Ei tuulivoimaa Tervolan Valkiavaaraan

 Ei tuulivoimaa Tervolan Valkiavaaraan

Alueelle on suunnitteilla rakennettavaksi 41 kappaletta n. 300 metriä korkeita tuulivoimaloita. Hankkeen takana on saksalainen sähköyhtiö Energiequelle Oy. Näin massiivinen hanke ilmajohtoineen ja tiestöineen tulee aiheuttamaan sekä rakennusvaiheessa (n. 2 vuotta) että sen jälkeen merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi rakennusvaiheessa alueella liikkumista tullaan rajoittamaan. Suomesta ei löydy tämän kokoluokan tuulivoimapuistoja vai voidaanko tässä puhua jo teollisuusalueesta.

Tuulivoimaloiden hyödyistä ja haitoista on paljon tutkittua tietoa, paljon on vielä tutkimattakin. Jopa energiayhtiöt myöntävät, että niillä on lukuisia negatiivisia ympäristövaikutuksia. Näitä ovat mm. ympäristö-, näkö-, ja äänihaitat. Alueella ja sen vaikutuspiirissä on kymmeniä, jos ei satoja kotitalouksia ja vapaa-ajanasuntoja. Asumme ja viihdymme täällä, koska saamme elää luonnon helmassa ja nauttia rauhasta ja hiljaisuudesta. Kylämme ovat aktiivisia ja luonnonläheisiä yhteisöjä. Alueen luonto on moninaista; eri tyyppistä metsää, soita, vaaroja, vesistöjä… Todella rikasta ja vaihtelevaa luontoa, joka tarjoaa meille hyvinvointia monin eri tavoin. Metsästys- ja marjastusmahdollisuudet ovat meidän itsemme lisäksi tärkeitä myös monille kyliemme ulkopuolisille ihmisille.

Massiivinen tuulivoimaloiden (41 kpl) rakentaminen tuhoaisi pysyvästi ainutlaatuiset kylämme sekä metsästys- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet miltei koskemattomassa luonnossa. Kätkävaaran luontopolun näkymät muuttuisivat myös merkittävästi. Kohteen läheisyydessä on lukuisia pienempiä luonnonsuojelualueita. Lisäksi vaarana on, että Petäjämaan pohjavesialue tuhoutuu. Hankkeesta johtuva kiinteistöjen arvon aleneminen sekä asuinmukavuuden heikentyminen on otettava myös huomioon. Ymmärrämme kyllä, että kunnan ja maanomistajien saama taloudellinen etu on merkittävä. Vielä merkittävämpää kuitenkin tulisi olla se peruuttamaton muutos, minkä hanke aiheuttaa elinympäristöllemme.

Tervola markkinoi itseään myönteisten mahdollisuuksien kuntana. Kenelle se on myönteinen mahdollisuus, jos suunnitteilla oleva tuulivoimahanke toteutuu? Ei ainakaan meille kyläläisille, jotka asumme täällä. Ei myöskään niille lukuisille lomalaisille ja vapaa-ajan asukkaille, jotka ovat saaneet tulla kylillemme rentoutumaan ja nauttimaan luonnonrauhasta. Vireä ja virkeä Tervola – ihmiselle sopiva paikka. Kenelle tämä on sopiva paikka? Otetaanko tässä tilanteessa ollenkaan huomioon meitä asukkaita – ihmisiä, joille näiden kylien tulisi olla sopiva paikka elää, asua ja vaikuttaa? Eikö Tervola enää olekaan ihmiselle sopiva paikka? Vastustamme suunnitteilla olevaa hanketta todella voimakkaasti. On järkyttävää, että ko hanketta edes harkitaan alueelle. Rakastamme rauhaa ja kunnioitamme luontoa, siksi hanke sotii niin vahvasti arvojamme vastaan.

 Me allekirjoittaneet vetoamme Tervolan kunnan päättäjiin, että Valkiavaaran tuulivoima-aluetta ei kaavoiteta eikä rakenneta.


Tanja Uokkola ja Tarja Volotinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tanja Uokkola ja Tarja Volotinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö Suomen erota EU:sta?