Ei saa vähentää koulutuspaikkoja Ylä-Savossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti esityksensä koulutuspaikkojen vähentämiseksi 180 paikalla vuoteen 2016 mennessä. Aloituspaikkojen leikkaukset kohdistuisivat voimakkaasti Ylä-Savon seutualueen nuoriin ja se aiheuttaisi voimakkaita haittavaikutuksia alueen elinkeinoelämälle osaavan työvoiman puutteella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julkisti esityksen ammattiopistojen järjestäjäkohtaisista aloituspaikoista vuosille 2014-2016. Järjestäjäkohtaisesti esitys kohtelee Pohjois-Savossa koulutuksen järjestäjiä epäoikeudenmukaisesti. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
kantaisi ehdotuksessa maankunnan koulutuspaikkojen leikkauksista noin 37,1%, vaikka Ylä-Savon ammattiopiston osuus Pohjois-Savon koulutuspaikoista on n. 15%.

OKM:n esityksen rajut leikkaukset eivät ole Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kohdalla perusteltavissa, koska oppilaitoksen koulutuksen tunnusluvut ovat olleet jatkuvasti maan keskitason yläpuolella ja kaikki opiskelijapaikat ovat olleet täysimääräisesti täynnä. Ylä-Savon ammattiopisto on kantanut yhteiskuntavastuutaan tarjoamalla opiskelupaikkoja omalla kustannuksellaan. 5.12.2012 OKM myönsi Ylä-Savon ammattiopistolle 24 lisäpaikkaa vuodelle 2012. Ministeriö on näin olleen tunnustanut koulutuspaikkatarpeen, jolloin leikkaukset Ylä-Savon ammattiopistolle ovat kummallisia.

Leikkaukset tuntuvat perusteettomilta, koska viimeisimmässä yhteishaussa ensisijaisia hakijoita oli noin 1,2 henkilöä jokaista koulutuspaikkaa kohden. Tämän lisäksi ohjaaviin ja valmentaviin koulutuksiin on jo noin 50 hakijaa. Tällä hetkellä vähintään 130 nuorta ei saa hakemaansa koulutuspaikkaa Ylä-Savon ammattiopistosta, koska tarjolla ei ole riittävästi ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkoja.

OKM:n esitys aiheuttaisi Ylä-Savossa vakavia paineita nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisessa ja esitys johtaisi toteutuessaan myös vakavan osaavan työvoiman saatavuuden heikentymisen Ylä-Savon talousalueella. Esitys uhkaa katkaista seudulla saavutetun elinkeinoelämän positiivisen kehityksen ja tällä tavoin vaarantaa koko seudun elinvoimaisuutta.

Me allekirjoittaneet vaadimme opetus- ja kulttuuriministeriön muokkaavan esitystään siten, että Ylä-Savon ammattiopistoon tulisi kohdentaa
korkeintaan sama leikkaustaso kuin Pohjois-Savon maakuntaan keskimäärin. Adressi on allekirjoitettavissa 16.4 - 21.5.2013. Adressi toimitetaan tulostettuna opetus- ja kulttuuriministeriöön.

 


Mirja Heikkilä-Luiro    Ota yhteyttä adressin tekijään