Ei terveydenhuollon ammattilaisten tietoja Internettiin!

ME ALLEKIRJOITTANEET VASTUSTAMME TIETOSUOJAN NIMISSÄ HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄÄ LAKIESITYSTÄ! KS. YST TEKSTI ALLA:

Terveydenhuollon henkilöstö on huolestunut hallituksen torstaina hyväksymästä lakiesityksestä, jonka mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä julkaistaan vapaasti selattava rekisteri Internetissä. Asiasta on tehty selvityspyyntö tietosuojavaltuutetulle.

Maksuttoman, Internetissä toimivan palvelun on tarkoitus sisältää tiedot kaikista terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen saaneista henkilöistä. Hallitus hyväksyi torstaina asiaa koskevan lainmuutoksen.

Rekisteristä selviää terveydenhuollon ammattihenkilön nimen ja rekisteröintinumeron lisäksi tämän syntymävuosi ja ammattipätevyys, maininnat mahdollisista erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärioikeuksista sekä tiedot ammattipätevyyden rajoituksista.

Hallitus perustelee ehdotustaan sillä, että julkisen tietopalvelun avulla kansalaisen on nykyistä helpompi varmistua ennen hoitoa siitä, että terveyspalvelun tarjoaja todella on viranomaisen valvoma, koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilö.