Ei rasvaverolle

Allekirjoittamalla tämän adressin sanot ei rasvaverolle. - Genom att skriva på denna adress säger du nej till fettskatt.
* * *
Helsingin Sanomissa kirjoitettiin rasvaverosta 12.3.2010 näin: "Suomalaisten ravitsemuksesta ja terveydestä huolehtiva Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) on asettumassa kannattamaan rasvaveron käyttöönottoa. Ministeriöille lähettämässään kirjelmässä VRN tarjoaa asiantuntijoitaan hallituksen käyttöön asian selvittämiseksi. Veron tulisi VRN:n mukaan ohjata välttämään tyydyttyneitä rasvoja ja niin sanottuja transrasvoja."

Tutkimustulokset näyttävät kuitenkin etteivät tyydyttyneitä rasvoja voi yhdistää esimerkiksi sepelvaltimotauteihin (lähde).