Ei tuulivoimaa Etelä-Kajaaniin!

IMG-20210712-WA0008.jpgEtelä-Kajaanin Kivikankaan alueelle suunnitellaan rakennettavaksi 68 kpl, n. 300 metriä korkeita tuulivoimaloita ABO Windin ja Metsähallituksen toimesta. 

Lisäksi Etelä-Kajaanin Katajamäen alueelle suunnitellaan rakennettavaksi noin 55 kpl, n. 300 metriä korkeita tuulivoimaloita Fortumin toimesta.

Tämän kokoluokan tuulivoimahankkeita ei Suomessa ole ennen toteutettu, eikä niitä saa rakentaa muualla maailmassa sisämaahan. Molemmat alueet (maakuntakaavassa Kivikangas on Maanselänkangas, tv-7 alue) sijaitsevat noin 20 km Kajaanin keskustasta etelään. Alueen laitamilla on satoja kotitalouksia ja vapaa-ajan asuntoja. Alueen luonto on moninaista, on vesistöjä, eri tyyppistä metsää, soita ja erämaata. On monia erilaisia luonnosuojelualueita, Maakunnan kannalta arvokasta kultturiperinnöllistä maisemaa.

Myllyjen rakentamisvaiheessa työvoima ja materiaalit tulevat muualta, kuin Suomesta. Lisäksi pystyttämisen jälkeen huolto- ja valvontatyöt tulevat muista maista. Alueemme saa kärsittäväkseen tuulivoimaloista aiheutuvat moninaiset haitat niin ympäristölle, eläimistölle, kuin alueen asukkaille.

Meillä on tällä alueella hiljaisuutta kuiskiva, upea luonto, joka tarjoaa meille hyvinvointia monin eri tavoin. Meiltä löytyy puhdasvetisiä järviä ja lampia, petoeläimiä ja riistaa sekä henkisesti mittaamattoman arvokasta metsää ja suoaluetta. Syksyllä marjastamme ja saamme voimaa kaikista luonnon antimista, joita alueemme tarjoaa meille. Useassa kotitaloudessa on myös hevosia ja muita kotieläimiä.

Syy, miksi asumme täällä on se, että saamme elää luonnon helmassa ja nauttia rauhasta ja hiljaisuudesta, kuunnella lintujen laulua ja seurata luonnon omia syklejä. Ei liikenteen melua, ei vilkkuvia valoja. Luonnon voima ihmisen kokonaishyvinvoinnille on merkittävä tutkimustenkin mukaan.

Tuulivoimalat aiheuttavat ympärivuorokautista sekä korvin kuultavaa meteliä, että matalataajuista ”bassomelua”, jolla voi olla ennakoimattomia vaikutuksia ihmisten ja eläinten fysiologiaan ja stressitasoihin. Matalataajuinen melu etenee rakenteissa, jonka vuoksi sitä kuulee myös kotien sisällä. Tuulivoimaloiden pitkäaikaisvaikutuksista ei ole millään taholla varmuutta. Mm. Thl:n mukaan tuulivoiman pitkäaikaisvaikutuksia ei ole vielä tutkittu riittävästi ja aihe tarvitsee lisää tutkimusta. Lisäksi kannattaa muistaa, että tuulivoimaloiden vaikutukset moninkertaistuvat, kun tuulivoimala-alueita on useita yhden maakunnan alueella.

Varmaa on, että meille rakas ja arvokas luonto on pysyvästi tuhottu mikäli hanke toteutuu. Lisäksi meille merkitykselliset asiat ovat vaarassa tuhoutua, eritoten kotiemme rauha ja hiljaisuus. Kylämme on kotimme, jota ollaan nyt tuhoamassa. Maata revitään ja räjäytetään myllyjen tieltä, metsää kaadetaan ja alueella asuvat luonnon eläimet pakenevat muualle, osa tutkimustenkin mukaan lopullisesti. Lisäksi tuulivimaloiden tulo alueellemme aiheuttaa kiinteistöjen ja tilojen arvon laskua.

Ihmiset täällä ovat rauhaa rakastavia ja luontoa kunnioittavia. Tämän vuoksi tuulivoimahanke sotii kaikkia arvojamme vastaan. Arvoja, jotka eivät ole ostettavissa rahalla. Hankkeen toteutuessa meille rakas ja arvokas luonto on pysyvästi tuhottu. Lisäksi olemme huolissamme jatkuvan melualtistuksen vaikutuksista alueen ihmisten ja eläinten kokonaishyvinvointiin. Hankkeen myötä liikenne lisääntyy voimakkaasti alueella, joka vaarantaa osaltaan lasten ja aikuisten turvallisen asuinympäristön.

Luonnon kunnioittaminen on yksi ydinarvoistamme ja tämän arvo ohjaa vahvasti tahtoamme vastustaa tuulivoimaloiden rakentamista Etelä-Kajaanin alueelle. Hankkeen myötä meiltä viedään se kaikkein tärkein asia, kotirauha.

ETELÄ-KAJAANIN ASUKKAAT

Alue Kivikangas: Murtomäki, Kiiskinen, Isokangas, Pirkonsuo, Maanselänkangas

_20210712_2201521.JPG

Alue Katajamäki: Piiraala, Hyyrönsuo, Hatulanmäki

_20210712_221244.JPG

 


ETELÄ-KAJAANIN TUULIVOIMAHANKETTA VASTUSTAVAT ETELÄ-KAJAANIN ASUKKAAT    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että ETELÄ-KAJAANIN TUULIVOIMAHANKETTA VASTUSTAVAT ETELÄ-KAJAANIN ASUKKAAT voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…