Eläintenpitokieltorekisteri julkiseksi kasvattajille

Vaadimme Oikeusrekisterikeskusta luovuttamaan tiedot eläintenpitorekisteristä Suomen Kennelliittoon kuuluville, kennelnimen omaaville koiran kasvattajille.

Mielestämme eläintenpitokieltoa ei noudateta saatika valvota tarpeeksi tehokkaasti ja tällä keinolla kasvattajat voisivat omalta osaltaan ennaltaehkäistä pentujen joutumista vääriin käsiin.

Kasvattajilla pitäisi olla oikeus saada ostajan henkilötunnuksen avulla tieto myös päättyneistä eläintenpitokielloista ja muista mahdollisista eläinsuojelu rikkomuksista.

Samantyylistä käytäntöä noudatetaan onnistuneesti esimerkiksi myös asunnonvälityksessä, vuokranantaja voi tarkistaa vuokralaisen luottotiedot ennen asunnon luovutusta.

Tietoa eläintenpitokieltorekisteristä:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/elainsuojelun+valvonta/elaintenpitokieltorekisteri