Ei uhrata kehitysvammaisia YK-sopimuksen ratifioinnin vuoksi

Vetoomus lainsäätäjälle

Kannanotto hallituksen esitysluonnoksesta STM029:00/2015 laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta  

 

 

Me allekirjoittaneet emme hyväksy kehitysvammalakiin esitettyjä pakkokeinoja, itsemääräämisoikeuden rajoituksia, joita on perusteltu väliaikaisratkaisuna jotta Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ratifiointi voitaisiin tehdä.  

Emme hyväksy, että yhden ihmisryhmän, kehitysvammaisten, edes väliaikaiseksi tarkoitettua ihmisoikeuksien uhraamista hyväksikäytettäisiin kansainvälisen sopimustavoitteen välikappaleena.    

1) Kehitysvammaisuus ei sinänsä aiheuta tarvetta pakkokeinojen käyttöön, mielenteveyslain soveltaminen riittää  

Kehitysvammalain §42 voidaan kumota. Kehitysvammaisuus ei ole sairaus. Jos kehitysvammaisella henkilöllä on psyykkisiä ongelmia, sairauksia, ja tarvitaan rajoitustoimenpiteitä, voidaan käyttää mielenterveyslain sallimia rajoitustoimenpiteitä.   

2) Kehitysvammaiset pitää asettaa terveydenhuollon kannalta tasa-arvoiseen asemaan muiden ihmisten ja siten myös muiden vammaisten kanssa

Kehitysvammalain § 2:n erityishuoltoon kuuluvien palveluiden luettelosta pitää poistaa terveydenhuolto  

3) Kehitysvammaisten ihmisten tahdonvastaista erityishuoltoa eli pakkohoitoa koskevat § 32-33 pitää kumota. Mielenterveyslaissa olevaa vastaavaa pykälää voidaan käyttää myös kehitysvammaisten ihmisten tapauksessa.   

4) Lakkautettavien kehitysvammalaitosten hoitokäytäntöihin kuuluneita pakkokeinoja ja ylilääkitystä ei saa juurruttaa avohuoltoon, jolloin niillä paikattaisiin henkilökunnan vajetta, ammattitaidon puutetta ja vanhentuneita työtapoja.   Kehitysvammalaki pitää vanhentuneena segregoivana erityislakina pikimmiten purkaa ja yhdistää vammaispalvelulakiin yhteiseksi vammaislaiksi. Pakkokeinojen lisääminen nykyiseen kehitysvammalakiin sementoisi kehitysvammalain taas erillislakina  vuosikymmeniksi. Kiire ja väliaikaisuus ei ole hyväksyttävä lainsäädäntöperuste.  

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja tuettu päätöksenteko tulisi olla myös kehitysvammaisten osalta uuden vammaislain säätämisperuste, ei pakkokeinojen lisääminen.    

 

Pirkko Leskinen, omainen, Sipoo   leskinen.pirkko(at)gmail.com

Juha Kovanen, omainen, Vantaa   juha.t.kovanen(at)netti.fi 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Juha Kovanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko maahanmuuttajien vastaanottamista ja tukemista verovaroin tiukentaa?