Maiden myynti ulkomaalaisille on lopetettava!

Suomessa on lainsäädännöllä lopetettava tonttien ja kiinteistöjen myynti niille maille, joissa lainsäädäntö kieltää ulkomaalaisten tonttiostot.

Suomalaiset eivät saa ostaa mm. Venäjältä kiinteistöjä ja maata, joten olisi suotavaa etteivät hekään saisi ostaa täältä. Päättäjät pitävät rahasta ja etenkin Venäjällä sitä on. Kuntaisät haluavat rahaa ja tonttikauppojen muodossa sitä saa. Pala palalta Suomi myydään (ensin kesämökkitonttien, sitten teollisuustonttien muodossa) ja tällä hetkellä sitä ei estä mikään. Muuttotappiokunnissa ihmiset haluavat myydä omaisuutensa ja lähteä paremmille työapajille, kunnanisät haluavat eri verojen muodossa rahaa.

Hiljattain on käynyt ilmi strategisesti tärkeiden kohteiden välittömään läheisyyteen pystytetyistä rakennuksista joiden sisältö, omistajat sekä käyttötarkoitus on hämärän peitossa..

Koko tonttiostoasian kehitys on erittäin epätoivottavaa ja johtaisi ennen pitkää maamme turvallisuutta koskeviin ongelmiin. Pahimmassa mahdollisessa skenaariossa vieras valta voi vaatia maa-alat itselleen tai kokea tarvetta "suojella kansalaisiaan ja yrityksiään" joko poliittisin tai aseellisin keinoin.

Tämän adressin allekirjoittaneet vaativat, että Suomen lainsäädäntöön tehdään välittömästi muutos, jossa rajoitetaan ulkomaalaisten yksityishenkilöiden, ryhmien ja yrityksien mahdollisuuksia ostaa kiinteistöjä ja tontteja, olivat ne sitten loma- tai teollisuustontteja.

Valtiolla tulisi olla tarkka tietämys siitä, mihin käyttöön ulkomaalaisten ostamat kohteet on hankittu ja sen tulisi pidättää oikeus tarkastaa tontit ja niihin liittyvät rakennukset tasaisin väliajoin.

Strategisten kohteiden ympärille tulisi järjestää suojavyöhyke sen mukaan, kuinka tärkeä kohde on.

Uusien kansalaisten tonttiostoja tulisi rajoittaa niin, että aikaa kansalaiseksi hyväksymisestä on kulunut enemmän kuin vuosi ja että asuminen Suomessa on pysyvää.


Tämä koskisi ainoastaan niitä maita, joiden lainsäädäntö kieltää vastaavasti ulkomaalaisten kiinteistö- ja tonttiostokset. Tonttien vuokraamista tai vuokratonteille rakentamista emme halua estää, sillä se tuo rahaa Suomelle.


Koska allekirjoituksia on oltava useita kymmeniä tuhansia, että päättäjät edes vaivaantuvat lotkauttamaan korvaansa, tulostan nimilistan ja toimitan sen Timo Soinille (joka toivottavasti vielä kiinnostuu asiasta myöhemminkin), jos 10000 allekirjoituksen raja menee rikki.

"Ja lopuksi yleensä ja erikseen: varjele noita Suomen herroja, etteivät ne toista kertaa löisi päätänsä Karjalan mäntyyn." (Väinö Linna - Tuntematon Sotilas)

Huolestunut suomalainen    Ota yhteyttä adressin tekijään