikessa hiljaisuudessa.Matalaa profiilia pidetään,onhan nyt kuntavaalien aika.Toivon saarella viihtyvistä asukkaista löytyvän myös normaaliin älyllisen- ja sivistystason omaavia henkilöitä jotka eivät anna nousukas-moukkien tuhota saarta.Nyt 88 myllyä, ensivuonna 188.Ainoa oikea vaihtoehto on 0 myllyä.
tuhkanuppi

#20

15.10.2012 13:05

Tuulivoimalat sopii hyvin sinne.Älkäätte rutisko ihan Kaikesta,höö.
A.G.

#21 Kansallispuisto

15.10.2012 20:48

Kemiönsaaren maiseman ja metsien tuhoutumisen lisäksi suunnitellut tuulipuistot näkyisivät saaristomeren kansallispuistoon.Saaristomeren kansallisllispuistoa on aina pidetty erittäin haavoittuvana myös maisemallisesti.Ei tuulipuistoja lounaissaariston alueelle.
PauliJ

#22 Re: Tuuli tuo kustannuksia /virallista tietoa Ruotsista

16.10.2012 16:41

#4: Kyllä lapset maksaa - Tuuli tuo kustannuksia /virallista tietoa Ruotsista

Jostain kumman syystä tuulivoima on päässyt asemaan, jossa se on itsetarkoitus. Sen todelliset vaikutukset ympäristölle ja taloudelle jäävät tyystin huomioon ottamatta.

Epäilemättä tuulivoimaloiden rakentaminen antaa hyvän lämpimän tunteen siitä, että tekee jotain ympäristölle. Kun on se hyvä tunne, ei tarvitse sitten tehdä mitään merkityksellistä.

 

Ja samaan aikaan maakaasun käyttö vain kasvaa kun tuulivoimalat eivät tuotakaan.. ilmastonmuutos kiittää.

Jan

#23 Teollisuus

16.10.2012 22:37

Kemiönkunnan päättäjät ovat sitä mieltä,että kemiönsaari on muutettava suureksi teollisuusalueeksi jotta siellä olisi hyvä asua myös tulevaisuudessa.Kemiön päättäjät ovat myös vakuuttuneita massiivisten teollisuusalueiden kaunistavan maisemaa ja lisäävän saaristoluonnon kauneutta ja vetovoimaisuutta.
Jan

#24 Pelonilmapiiri

24.10.2012 01:52

Kemiönsaarella on paljon ihmisiä jotka eivät halua tuulipuistoja saarelleen mutta kunnan päättäjien suuntaviivoista eriävät mielipiteet ovat perinteisesti vaimennettu pelonilmapiirillä.Emme voi kuitenkaan antaa Kemiönsaaren/saariston tuhoutua pienen korruptioituneen klikin ahneuden sekä välinpitämättömyyden vuoksi luontoa ja muita asukkaita kohtaan.
Asukas

#25 Järjettömyys

25.10.2012 00:48

Suomen hallituksen tavoitteena on 7 ydinvoimalaa.Tuulivoimalaitteiden toimittajat kituvat konkurssien partaalla. Kemiöön halutaan kaikesta huolimatta pystyttää pikaisesti 88 jättimäistä tuulivoimalaa.Jos nämä hankkeet toteutuvat saavat Kemiönsaaren asukkaat lähitulevaisuudessa purkaa talkoo voimin pystyyn ruostuneet jättimäset metallihirviöt jotka muistuttavat meitä päätöksentekijöiden mittaamattomasta typeryydestä.