Ei tuulivoimaa Tervolan Valkiavaaraan

Valkiavaara.jpeg Ei tuulivoimaa Tervolan Valkiavaaraan

Alueelle on suunnitteilla rakennettavaksi 41 kappaletta n. 300 metriä korkeita tuulivoimaloita. Hankkeen takana on saksalainen sähköyhtiö Energiequelle Oy. Näin massiivinen hanke ilmajohtoineen ja tiestöineen tulee aiheuttamaan sekä rakennusvaiheessa (n. 2 vuotta) että sen jälkeen merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi rakennusvaiheessa alueella liikkumista tullaan rajoittamaan. Suomesta ei löydy tämän kokoluokan tuulivoimapuistoja vai voidaanko tässä puhua jo teollisuusalueesta.

Tuulivoimaloiden hyödyistä ja haitoista on paljon tutkittua tietoa, paljon on vielä tutkimattakin. Jopa energiayhtiöt myöntävät, että niillä on lukuisia negatiivisia ympäristövaikutuksia. Näitä ovat mm. ympäristö-, näkö-, ja äänihaitat. Alueella ja sen vaikutuspiirissä on kymmeniä, jos ei satoja kotitalouksia ja vapaa-ajanasuntoja. Asumme ja viihdymme täällä, koska saamme elää luonnon helmassa ja nauttia rauhasta ja hiljaisuudesta. Kylämme ovat aktiivisia ja luonnonläheisiä yhteisöjä. Alueen luonto on moninaista; eri tyyppistä metsää, soita, vaaroja, vesistöjä… Todella rikasta ja vaihtelevaa luontoa, joka tarjoaa meille hyvinvointia monin eri tavoin. Metsästys- ja marjastusmahdollisuudet ovat meidän itsemme lisäksi tärkeitä myös monille kyliemme ulkopuolisille ihmisille.

Massiivinen tuulivoimaloiden (41 kpl) rakentaminen tuhoaisi pysyvästi ainutlaatuiset kylämme sekä metsästys- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet miltei koskemattomassa luonnossa. Kätkävaaran luontopolun näkymät muuttuisivat myös merkittävästi. Kohteen läheisyydessä on lukuisia pienempiä luonnonsuojelualueita. Lisäksi vaarana on, että Petäjämaan pohjavesialue tuhoutuu. Hankkeesta johtuva kiinteistöjen arvon aleneminen sekä asuinmukavuuden heikentyminen on otettava myös huomioon. Ymmärrämme kyllä, että kunnan ja maanomistajien saama taloudellinen etu on merkittävä. Vielä merkittävämpää kuitenkin tulisi olla se peruuttamaton muutos, minkä hanke aiheuttaa elinympäristöllemme.

Tervola markkinoi itseään myönteisten mahdollisuuksien kuntana. Kenelle se on myönteinen mahdollisuus, jos suunnitteilla oleva tuulivoimahanke toteutuu? Ei ainakaan meille kyläläisille, jotka asumme täällä. Ei myöskään niille lukuisille lomalaisille ja vapaa-ajan asukkaille, jotka ovat saaneet tulla kylillemme rentoutumaan ja nauttimaan luonnonrauhasta. Vireä ja virkeä Tervola – ihmiselle sopiva paikka. Kenelle tämä on sopiva paikka? Otetaanko tässä tilanteessa ollenkaan huomioon meitä asukkaita – ihmisiä, joille näiden kylien tulisi olla sopiva paikka elää, asua ja vaikuttaa? Eikö Tervola enää olekaan ihmiselle sopiva paikka? Vastustamme suunnitteilla olevaa hanketta todella voimakkaasti. On järkyttävää, että ko hanketta edes harkitaan alueelle. Rakastamme rauhaa ja kunnioitamme luontoa, siksi hanke sotii niin vahvasti arvojamme vastaan.

Me allekirjoittaneet vetoamme Tervolan kunnan päättäjiin, että Valkiavaaran tuulivoima-aluetta ei kaavoiteta eikä rakenneta.

 

5.12.2020

Kiitos kaikille allekirjoittaneille! Olemme saanut tueksemme 469 allekirjoitusta, joista 426 on sähköisesti ja 43 perinteisesti kirjoitettu paperille. Matka jatkuu edelleen allekirjoituksia keräten. Maanomistajat ja Energiquelle eivät ole vielä hankesuunnitelmaa esitelleet Tervolan kunnalle, joten olemme alkumetreillä.

 

10.12.2020 Tervolan kunnanvaltuusto kokoontuu ja käsittelyssä on kuntalaisaloite suojaetäisyyksistä tuulivoimaloihin. https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/16867

Ennen kunnanvaltuuston kokousta otamme välitulosteen kertyneistä äänistä ja annamme adressin kunnanvaltuuston puheenjohtajalle. Haluamme tuoda kantamme esille tuulivoimaa koskevissa päätöksissä.

 

Vastustamme tuulivoimarakentamista Valkiavaaraan ja Tervolaan, ja se sotii arvojamme vastaan. Mutta jos tuulivoimaa suunnitellaan nyt ja tulevaisuudessa, se tarvii sääntelyä ja parempia lakeja. Kuntalaisaloite suojaetäisyyksistä koskettaa kaikkia tervolalaisia, mökkiläisiä ja retkeilijöitä. Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 754 tuulivoimalaa ja hankelistoilla on tänä vuonna yli 3400 voimalaa. Ja määrä kasvaa koko ajan. Valkiavaaran hanke ei ole ensimmäinen Tervolassa, ei toinen, eikä todennäköisesti viimeinen.

 

Jokainen allekirjoitus on tärkeä

 

 


Tanja Uokkola ja Tarja Volotinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tanja Uokkola ja Tarja Volotinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…