Tammisaaren synnytysosasto säilytettävä - Bevara Ekenäs BB!

Länsi-Uudenmaan sairaalan synnytysosasto Tammisaaressa kuuluu maamme esimerkillisimpiin synnytysosastoihin yksilöllisen synnytyskulttuurin edistäjänä ja edelläkävijänä. Tammisaaren synnytysosastolle on myös myönnetty Suomessa ensimmäisenä Maailman terveysjärjestön WHO:n vauvamyönteisyyssertifikaatti. Tunnustus perustuu WHO:n ja Unicefin alla toimivaan Baby Friendly Initiative -ohjelmaan, jossa keskeisenä pidetään mm. imetyksen suojelemista, tukemista ja edistämistä.

HUSin hallitus sai 1.11.2004 käsiteltäväkseen selvityksen, jossa HAUS-kehittämiskeskus ehdottaa ratkaisuksi Länsi-Uudenmaan sairaalan Tammisaaren synnytysosaston lopettamista, lastenosaston sulkemista sekä näiden toimintojen siirtämistä Lohjan yksikköön. Naistentautien osasto ja äitiyspoliklinikka jäisivät jäljelle pienimuotoisina. Sairaalaosaston lopettamisaietta on perusteltu kustannussyillä.

Sairaanhoitoalueiden välisissä järjestelyissä nykyisellään on etuna myös ruotsinkielisen palvelun kattava saatavuus. Osasto on täysin kaksikielinen. Läntisen Uudenmaan ruotsinkielisen väestön pelko ruotsinkielisten palvelujen saatavuudesta on aiheellinen, mikäli synnytyksiä keskitetään jatkossa mm. Lohjalle. Tammisaaren synnyttäjistä arviolta puolet on ruotsinkielisiä. Lohjan väestöstä vain noin viisi prosenttia on ruotsinkielisiä, joten sujuvasti ruotsin kieltä taitavan henkilökunnan saaminen ei ole samalla tavalla taattu kuin Tammisaaressa.

Me allekirjoittaneet vastustamme jyrkästi Tammisaaren synnytysosaston lakkauttamista!

Vetoomus tullaan luovuttamaan HUS:in johdolle.


---


Västra Nylands sjukhus förlossningsavdelning (BB) i Ekenäs är en av Finlands mest föredömliga förlossningsavdelningar, en föregångare och främjare av en personlig förlossningskultur. Som första BB i Finland har Ekenäs BB kvalificerat sig som ett babyvänligt sjukhus enligt Världshälsoorganisationens (WHO) och Unicefs Baby Friendly Hospital Initiative-program som bl.a. framhåller betydelsen av att bevara, stöda och främja amningen.

HNS styrelse fick 1.11.2004 att behandla en utredning där utvecklingscentralen HAUS föreslår att Västra Nylands sjukhus förlossningsavdelning i Ekenäs skulle dras in, barnavdelningen i samma sjukhus stängas och att dessa funktioner flyttas till enheten i Lojo. En gynekologisk avdelning och mödrapoliklinik skulle bevaras med verksamhet i liten skala. Sjukhusavdelningens stängning har motiverats med kostnadsskäl.

En fördel med nuvarande organisation i sjukvårdsområden är att utbudet av svenskspråkig service är god. Avdelningen i Ekenäs är fullt tvåspråkig. Den svenskspråkiga befolkningen i västra Nyland har en befogad oro för hur det ska gå med den svenskspråkiga servicen ifall förlossningarna i fortsättningen centraliseras bl.a. till Lojo. Ungefär hälften av föderskorna i Ekenäs är svenskspråkiga. Endast ca 5 procent av befolkning i Lojo är svenskspråkig så tillgången på personal som kan flytande svenska kan inte garanteras i Lojo på samma sätt som i Ekenäs.

Vi undertecknade motsätter oss skarpt en stängning av förlossningsavdelningen i Ekenäs!

Adressen kommer att överräckas till HNS-ledningen.