Ei Suomi-rataa halkomaan Lempäälän Kirkkojärveä

Lempäälän kunnan asukkaina olemme seuranneet kauhunsekaisin tuntein keskustelua Suomi-rata hankkeesta. Hankkeessa suunnitellaan suurnopeusrataa Helsingistä Tampereelle. Rata kulkisi Lempäälän läpi joko tunnelissa, vanhaa raideyhteyttä pitkin tai Kirkkojärven läpi siltaa pitkin. Metsään junaraide halkaisisi suojavyöhykkeineen n. 600m leveän radan.

Lempääläläiset ja heidän oikeutensa unohdetaan hankkeessa. Hankkeen kotisivujen (https://suomirata.fi/) mukaan 27 rakennusta jouduttaisiin purkamaan ratatyömaiden tieltä. Mukana olisi yhdeksän lempääläläisen lapsiperheen kodit. Lempäälän seutu olisi valtakunnallisessa hankkeessa kärsivänä osapuolena.

Suomirata-hanke mainostaa itseään ilmastoystävällisenä ratkaisuna. Lempäälän kohdalla hankkeen sanoma muuttuu ristiriitaiseksi. Raidekapasiteetin lisääminen sinne, jossa sitä jo on, olisi sekä ilmaston kannalta kestävämpää, että järkevämpää; samaa raideyhteyttä voisi hyvällä suunnittelulla käyttää myös paikallisjunat.

Lempäälä on tällä hetkellä vetovoimainen ja mukava asuinpaikka. Meillä kuntalaisilla on mahdollisuus virkistyä luonnossa, käydä Kirkkojärvellä kalastamassa ja uimassa, hiihtää ja pyöräillä metsissä ja rakentaa kestävää tulevaisuutta Tampereen läheisyydessä.

Uudet kaavaillut suurhankkeet (mukaan lukien Puskiaisten moottoritien oikaisu ja järjestelyratapihan siirto)  unohtavat sen, minkä vuoksi Tampereen seutu kasvaa nimenomaan Lempäälän suuntaan. Hankkeita kaavailevat tahot unohtavat sen, mikä tekee erilaisista asuinpaikoista omaleimaisia ja juuri siksi tärkeitä. On hyvä, että Suomessa on vielä tarjolla mahdollisuus asua lähellä harrastuspaikkoja (luontoa) ja on myös hyvä, että tarjolla on sitä haluaville myös kaupunkimaista asumista. Molempia tarvitaan. 

Ei ole perusteltua, että yli 23000 ihmistä kärsii sen seuraksena, että voitaisiin tarjota vähän nopeampi junayhteys Tampereelta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Suomi-rata hankkeen pahin skenaario (Lempäälän kohdalla linjaus 2: silta Kirkkojärven yli) pilaisi kuntalaisilta mahdollisuuden käyttää nykyisiä Kirkkojärven uimarantoja sekä virkistysmetsiä Hakkarin suunnalla. Meluhaitta tiheään asutetun järven rannoilla olisi valtava imagotappio kunnalle ja sen asukkaille.

Hankkeen ehdotuksessa, jossa ratalinjaus kulkisi Lempäälän Kirkkojärven läpi siltaa pitkin valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen reunaa myöten, on myös ristiriidassa hankkeen omien arvojen kanssa. Maisema-alue menettäisi arvokkuutensa  ja Lempäälän sydän halkaistaisiin. Tämä toki olisi mahdollista estää pohtimalla linjausta vielä uudelleen Lempäälän osalta tai tekemällä alueelle myös kaavailtu tunneli järven ali. 

Työssäkäyvät ihmiset voivat yleensä tehokkaasti työskennellä myös junassa. He, joilla voisi olla kiire lentokentälle, ovat yleensä työssäkäyviä. Nykyään voi tehdä hyvin etätöitä samalla kun juna kulkee. Lomalaisilla taas aikataulut eivät ole minuutista kiinni.

Suomi-rata hankkeen idea on etätöiden yleistymisen myötä vanhentunut syntyessään. Jos sen toteutuminen kaikesta vastustuksesta huolimatta koetaan asiasta päättävien keskuudessa menetetyn rahan ja vaivan arvoiseksi, vaadimme Lempäälän kuntalaisina, että raideliikenne Lempäälän kohdalla ohjataan nykyistä rautatieverkkoa laajentaen ja nykyistä linjausta mukaellen. 

Jos taas hankkeen ja Tampereen kaupungin kasvuennusteisiin (väestön kasvu ja talouskasvu) on luottaminen, ilmeisin ratkaisu olisi tunneli Lempäälän ali. Lempäälä tulee kasvamaan yhä tiiviimmin osaksi Tampereen talousaluetta ja olisi lyhytnäköistä rakentaa suurnopeusrata sinne, jossa on jo nyt pulaa tonteista.

Suomi-rata Oy pitää osakaskokouksen 20.10.2022. Siellä osakkaat keskustelevat paitsi linjauksesta myös päätöksentekoaikataulusta. Valtion omistusosuus on 51 prosenttia, joten se on keskeinen päätöksentekijä.

Vastustan hanketta ennen kaikkea sen mahdollisten suurten Lempäälään kohdistuvien haittojen vuoksi.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Petri Vesterinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…