Emme hyväksy kohtuuttomia käyttömaksuja Riihimäen Uimaseuralle

Vastustamme Riihimäen Uimaseuralle suunniteltuja kohtuuttomia käyttömaksuja 1.9.2014 alkaen.
Emme voi hyväksyä että lasten ja nuorten harrastamisen kustannuksella paikataan kaupungin huonoa taloudenhoitoa.

KUVAJAOS:11.6.2014 58 pykälässä jossa esitetään käyttömaksujen muutoksia ollaan sälyttämässä urheiluseuroille ja etenkin Riihimäen Uimaseuralle ja sen harrastajille kaupungin korottamina käyttömaksuina kohtuuttoman suuret kokonaiskustannukset. Nyt tehty esitys tulee Riihimäen Uimaseuralle täytenä yllätyksenä vailla ennakkovaroitusta ja ilman asian huolellista valmistelua yhteistyössä. Katsommekin, että kaupungin työryhmän valmistelema käyttömaksujen korotus täyttää huonon hallinnon tunnuspiirteet ja on todella kaukana tasapuolisuuden ja kohtuullisuuden periaatteesta.

RiUS on maksanut tähän asti allas- ja tilavuokraa kaupungille noin 5.000 euroa vuodessa.

Syksylle 2014 (syyskuu-joulukuu) KUVAjaos esittää seuroille kokonaisuudessaan 50.000 euron korotusta tilavuokriin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Riihimäkeläisissä seuroissa on yhteensä noin 9000 jäsentä, joista Riihimäen Uimaseurassa on noin 10% eli reilut 900 jäsentä.

Syksyä koskevassa ehdotuksessa RiUS:lle kohdistetaan laskelmiemme mukaan 21.560 €  eli yli 40 % ko. korotustarpeesta. Onko kohtuullista, että yksi seura on näin kohtuuttoman maksutaakan kantaja?

RiUS osuus on laskettu seuraavasti: Lisenssimaksu 1.9 – 31.12.2014, 20 euroa x 800 henkilöä = 16.000 euroa, seuran käyttämät salit, joista maksut 4960 euroa ja varastot 600 euroa. RiUS maksaisi tämän esityksen mukaan yhdestä syyskauden kuukaudesta allas- ja tilavuokraa enemmän kuin seura on tähän asti maksanut koko vuodesta.

Vuoden 2015 osalta tilaisuudessa esitettiin RiUS:n vuosikustannuksia allasvuokrien osalta nostettavaksi yli (20) kaksikymmenkertaiseksi nykytason 5.000 eurosta n. 117.000 euroon. Tämä tarkoittaa, että meidän tulisi tehdä vuosittain 40% ylijämää, jotta pystyisimme rahoittamaan kaupungin kassaa.

Nyt kun on tiukat ajat ja kaupungin taloudessa on todella suuria haasteita, RiUS ymmärtää täysin, että seuratkin joutuvat mukaan kaupungin kustannustalkoisiin. Voittoa tavoittelematon, nykymuodossaan juuri ja juuri toimintansa rahoittamaan kykenevä Uimaseura ei ehdotettua korotusta kestä. Ei, vaikka paloa ja halua uintiurheilun ja positiiviseen liikunnan edistämiseen olisi kuinka paljon. Korotusesitykset ovat kokoluokassaan aivan absurdeja eikä RiUS selviä näistä korotuksista mitenkään.

Huomionarvoista on, että Uimahallin käyttökustannukset ovat joka tapauksessa aivan samat, onpa siellä Uimaseuraa tai ei.  Uimahalli ja Maauimala eivät ole auki vain RiUS:ia varten vaan myös kuntalaisia varten ja Uimahallin henkilökunta on pääosin paikalla muita kuntalaisia varten.

Kun RiUS -ryhmät ovat uimahallissa sen aukioloaikana, on seuralla käytössä kaksi rataa 25 m altaasta ja muilla käyttäjillä kuusi rataa. RiUS :n järjestäessä uimakouluja opetusaltaassa on muilla käyttäjillä käytössään aina toinen puolikas altaasta. Riihimäen Uimaseuran valmennusryhmistä vastaa valmentaja ja uimaopetusryhmästä uimaopettaja yhdessä apuopettajan sekä uimakouluavustajan kanssa. Riihimäen Uimaseuran ollessa Uimahallissa sen kiinni ollessa lauantaisin klo 9.00-10.00 sekä lauantai- ja sunnuntai-iltaisin klo 17.30 jälkeen paikalla ei ole hallin henkilökuntaa.

Mielestämme arvokeskustelun paikka olisi siinä, että miten ja millä aikataululla tällaiset korotukset tehdään, jos niitä on välttämätöntä tehdä. Onko kaupungin tavoitteena ajaa alas laadukas seuratoiminta  korottamalla käyttömaksut kerralla pilviin?  Voitaisiinko seurojen maksuperustetta pohtia pidemmällä aikajänteellä niin, että seurat voisivat omaa toimintaansa kehittämällä tuoda kaupungin kassaan niitä kaivattuja lisäeuroja edes hieman enemmän?

Nyt maksuperustetyöryhmä jätti seurojen kuulemisen niin viime tinkaan, ettei ennen 11.6. ole aikataulullisesti mahdollista käydä tarvittavia arvokeskusteluita. KUVAjaosto tekee päätöksen keskiviikkona 11.6. viimeisen vuosineljänneksen 1.9.-31.12. maksuja koskien.

Riihimäen Uimaseura esittää, että KUVAjaos jättää nyt tehdyn esityksen pöydälle ja asia käsitellään kokonaisuudessaan uudestaan ja pohditaan korotusten tosiasialliset vaikutukset seurojen toimintaan, lasten ja nuorten harrastamiseen sekä kaupungin tilojen käyttöön. Tähän työhön ehdotetaan otettavaksi mukaan myös seurojen edustajat.
Riihimäen Uimaseura    Ota yhteyttä adressin tekijään