Eläinrääkkäyksen lopettaminen viihteen nimissä

Nelosen esittämässä Suomen pelkokertoimessa on rikottu useita eläinsuojelulain kohtia ja eläimiä kohdellaan ohjelmassa eettisesti erittäin arveluttavasti. Eläimiä käytetään pelottelutarkoituksiin, ja niiden kohtelu on ala-arvoista. Suomen eläinsuojelulaki on kierretty kuvaamalla ohjelma maassa, jossa toiminta ei ole laitonta, joten tuomioita eläinrääkkäyksestä ei voida antaa. Ohjelma antaa myös kyseenalaisen kuvan eläinten tai elämän arvosta. Se, että ihminen ei koe jotakin eläintä suloiseksi tai ihminen ei kykene kommunikoimaan eläimen kanssa, ei oikeuta ihmistä aiheuttamaan eläimelle tarpeetonta stressiä tai tuskaa. Monet ihmiset pelkäävät esimerkiksi koiria tai kissoja, mutta on silti laitonta ja yleisesti ottaen tuomittavaa, jos kissa- tai koirapelkoinen ihminen rääkkää kissaa/koiraa.

Toivottavaa olisi, ettei eläimiä käytettäisi viihteen välineenä. Jos eläimiä kuitenkin käytetään, niin vähintäänkin tulisi huolehtia niiden asiallisesta hoidosta ja kohtelusta.

Ohjelmasta vastaavat tahot ovat vastanneet joihinkin saamiinsa palautteisiin koskien eläinsuojeluasioita. Vastauksissa on korostettu sitä, että tarkoituksena on ollut tehdä koko perheen viihdeohjelma. Mitä lapset ja nuoret oppivat ohjelmasta, jossa eläimiä kidutetaan ja tapetaan ihmisten huvin vuoksi? Kokonaisuudessaan eläinten hyväksikäyttö ohjelmassa on jatkuvasti läsnä, ja viesti on selvä: jos en pidä jostakin, sillä ei ole arvoa.
Tässä muutamia esimerkkejä siitä, mitä eläinsuojelulain kohtia ohjelmassa on rikottu ja miten:

”3 §
Yleiset periaatteet
Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.”


Ohjelmassa on mm. kaadettu rottia ihmisen päälle niin, että ihminen on huitonut rottia päältään. Tämä on aiheuttanut eläimille kipua turhaan. Eräässä jaksossa laitettiin samaan, pieneen tilaan useita eläimiä, jotka olivat useampaa eri lajia. Osa eläimistä oli saaliseläimiä, osa saalistajia. Osa eläimistä vahingoittui toisen lajin vuoksi. Vaihtolämpöisiä käärmeitä on pidetty kylmässä vedessä, mikä aiheuttaa vaihtolämpöiselle eläimelle kärsimystä.

”6 §
Eläinten kohtelu
Eläimen liiallinen rasittaminen ja kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja kouluttaminen sekä liian kovakourainen käsittely on kielletty. Eläimen sitominen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty. Eläimen on annettava levätä kunnolla ja lisäksi sen on saatava liikkua.”


Ohjelmassa on sidottu vuohi niin, ettei se pääse lainkaan liikkumaan. Myös hevosta kohdeltiin kuvauksissa tarpeettoman kovakouraisesti.

”19 §
Eläinten pitäminen näytteillä ja käyttäminen esityksissä
Eläimen näytteillä pitämisestä taikka käyttämisestä valo- tai elokuvauksessa tai muussa esityksessä ei saa aiheutua eläimelle kipua tai tuskaa.”


Eläimille on aiheutettu stressiä ja fyysisiä vammoja (eli kipua ja tuskaa) ohjelman kuvausten aikana, kuten monissa esimerkeissä on mainittu.

”32 §
Eläinten lopettaminen
Eläimen lopettaminen on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti.”


Esimerkiksi suurikokoisen hämähäkin elävältä syöminen ei täytä eläinsuojelulain kriteerejä nopeasta ja kivuttomasta lopetuksesta, sillä eläin ei kuole heti.