Ei vastaanottokeskusta Kivistöön!

Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminnasta vastaaville

 

Pyyntö

Kivistön alueelle ollaan avaamassa nuorille turvapaikanhakijoille tuetun asumisen yksikköä (jatkossa vastaanottokeskus). Me, alueen asukkaat, olemme huolissamme tämän yksikön avaamisesta monestakin eri syystä ja pyydämme täten Vantaan Kaupunkia ja muita tässä asiassa olevia viranomaisia (Poliisi, Maahanmuuttovirasto) käsittelemään asiaa uudelleen alla mainittuja seikkoja huomioonottaen, tarkoituksena perua aikeet perustaa kyseinen vastaanottoyksikkö Kivistöön.

 

Poliisiasemien etäisyys

Kivistön suunniteltu vastaanottokeskus sijaitsee päiväkotien ja koulujen lähellä. Sen vierellä kulkevat pienet lapset ja nuoret, ketkä joutuvat kulkemaan yksin kouluun tai koulusta. Monella ei ole vanhempia kotona, kun he päivällä saapuvat kotiinsa.

  • Pasilan poliisiasema sijaitsee 17 km:n päässä ja ajomatkaa on 18 minuuttia, mikäli liikenne on sujuvaa.
  • Vantaan poliisiasemalta on Kivistöön matkaa 15 km ja 16-17 minuuttia.
  • Espoon poliisiasemalta on Kivistöön matkaa vähintään 22 km ja 22-26 minuuttia.

Koska vastaanottokeskuksia suljetaan kunnissa, joissa poliisiasemaa ei ole, miksi Kivistöön, näin etäälle poliisiasemista, harkitaan kuitenkin perustettavaksi vastaanottokeskusta? Perustettavan keskuksen läheisyydessä sijaitsee useampi päiväkoti ja koulu!

 

Keskuksen hoitaa uusi yritys

Keskusta hoitava yritys on vasta perustettu ja vain tämän asian hoitamista varten. Omistajilla ei ole kokemusta tämänkaltaisen keskuksen hoidosta, eikä heillä ole asiallisesti valmistautunutta henkilökuntaa. He ovat tällä hetkellä rekrytoimassa ja haluavat kouluttaa uuden henkilökuntaansa uusiin tehtäviin. Tämä viittaa siihen, ettei kenelläkään tulevassa vastaanottokeskuksessa ole kokemusta tämänkaltaisen keskuksen pystyttämisestä tai harjoittamisesta. Ymmärrämme, että vastaanottokeskustoiminta on koko maan ja Euroopankin tasolla uusi ja räjähdysmäisessä kasvussa, mutta Kivistö ei ole valmis toimimaan Maahanmuuttoviraston testikohteena.

Yrityksen toimitusjohtaja kertoi julkisuudessa seuraavasti:

– Henkilökunta pitää perehdyttää, sillä kellään ei ole valmiiksi kokemusta tällaisesta työstä, Christensen huomauttaa.
Lähde: http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/340232-nuorille-turvapaikanhakijoille-tuetun-asumisen-yksikko-kivistoon

On erittäin huolestuttavaa, että tällaista yhteiskunnallisesti erittäin haastavaa tehtävää tultaisiin antamaan täysin kokemattoman yrityksen hoidettavaksi!

 

Tiedottamisen täysi puute

KAIKKI VIRANOMAISET ovat unohtaneet kertoa alueen asukkaille suunnitelmistaan. Tieto tästä levisi aluksi sattumalta löydetyn työhakemuksen pohjalta. Myöhemmin asiasta ilmestyi artikkeli Internetiin, mutta tämä ei voi olla ensisijainen, eikä hyväksyttävä tiedottamismuoto. Tiedottavan tahon tulee varmistaa, että asianomaiset ovat varmasti vastaanottaneet tiedoksiannon.

Vastaanottokeskuksen perustaminen vaikuttaa alueen arkielämään, halutaan sitä myöntää, tai ei. Alueen asukkailla on oltava mahdollisuus vaikuttaa alueensa tapahtumiin – ja hyvissä ajoin.

 

Lapsen oikeudet

Alla lainauksia kansainvälisistä lasten oikeuksista.

Lähde: http://www.ihmisoikeudet.net/uploads/materiaali/YK_Yleissopimus%20lapsen%20oikeuksista.pdf

tai: https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/

Ja lakiteksti:

Yleissopimus lapsen oikeuksista
34 artikla
Sopimusvaltiot sitoutuvat suojelemaan lasta kaikilta seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta. Tässä tarkoituksessa sopimusvaltiot ryhtyvät erityisesti kaikkiin tarkoituksenmukaisiin kansallisiin sekä kahden- ja monenvälisiin toimenpiteisiin estääkseen:
a) lapsen houkuttelemisen tai pakottamisen osallistumaan laittomiin seksuaalisiin tekoihin;
b) lasten hyväksikäytön prostituutiossa tai muussa laittomassa seksuaalisen toiminnan harjoittamisessa;
c) lasten hyväksikäytön pornografisissa esityksissä tai aineistoissa.
36 artikla
Sopimusvaltiot suojelevat lasta kaikilta muilta hänen hyvinvointiaan jollain tavoin uhkaavilta hyväksikäytön muodoilta.

Viime aikojen tapahtumat ovat osoittaneet, että nuoria uhkaavat TODELLISET ja LISÄÄNTYVÄT vaarat vastaanottokeskusten läheisyyksissä. Viranomaiset ovat joutuneet myöntämään tämän sanoillaan ja teoillaan.

Poliisin tiedotteen mukaan:

Poliisipartiot käyvät vastaanottokeskuksissa hälytystehtävissä useita kertoja viikossa.
Lähde: https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/helsingin_kokonaisuusturvallisuustilanne_42010

Muita lähteitä:
Yle on ollut yhteydessä moneen poliisilähteeseen. Useat poliisit ovat sanoneet olevansa huolissaan naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä, mutta he eivät ole halunneet puhua asiasta julkisesti.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen vahvisti tänään Ylelle, että vastaanottokeskuksissa ja niiden läheisyydessä poliisin tehtävät ovat lisääntyneet.

– Tehtävämäärissä on nähtävissä selvä piikki. Vastaanottokeskuksissa ja niiden liepeillä on ollut häiriöitä, tappelunujakoita, varkauksia, mutta myös epäasiallista kohtelua naisia kohtaan kuten häirintää, huutelua ja jopa käsiksi käymistä, poliisiylijohtaja kertoo Ylelle.
Lähde: http://yle.fi/uutiset/poliisi_huolissaan_turvapaikanhakijoiden_harjoittamasta_seksuaalisesta_hairinnasta/8479126

Vastaanottokeskuksia suljetaan, koska niitä pidetään vaarallisina paikkoina. Poliisin resursseja hälytetään päivittäin vastaanottokeskuksiin suorittamaan erinäisiä turvaa edistäviä tehtäviä. Perustamalla Kivistöön vastaanottokeskuksen viimeaikaisten tapahtumien valossa ja tietäen, että alueella liikkuu paljon lapsia ja nuoria yksin, tarkoittaa se sitä, että heitä ei suojella lain edellyttämällä tavalla. Lain huomiotta jättäminen on rikos, johon Kivistöläiset eivät aio osallistua.

 

Suomen perustuslaki

Suomen peruslaki takaa jokaiselle oikeuden turvallisuuteen.

Suomen perustuslaki 2 luku  
Perusoikeudet
7 §
Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
22 §
Perusoikeuksien turvaaminen
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Myös Kivistö, sen naiset ja lapset, kuuluvat Suomen perustuslain piiriin. Pyydämme ei paitsi noudattamaan lakia, myös kunnioittamaan lakia ja ymmärtämään, miksi laki on. Olkoot Suomen tai EU päättäjien agenda mikä tahansa, kyse on lapsista ja naisista, sekä heidän oikeuksistaan turvalliseen ympäristöön! Ympäristöön, jonka me olemme perheillemme ja jälkikasvullemme valinneet ja heidän oikeuksiaan vaalineet.

Suomi on täynnä paikkoja, joissa vastaanottokeskustoimintaa voi harjoittaa. Kivistö ei ole yksi niistä.

Lasten, nuorten ja naisten oikeuksia kunnioittaen,

Kivistön asukkaat  


Huolestuneet Kivistöläiset    Ota yhteyttä adressin tekijään