Palomiesten eläkeikää on laskettava

Suomalaisten palomiesten eläkeikä on maailmanennätysluokkaa. Aikaisemmin palomiesten eläkeikä oli 55 vuotta. Kunnallista eläkeikäjärjestelmää on uudistettu voimakkaasti 1980-luvulta alkaen, minkä seurauksena kuntasektorilta poistui niin sanottu ammatillinen eläkeikä. Uudistuksen jälkeen palomiesten eläkeikä on noussut portaittain 55 vuodesta 63–68 ikävuoteen.

Nyt ongelma on tunnustettu myös valtiovallan taholta ja asia on kirjattu keväällä laadittuuun hallitusohjelmaan. Siellä hallitus lupaa varsin selväsanaisesti, että asiaa käsitellään tulevan hallituskauden aikana.

Adressi luovutetaan kunnallisesta eläkelainsäädännöstä vastaavalle ministeri Mari Kiviniemelle syksyn aikana.


Suomen Palomiesliitto SPAL ry    Ota yhteyttä adressin tekijään